Home Chuyên Đề TBQ Bảng Xếp Hạng 【TOP MANGA BÁN CHẠY】50 tập truyện bán chạy nhất trong năm 2020 – [Thanh Gươm Diệt Quỷ] chiếm trọn nửa BXH

【TOP MANGA BÁN CHẠY】50 tập truyện bán chạy nhất trong năm 2020 – [Thanh Gươm Diệt Quỷ] chiếm trọn nửa BXH

Thời điểm kết thúc năm 2020 gần kề, Oricon công bố BXH TOP 50 tập manga bán chạy nhất của năm nay tại Nhật. Sau khi chiếm vị trí số #1 BXH manga bán chạy, [Kimetsu no Yaiba – Thanh Gươm Diệt Quỷ] cũng xuất sắc chiếm trọn 22 thứ hạng đầu tiên và 4 thứ hạng khác của TOP 50. Hiện tượng văn hóa đại chúng lớn nhất thập niên qua, những series bền bỉ bán chạy sau bao năm, những nhân tố mới đầy hứa hẹn trong tương lai, tất cả đều thể hiện qua BXH TOP 50 bộ manga bán chạy nhất năm 2020 tại Nhật bản

  • Số liệu được Oricon thống kê từ ngày 18 tháng 11 năm 2019 đến ngày 22 tháng 11 năm 2020

XEM TOP 10 BỘ MANGA BÁN CHẠY NHẤT NĂM 2020

XEM BÌNH LUẬN VỀ BXH 50 TẬP TRUYỆN


【TOP 50 TẬP MANGA BÁN CHẠY NHẤT NĂM 2020】

HẠNG 1
【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020
鬼滅の刃 (18)

Kimetsu no Yaiba (18)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (18)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm:

4,393,137 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 2
【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020
鬼滅の刃 (19)

Kimetsu no Yaiba (19)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (19)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm:

4,243,312 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 3
【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020
鬼滅の刃 (1)

Kimetsu no Yaiba (1)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (1)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm:

3,703,309 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 4
【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020
鬼滅の刃 (8)

Kimetsu no Yaiba (8)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (8)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm:

3,645,580 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 5
【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020
鬼滅の刃 (7)

Kimetsu no Yaiba (7)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (7)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm:

3,636,822 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 6
【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020
鬼滅の刃 (9)

Kimetsu no Yaiba (9)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (9)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm:

3,622,257 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 7
【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020
鬼滅の刃 (11)

Kimetsu no Yaiba (11)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (11)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm:

3,616,800 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 8

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (2)

Kimetsu no Yaiba (2)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (2)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm:

3,613,001 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 9

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (10)

Kimetsu no Yaiba (10)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (10)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm:

3,609,676 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 10

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (12)

Kimetsu no Yaiba (12)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (12)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm:

3,606,418 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 11

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (14)

Kimetsu no Yaiba (14)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (14)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm:

3,588,193 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 12

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (3)

Kimetsu no Yaiba (3)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (3)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm:

3,584,243 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 13

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (13)

Kimetsu no Yaiba (13)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (13)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm:

3,580,286 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 14

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (15)

Kimetsu no Yaiba (15)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (15)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm:

3,554,931 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 15

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (4)

Kimetsu no Yaiba (4)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (4)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm:

3,551,955 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 16

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (6)

Kimetsu no Yaiba (6)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (6)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm:

3,546,800 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 17

鬼滅の刃 (5)

Kimetsu no Yaiba (5)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (5)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm:

3,546,548 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 18

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (16)

Kimetsu no Yaiba (16)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (16)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm:

3,510,596 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 19

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (17)

Kimetsu no Yaiba (17)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (17)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm:

3,469,660 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 20

鬼滅の刃 (22)

Kimetsu no Yaiba (22)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (22)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm:

3,105,812 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 21

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (20)

Kimetsu no Yaiba (20)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (20)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm:

2,759,462 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 22

鬼滅の刃 (21)

