Home Chuyên Đề TBQ Bảng Xếp Hạng 【THÁNG NÀY MUA GÌ】11/2O2O

【THÁNG NÀY MUA GÌ】11/2O2O

Thời gian khảo sát: 01/11/2020 – 25/11/2020


? CƠ HỘI NHẬN “COMBO 5 MANGA”
Gồm 1 đơn hàng Fahasa với 5 trong số những tựa Manga mà bạn đã bình chọn trong khảo sát, có giá trị lên đến 200k !

⭕ Đơn hàng do Bạn tự chọn, miễn là truyện đó có hàng trên Fahasa trong thời gian công bố trúng thưởng.

Tham gia ngay nhé!

error: Chú ý: Vui lòng không sao chép!!