web analytics

【ĐỀ XUẤT TÁI BẢN】

Khi bài viết đề xuất tái bản trên Fanpage đạt mốc 100 Shares, TBQ sẽ gửi【ĐỀ XUẤT TÁI BẢN】đến đơn vị từng giữ bản quyền truyện hoặc đơn vị có nhu cầu mua lại tác phẩm khi hết thời gian bản quyền lần đầu. 

Vì vậy những đề xuất và bình chọn tái bản của các bạn sẽ giúp cho những tựa truyện chưa được các đơn vị để tâm tới (vì đã từng phát hành) có cơ hội trở lại thị trường lần nữa! 


Facebook Comments
Truyen Ban Quyen
error: Chú ý: Vui lòng không sao chép!!