TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
manga:van_hao_luu_lac [2019/11/27 12:48]
Moon Chan [Tóm tắt nội dung]
manga:van_hao_luu_lac [2020/07/31 22:49] (current)
Moon Chan [Tóm tắt nội dung]
Line 1: Line 1:
-====== Văn hào lưu lạc - Bungo Stray Dogs ======+====== Văn Hào Lưu Lạc - Bungo Stray Dogs** ======
  
 <!-- Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 11: Line 11:
  
 <WRAP right 300px> <WRAP right 300px>
-^  Văn hào lưu lạc  ^|+^  Văn Hào Lưu Lạc - Bungo Stray Dogs  ^|
 |  {{:​manga:​vanhaoluulac_2019_tap_1_vn.jpg |}}  || |  {{:​manga:​vanhaoluulac_2019_tap_1_vn.jpg |}}  ||
 ^  MANGA  ^| ^  MANGA  ^|
Line 30: Line 30:
 <WRAP right 200px> <WRAP right 200px>
 ^  Đánh giá truyện ​ ^ ^  Đánh giá truyện ​ ^
-|{(rater>​id=vanhaoluulac|name=Văn Hào Lưu Lạc|type=rate|trace=user)}|+|{(rater>​id=vanhaoluulac|name=Văn Hào Lưu Lạc - Bungo Stray Dogs|type=rate|trace=user)}|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**<Tên Truyện>​** (//Tiếng Nhật//: //​**<​tên tiếng nhật>​**//,​ //Romaji:// //​**<​tên Romaji>​**//​) ​Giới thiệsơ lư((Chú thích #1)) về nguồn gốc bộ truyện+**<Tên Truyện>​** (//Tiếng Nhật//: //​**<​tên tiếng nhật>​**//,​ //Romaji:// //​**<​tên Romaji>​**//​) ​ 
 + 
 +  * 2018: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do IPM phát hành với tên **Văn Hào LưLạc - Bungo Stray Dogs**, dưới hình thứbìa rời.
  
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
 Câu chuyện tập hợp các văn hào sức mạnh siêu nhiên. Ví dụ, trong đời thực, Ryūnosuke Akutagawa đã viết những câu chuyện được hoan nghênh và truyền cảm hứng cho bộ phim Rashōmon (cũng là tên siêu năng lực của Akutagawa) của Akira Kurosawa và bộ phim Jigoku Hen (Hell Screen) của Aoi Bungaku Series. ​ Câu chuyện tập hợp các văn hào sức mạnh siêu nhiên. Ví dụ, trong đời thực, Ryūnosuke Akutagawa đã viết những câu chuyện được hoan nghênh và truyền cảm hứng cho bộ phim Rashōmon (cũng là tên siêu năng lực của Akutagawa) của Akira Kurosawa và bộ phim Jigoku Hen (Hell Screen) của Aoi Bungaku Series. ​
  
-Trong **[Văn Hào Lưu Lạc]**, anh ta có khả năng biến đổi và điều khiển chiếc áo choàng của mình thành một thực thể giống quái vật có khả năng nuốt chửng mọi thứ. Cùng với nhau, các văn hào giải quyết những vụ việc bí ẩn như là một phần của "Cơ quan thám tử vũ trang" và "Mafia Cảng",​ trong khi những kẻ khác xuất hiện với vai trò phản diện.+Trong **Văn Hào Lưu Lạc**, anh ta có khả năng biến đổi và điều khiển chiếc áo choàng của mình thành một thực thể giống quái vật có khả năng nuốt chửng mọi thứ. Cùng với nhau, các văn hào giải quyết những vụ việc bí ẩn như là một phần của "Cơ quan thám tử vũ trang" và "Mafia Cảng",​ trong khi những kẻ khác xuất hiện với vai trò phản diện.
  
 ===== Nhân Vật Chính ===== ===== Nhân Vật Chính =====