Home Chuyên Đề TBQ Bảng Xếp Hạng 【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ I / 12: Từ ngày 7/12 đến 13/12/2020

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ I / 12: Từ ngày 7/12 đến 13/12/2020

230 views

Tuần đầu tiên của tháng 12, [Kimetsu no Yaiba – Thanh Gươm Diệt Quỷ] Tập 23 và 22 anh em còn lại leo thẳng lên TOP đầu bán chạy sau khi đợt in nối cập bến nhà sách! Tập mới nhất của [Huyền Thoại Arslan] và [Mairimashita! Iruma-kun] đạt doanh số xuất sắc trong tuần đầu. [Kaijuu 8-go] trụ lại đầy bất ngờ trong khi các tập đầu của [Jujutsu Kaisen] rời khỏi TOP 50 do cháy hàng chờ nối bản.


XEM BÌNH LUẬN BXH TUẦN NÀY


【TOP 50 MANGA BÁN CHẠY】

HẠNG 1
鬼滅の刃 (23)

Kimetsu no Yaiba (23) (Tập Cuối)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (23) (Tập Cuối)

? GIỮ HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 245,321 bản

Tổng bản in bán được: 3,100,490 bản

Doanh số 102,892,000 bản tính đến 06.12.2020

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 2
【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020
鬼滅の刃 (7)

Kimetsu no Yaiba (7)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (7)

? TĂNG 43 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 129,006 bản

Tổng bản in bán được: 4,728,175 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 3
【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020
鬼滅の刃 (8)

Kimetsu no Yaiba (8)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (8)

? TĂNG 45 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 123,920 bản

Tổng bản in bán được: 4,723,330 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 4
【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020
鬼滅の刃 (10)

Kimetsu no Yaiba (10)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (10)

? TĂNG 42 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 121,646 bản

Tổng bản in bán được: 4,667,122 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 5
【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020
鬼滅の刃 (9)

Kimetsu no Yaiba (9)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (9)

? TĂNG 42 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 120,665 bản

Tổng bản in bán được: 4,688,136 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 6
【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020
鬼滅の刃 (17)

Kimetsu no Yaiba (17)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (17)

? TĂNG 29 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 114,416 bản

Tổng bản in bán được: 4,609,642 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 7
【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020
鬼滅の刃 (13)

Kimetsu no Yaiba (13)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (13)

? TĂNG 27 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 114,110 bản

Tổng bản in bán được: 4,634,031 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 8

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (20)

Kimetsu no Yaiba (20)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (20)

? TĂNG 19 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 113,984 bản

Tổng bản in bán được: 2,987,615 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 9

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (14)

Kimetsu no Yaiba (14)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (14)

? TĂNG 28 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 113,970 bản

Tổng bản in bán được: 4,621,542 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 10

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (15)

Kimetsu no Yaiba (15)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (15)

? TĂNG 21 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 113,533 bản

Tổng bản in bán được: 4,601,146 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 11

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (16)

Kimetsu no Yaiba (16)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (16)

? TĂNG 21 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 113,488 bản

Tổng bản in bán được: 4,601,419 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 12

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (19)

Kimetsu no Yaiba (19)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (19)

? TĂNG 16 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 113,378 bản

Tổng bản in bán được: 4,461,729 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 13

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (12)

Kimetsu no Yaiba (12)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (12)

? TĂNG 23 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 112,793 bản

Tổng bản in bán được: 4,661,186 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 14

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (1)

Kimetsu no Yaiba (1)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (1)

? TĂNG 28 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 112,597 bản

Tổng bản in bán được: 4,828,091 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 15

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (11)

Kimetsu no Yaiba (11)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (11)

? TĂNG 18 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 112,460 bản

Tổng bản in bán được: 4,665,996 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 16

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (18)

Kimetsu no Yaiba (18)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (18)

? TĂNG 13 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 111,128 bản

Tổng bản in bán được: 4,612,608 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 17

アルスラーン戦記 (14)

Arslan Senki (14)

Huyền Thoại Arslan (14)

? MỚI

NXB Nhật: Kodansha

Số lượng bản in bán được: 107,521 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 18

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (6)

Kimetsu no Yaiba (6)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (6)

? TĂNG 25 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 106,625 bản

Tổng bản in bán được: 4,602,526 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 19

鬼滅の刃 (5)

Kimetsu no Yaiba (5)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (5)

? TĂNG 19 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 105,663 bản

Tổng bản in bán được: 4,607,638 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 20

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (4)

Kimetsu no Yaiba (4)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (4)

? TĂNG 19 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 105,335 bản

Tổng bản in bán được: 4,613,763 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 21

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (3)

Kimetsu no Yaiba (3)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (3)

? TĂNG 20 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 104,231 bản

Tổng bản in bán được: 4,659,484 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 22

