Home Chuyên Đề TBQ Bảng Xếp Hạng 【LIGHT NOVEL BÁN CHẠY TRONG TUẦN】Tuần thứ 14/2018 : 05/04 – 11/04

【LIGHT NOVEL BÁN CHẠY TRONG TUẦN】Tuần thứ 14/2018 : 05/04 – 11/04

Danh sách Light Novel bán chạy trong tuần (05/04/2018 – 11/04/2018) 

【LIGHT NOVEL BÁN CHẠY TRONG TUẦN】Tuần thứ 14/2018 : 05/04 – 11/04


Danh sách Light Novel bán chạy trong tuần (05/04/2018 – 11/04/2018) 

#1. SWORD ART ONLINE _ Tập 9 
#2. SWORD ART ONLINE _ Tập 7 
#3. SWORD ART ONLINE _ Tập 8 
#4. ANOTHER S/0 
#5. HÀNH TRÌNH CỦA ELAINA _ Tập 3 
#6. HÀNH TRÌNH CỦA ELAINA _ Tập 2 
#7. DIỆT SLIME SUỐT 300 NĂM, TÔI LEVEL MAX LÚC NÀO CHẲNG HAY _ Tập 3 
#8. YOUR NAME 
#9. DIỆT SLIME SUỐT 300 NĂM, TÔI LEVEL MAX LÚC NÀO CHẲNG HAY _ Tập 2 
#10. ĐỘI BẢO AN KYOTO 
#11. NHẬT KÝ GIẤC MƠ 
#12. 5CM/S 
#13. HÀNH TRÌNH CỦA ELAINA _ Tập 1 
#14. YOUR NAME: ANOTHER SIDE: EARTHBOUND
#15. LŨ NGỐC, BÀI THI VÀ LINH THÚ TRIỆU HỒI _ Tập 5 


[Nguồn: FAHASA.COM]

ĐẶT MUA LIGHT NOVEL MỚI NHẤT TẠI ĐÂY! 

Truyen Ban Quyen
error: Chú ý: Vui lòng không sao chép!!