TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:mien_dat_hua_the_promised_neverland [2020/01/02 19:02]
Phuc Hong [Phiên bản truyện và quà tặng kèm]
manga:mien_dat_hua_the_promised_neverland [2020/08/03 21:52] (current)
Phuc Hong [Phiên bản truyện và quà tặng kèm]
Line 67: Line 67:
 **Yakusoku no Neverland** tập 13 phát hành tại Nhật Bản gồm 2 phiên bản, bản thường và bản giới hạn. Phiên bản giới hạn của Yakusoku no Neverland tập 13 tặng kèm một cuốn mini artbook của bộ truyện. Cuốn artbook tổng hợp tất cả trang màu mà hoạ sĩ Demizu Posuka vẽ xuyên suốt phần truyện Grace Field House, gồm trang màu vẽ cho bìa tuần sang JUMP, trang màu đôi và đơn mở đầu chương cùng các phác thảo bối cảnh và nhân vật. ​ **Yakusoku no Neverland** tập 13 phát hành tại Nhật Bản gồm 2 phiên bản, bản thường và bản giới hạn. Phiên bản giới hạn của Yakusoku no Neverland tập 13 tặng kèm một cuốn mini artbook của bộ truyện. Cuốn artbook tổng hợp tất cả trang màu mà hoạ sĩ Demizu Posuka vẽ xuyên suốt phần truyện Grace Field House, gồm trang màu vẽ cho bìa tuần sang JUMP, trang màu đôi và đơn mở đầu chương cùng các phác thảo bối cảnh và nhân vật. ​
 ==== Quà tặng kèm truyện bản Việt Nam ==== ==== Quà tặng kèm truyện bản Việt Nam ====
-Công ty IPM phát hành **Miền Đất Hứa - The Promised Neverland** song song 2 phiên bản bìa khác nhau: bản thường có gáy và bìa sau màu trắng giống bản gốc Nhật ​và bản đặc biệt có gáy và bìa sau màu đen. Mỗi phiên bản bìa đều tặng kèm một postcard màu in hình cho bản in đầu.+Công ty IPM phát hành **Miền Đất Hứa - The Promised Neverland** song song 2 phiên bản bìa khác nhau: bản thường có gáy và bìa sau màu trắng giống bản gốc Nhậtbản đặc biệt có gáy và bìa sau màu đen. Mỗi phiên bản bìa đều tặng kèm một postcard màu in hình cho bản in đầu.
   * **Tập 1** bản bìa trắng tặng kèm postcard in hình Emma màu cam; bản bìa đen tặng kèm postcard in hình trang màu đôi mở đầu chương 1 của truyện.   * **Tập 1** bản bìa trắng tặng kèm postcard in hình Emma màu cam; bản bìa đen tặng kèm postcard in hình trang màu đôi mở đầu chương 1 của truyện.
   * **Tập 2** bản bìa trắng tặng kèm postcard in hình Norman màu xanh lơ; bản bìa đen tặng kèm postcard in hình trang màu đơn mở đầu chương 16 của truyện.   * **Tập 2** bản bìa trắng tặng kèm postcard in hình Norman màu xanh lơ; bản bìa đen tặng kèm postcard in hình trang màu đơn mở đầu chương 16 của truyện.