Kimetsu no Yaiba (21)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (21)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm:

2,654,558 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 23

ONE PIECE (95)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm:

2,054,642 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 24

ONE PIECE (96)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm:

1,898,453 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 25

ONE PIECE (97)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm:

1,806,133 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 26

鬼滅の刃 (20) ポストカードセット付き特装版

Kimetsu no Yaiba (20) Tokusou-ban

Thanh Gươm Diệt Quỷ (20) Bản Đặc Biệt tặng kèm set Postcard

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm:

1,637,005 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 27

鬼滅の刃 (21) シールセット付き特装版

Kimetsu no Yaiba (21) Tokusou-ban

Thanh Gươm Diệt Quỷ (21) Bản Đặc Biệt tặng kèm set sticker

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm:

1,629,582 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 28

SPY×FAMILY (3)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm:

1,063,724 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 29

進撃の巨人 (30)

Shingeki no Kyojin (30)

Đại Chiến Titan (30)

NXB Nhật: Kodansha

Doanh số bán được trong năm:

1,021,684 bản

Truyện từng được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 30

SPY×FAMILY (4)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm:

977,058 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 31

鬼滅の刃 (22) 缶バッジセット・小冊子付き同梱版

Kimetsu no Yaiba (22) Can Badge Set Shousasshi-tsuki Doukon-ban

Thanh Gươm Diệt Quỷ (22) Phiên bản tặng kèm huy hiệu và booklet

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm:

935,504 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 32

キングダム (56)

Kingdom (56)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm:

885,702 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 33

鬼滅の刃公式ファンブック 鬼殺隊見聞録

Kimetsu no Yaiba Official Fanbook

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm:

881,092 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 34

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ III / 4: Từ ngày 13/4 đến 19/4/2020

進撃の巨人 (31)

Shingeki no Kyojin (31)

Đại Chiến Titan (31)

NXB Nhật: Kodansha

Doanh số bán được trong năm:

879,704 bản

Truyện từng được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 35

SPY×FAMILY (5)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm:

875,646 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 36

キングダム (57)

Kingdom (57)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm:

873,163 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 37

キングダム (58)

Kingdom (58)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm:

844,892 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 38

SPY×FAMILY (1)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm:

819,510 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 39

SPY×FAMILY (2)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm:

805,651 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 40

進撃の巨人 (32)

Shingeki no Kyojin (32)

Đại Chiến Titan (32)

NXB Nhật: Kodansha

Doanh số bán được trong năm:

802,490 bản

Truyện từng được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 41

約束のネバーランド (17)

Yakusoku no Neverland (17)

Miền Đất Hứa (17)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm:

801,284 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 42

キングダム (59)

Kingdom (59)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm:

800,494 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 43

僕のヒーローアカデミア (25)

Boku no Hero Academia (25)

Học Viện Siêu Anh Hùng (25)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm:

759,831 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 44

五等分の花嫁 (13)

Go-Toubun no Hanayome (13)

NXB Nhật: Kodansha

Doanh số bán được trong năm:

746,771 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 45

約束のネバーランド (18)

Yakusoku no Neverland (18)

Miền Đất Hứa (18)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm:

716,135 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 46

約束のネバーランド (19)

Yakusoku no Neverland (19)

Miền Đất Hứa (19)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm:

696,352 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 47

僕のヒーローアカデミア (26)

Boku no Hero Academia (26)

Học Viện Siêu Anh Hùng (26)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm:

679,750 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 48

ハイキュー!! (41)

Haikyuu!! (41)

Haikyu!! Chàng Khổng Lồ Tí Hon (41)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm:

662,590 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 49

僕のヒーローアカデミア (27)

Boku no Hero Academia (27)

Học Viện Siêu Anh Hùng (27)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm:

654,848 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 50

約束のネバーランド (20)

Yakusoku no Neverland (20) (Hết)

Miền Đất Hứa (20) (Hết)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm:

