Home Chuyên Đề TBQ Bảng Xếp Hạng 【THÁNG NÀY MUA GÌ】06/2020

【THÁNG NÀY MUA GÌ】06/2020

Thời gian khảo sát: 01/06/2020 – 25/06/2020


? CƠ HỘI NHẬN “COMBO MANGA”
Gồm 1 đơn hàng Fahasa với 5 trong số những tựa Manga mà bạn đã bình chọn trong khảo sát

⭕ Đơn hàng do Bạn tự chọn, miễn là truyện đó có hàng trên Fahasa trong thời gian công bố trúng thưởng.

Tham gia ngay nhé!

Truyen Ban Quyen
error: Chú ý: Vui lòng không sao chép!!