Home Chuyên Đề TBQ Bảng Xếp Hạng 【LIGHT NOVEL BÁN CHẠY TRONG TUẦN】Tuần thứ 35/2018: 30/08 – 05/09

【LIGHT NOVEL BÁN CHẠY TRONG TUẦN】Tuần thứ 35/2018: 30/08 – 05/09

Danh sách Light Novel bán chạy trong tuần (30/08 – 05/09/2018)

【LIGHT NOVEL BÁN CHẠY TRONG TUẦN】Tuần thứ 35/2018: 30/08 – 05/09


Danh sách Light Novel bán chạy trong tuần (30/08 – 05/09/2018)

#1. HIỆP SĨ LƯU BAN 05
(3 tuần trong TOP 10) 

#2 .BIÊN NIÊN SỬ ĐẾ CHẾ ALEXIS 03
(3 tuần trong TOP 10) 

#3. CUỘC CHIẾN SIÊU NHIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG 08
(2 tuần trong TOP 10) 

#4. Let’s Be Friend
(1 tuần trong TOP 10) 

#5. Cô Gái Văn Chương Và Tuyển Tập Tình Yêu 04
(2 tuần trong TOP 10) 

#6. Khi Hikaru Còn Trên Thế Gian Này… 02  
(2 tuần trong TOP 10) 

#7. Đến Thế Giới Mới Với Smartphone! 02
(3 tuần trong TOP 10) 

#8. 5 CM/s
(17 tuần trong TOP 10) 

#9. Sword Art Online 10
(11 tuần trong TOP 10) 

#10. Re:Monster 02
(5 tuần trong TOP 10) 

#11. Khu Vườn Ngôn Từ

#12. Hiệp Sĩ Lưu Ban 04

#13. Biên Niên Sử Đế Chế Alexis 02

#14. Sói Và Gia Vị 09

#15. Cuộc Chiến Siêu Nhiên Giữa Đời Thường 07


[Nguồn: FAHASA.COM]

ĐẶT MUA LIGHT NOVEL MỚI NHẤT TẠI ĐÂY! 

Loading

Truyen Ban Quyen
error: Chú ý: Vui lòng không sao chép!!