647,954 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam


BÌNH LUẬN BXH

Nhìn vào BXH trên, chúng ta có thể hiểu doanh số 82 triệu bản trong năm 2020 của [Kimetsu no Yaiba – Thanh Gươm Diệt Quỷ] từ đâu mà ra. 22 tập truyện lần lượt chiếm trọn TOP 22 của BXH, 4 hạng nữa dành cho 3 phiên bản đặc biệt và tập guidebook, tổng cộng 26 vị trí – một nửa của TOP 50 thuộc về bộ truyện đình đám này. Nhìn kĩ hơn trong TOP 5, ta có thể thấy 2 tập mới là Tập 18 và 19 bán chạy nhất, theo sau là Tập 1, tiếp nữa là Tập 7 và 8 hai tập truyện có nội dung tiếp nối phần anime 26 tập gây sốt. Đây là một thành tích xuất sắc vô cùng hiếm gặp mà có lẽ sẽ khá lâu để chúng ta được chứng kiến lần nữa, bộ truyện đã thật sự trở thành một hiện tượng văn hóa đại chúng tại Nhật Bản. Liệu trọn bộ 23 tập truyện của [Thanh Gươm Diệt Quỷ] vẫn sẽ gây bão trong BXH TOP 50 của năm 2021 không, chúng ta cùng chờ xem kì tích!

– – – – –

Dù chỉ phát hành vỏn vẹn 3 tập trong năm 2020, cả 3 Tập 95, 96 ,97 của [ONE PIECE] vẫn bán được xấp xỉ 1 triệu 8 – 2 triệu bản mỗi tập. Đây là một con số dù rất tốt và thể hiện được sức hút bền vững của bộ truyện nhưng vẫn cho thấy rằng doanh số này thấp hơn doanh số của những tập năm 2019 một chút. Hi vọng sự kiện [ONE PIECE] cán mốc Tập 100 trong năm 2021 sẽ giúp thúc đẩy doanh số bộ truyện trở lại.

Phong độ của lão làng [Kingdom] vẫn ổn định khi Tập 56, 57, 58, 59 đều thu về doanh số rất tốt trong năm qua tương tự như các năm trước, mỗi tập đều bán được hơn 800,000 bản.

– – – – –

Gương mặt sáng thứ nhì trong BXH này đó là tân binh [SPY×FAMILY] – Hiện tượng chỉ với 5 tập mà đã có thể chen chân vào TOP 50 tập truyện của năm. Mỗi tập đều có doanh số 800,000 – 1 triệu bản in tiêu thụ, đây là một con số mà gần như rất rất khó để một series mới toanh đạt được. Hi vọng [SPY×FAMILY] sẽ tiếp tục giữ vững phong độ này và ngày càng trở nên bùng nổ hơn trong thời gian tới.

– – – – –

Bước vào những tập cuối cùng, [Shingeki no Kyojin – Đại Chiến Titan] chiếm 3 vị trí trong BXH với Tập 30, 31, 32 với doanh số hơn 800,000 bản mỗi tập. Các tựa đình đám nhà JUMP vẫn thể hiện xuất sắc qua từng tập mới phát hành trong năm. Dẫn đầu là [Yakusoku no Neverland – Miền Đất Hứa] khi cả 4 tập cuối đều lọt vào BXH, [Học Viện Siêu Anh Hùng] thì chiếm 3 thứ hạng với Tập 25, 26, 27. Dù Tập 42 đến 45 của [Haikyuu!!] có doanh số khá tốt trong năm, chỉ mỗi Tập 41 lọt vào TOP 50 của BXH. Dù hơi tiếc vậy một chút, fan vẫn có thể yên tâm là doanh số của Tập 42 đến 45 chỉ nằm đâu đó trong TOP 50 đến 60 thôi.


 [Nguồn: Oricon, Tieba.Baidu] [Người viết: Phúc Hồng]

PhucHong - KEPY
RSS
Pinterest
fb-share-icon
FbMessenger
error: Chú ý: Vui lòng không sao chép!!