Home Chuyên Đề TBQ Bảng Xếp Hạng 【TOP 20】 Mangaka được yêu thích (2019) tại Nhật

【TOP 20】 Mangaka được yêu thích (2019) tại Nhật

Website Charapedia hằng năm đều đưa ra danh sách 20 Mangaka được yêu thích do cư dân Nhật bình chọn.

Và năm nay, cái tên SORACHI Hideaki (tác giả [Gintama]) tiếp tục dẫn đầu 5 năm liên tiếp. 

Khảo sát được Charapedia thực hiện trên 10.000 fan Anime trên toàn nước Nhật từ ngày 20/06/2019 đến 03/07/2019. Cùng xem kết quả nào!


【TOP 20】 Mangaka được yêu thích (2019) tại Nhật (20)

Tổng số phiếu bầu năm nay 101 phiếu bầu 
Từng đứng #15 năm 2018 – Giảm 5 hạng so với năm ngoái


【TOP 20】 Mangaka được yêu thích (2019) tại Nhật (19)

Tổng số phiếu bầu năm nay 106 phiếu bầu 
Không góp mặt trong 【TOP 20】năm 2018


【TOP 20】 Mangaka được yêu thích (2019) tại Nhật (18)

Tổng số phiếu bầu năm nay 111 phiếu bầu 
Không góp mặt trong 【TOP 20】năm 2018


【TOP 20】 Mangaka được yêu thích (2019) tại Nhật (17)

Tổng số phiếu bầu năm nay 125 phiếu bầu 
Từng đứng #13 năm 2018 – Giảm 4 hạng so với năm ngoái


【TOP 20】 Mangaka được yêu thích (2019) tại Nhật (16)

Tổng số phiếu bầu năm nay 137 phiếu bầu 
Từng đứng #12 năm 2018 – Giảm 4 hạng so với năm ngoái


【TOP 20】 Mangaka được yêu thích (2019) tại Nhật (15)

Tổng số phiếu bầu năm nay 145 phiếu bầu 
Không góp mặt trong 【TOP 20】năm 2018


【TOP 20】 Mangaka được yêu thích (2019) tại Nhật (14)

Tổng số phiếu bầu năm nay 160 phiếu bầu 
Từng đứng #11 năm 2018 – Giảm 3 hạng so với năm ngoái


【TOP 20】 Mangaka được yêu thích (2019) tại Nhật (13)

Tổng số phiếu bầu năm nay 162 phiếu bầu 
Từng đứng #09 năm 2018 – Giảm 4 hạng so với năm ngoái


【TOP 20】 Mangaka được yêu thích (2019) tại Nhật (12)

Tổng số phiếu bầu năm nay 173 phiếu bầu 
Từng đứng #16 năm 2018 – Tăng 4 hạng so với năm ngoái


【TOP 20】 Mangaka được yêu thích (2019) tại Nhật (11)

Tổng số phiếu bầu năm nay 199 phiếu bầu 
Không góp mặt trong 【TOP 20】năm 2018


【TOP 20】 Mangaka được yêu thích (2019) tại Nhật (10)

Tổng số phiếu bầu năm nay 229 phiếu bầu 
Không góp mặt trong 【TOP 20】năm 2018


【TOP 20】 Mangaka được yêu thích (2019) tại Nhật (09)

Tổng số phiếu bầu năm nay 250 phiếu bầu 
Không góp mặt trong 【TOP 20】năm 2018


【TOP 20】 Mangaka được yêu thích (2019) tại Nhật (08)

Tổng số phiếu bầu năm nay 308 phiếu bầu 
Từng đứng #05 năm 2018 – Giảm 3 hạng so với năm ngoái


【TOP 20】 Mangaka được yêu thích (2019) tại Nhật (07)

Tổng số phiếu bầu năm nay 345 phiếu bầu 
Từng đứng #06 năm 2018 – Giảm 1 hạng so với năm ngoái


【TOP 20】 Mangaka được yêu thích (2019) tại Nhật (06)

Tổng số phiếu bầu năm nay 373 phiếu bầu 
Từng đứng #04 năm 2018 – Giảm 2 hạng so với năm ngoái


【TOP 20】 Mangaka được yêu thích (2019) tại Nhật (05)

Tổng số phiếu bầu năm nay 396 phiếu bầu 
Từng đứng #07 năm 2018 – Tăng 2 hạng so với năm ngoái


【TOP 20】 Mangaka được yêu thích (2019) tại Nhật (04)

Tổng số phiếu bầu năm nay 446 phiếu bầu 
Từng đứng #02 năm 2018 – Giảm 2 hạng so với năm ngoái


【TOP 20】 Mangaka được yêu thích (2019) tại Nhật (03)

Tổng số phiếu bầu năm nay 478 phiếu bầu 
Từng đứng #03 năm 2018 – Giữ nguyên hạng so với năm ngoái


【TOP 20】 Mangaka được yêu thích (2019) tại Nhật (02)

Tổng số phiếu bầu năm nay 507 phiếu bầu 
Từng đứng #08 năm 2018 – Tăng 6 hạng so với năm ngoái


【TOP 20】 Mangaka được yêu thích (2019) tại Nhật (01)

Tổng số phiếu bầu năm nay 692 phiếu bầu 
Từng đứng #01 năm 2018 – Giữ nguyên hạng so với năm ngoái


[Nguồn: charapedia.jp]

Tham gia 
【BÌNH CHỌN】 Mangaka được yêu thích (2019) bởi mems TBQ
Truyen Ban Quyen
RSS
Pinterest
fb-share-icon
FbMessenger
error: Chú ý: Vui lòng không sao chép!!