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (2)

Kimetsu no Yaiba (2)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (2)

? TĂNG 22 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 103,964 bản

Tổng bản in bán được: 4,702,549 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 23

鬼滅の刃 (22)

Kimetsu no Yaiba (22)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (22)

? GIẢM 18 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 101,829 bản

Tổng bản in bán được: 3,445,942 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 24

魔界の主役は我々だ! (3)

Makai no Shuyaku wa Wareware da! (3)

? MỚI

NXB Nhật: Akita Shoten

Số lượng bản in bán được: 97,535 bản

Cán mốc 400,000 bản lưu hành

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 25

るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚・北海道編- (5)

Rurouni Kenshin -Meiji Kenkaku Romantan- Hokkaidou Hen (5)

? GIẢM 19 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 80,369 bản

Tổng bản in bán được: 189,228 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 26

鬼滅の刃 外伝

Kimetsu no Yaiba Gaiden

? GIẢM 24 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 78,607 bản

Tổng bản in bán được: 937,358 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 27

魔入りました!入間くん (19)

Mairimashita! Iruma-kun (19)

? MỚI

NXB Nhật: Akita Shoten

Số lượng bản in bán được: 76,792 bản

Tổng bản in bán được: 76,989 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 28

鬼滅の刃 (21)

Kimetsu no Yaiba (21)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (21)

? GIẢM 20 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 75,639 bản

Tổng bản in bán được: 2,885,651 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 29

青の祓魔師 (26)

Ao no Exorcist (26)

Lam Hỏa Diệt Quỷ (26)

? GIẢM 22 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 73,845 bản

Tổng bản in bán được: 178,780 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 30

怪獣8号 (1)

Kaijuu 8-go (1)

? GIẢM 19 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 69,404 bản

Tổng bản in bán được: 160,235 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 31

ドラゴンボール超 (14)

DRAGON BALL Chou (14)

DRAGON BALL SUPER (14)

? GIẢM 22 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 64,301 bản

Tổng bản in bán được: 159,402 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 32

ここは俺に任せて先に行けと言ってから10年がたったら伝説になっていた。 (5)

Koko wa Ore ni Makasete Saki ni Ike to Itte kara 10 Nen ga Tattara Densetsu ni Natteita (5)

? MỚI

NXB Nhật: Square Enix

Số lượng bản in bán được: 61,680 bản

Tổng bản in bán được: 62,141 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 33

デスマーチからはじまる異世界狂想曲 (11)

Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku (11)

? MỚI

NXB Nhật: KADOKAWA

Số lượng bản in bán được: 59,590 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 34

ダーウィンズゲーム (22)

Darwin’s Game (22)

? MỚI

NXB Nhật: Akita Shoten

Số lượng bản in bán được: 57,539 bản

Cán mốc 5,6 triệu bản lưu hành

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 35

鬼滅の刃 (23) フィギュア付き同梱版

Kimetsu no Yaiba (23) Figure-tsuki Doukon-ban

Thanh Gươm Diệt Quỷ (23) Bản tặng kèm 4 mô hình

? GIẢM 32 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 50,073 bản

Tổng bản in bán được: 626,200 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 36

弱虫ペダル (70)

Yowamushi Pedal (70)

? MỚI

NXB Nhật: Akita Shoten

Số lượng bản in bán được: 48,403 bản

Tổng bản in bán được: 48,617 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 37

転生したらスライムだった件 (16)

Tensei Shitara Slime Datta Ken (16)

? GIẢM 33 HẠNG

NXB Nhật: Kodansha

Số lượng bản in bán được: 46,691 bản

Tổng bản in bán được: 407,753 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 38

呪術廻戦 (12)

Jujutsu Kaisen (12)

? GIẢM 17 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 39,029 bản

Tổng bản in bán được: 679,023 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 39

薬屋のひとりごと (7)

Kusuriya no Hitorigoto (7)

? GIẢM 29 HẠNG

NXB Nhật: Square Enix

Số lượng bản in bán được: 38,524 bản

Tổng bản in bán được: 345,161 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 40

呪術廻戦 (13)

Jujutsu Kaisen (13)

? GIẢM 20 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 37,218 bản

Tổng bản in bán được: 662,432 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 41

アラフォー賢者の異世界生活日記 ~気ままな異世界教師ライフ~ (5)

Arafoo Kenja no Isekai Seikatsu Nikki ~ Kimamana Isekai Kyoushi Life ~ (5)

? MỚI

NXB Nhật: Square Enix

Số lượng bản in bán được: 36,654 bản

Tổng bản in bán được: 36,968 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 42

ライドンキング (5)

Ride-On King (5)

? MỚI

NXB Nhật: Kodansha

Số lượng bản in bán được: 36,538 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 43

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

呪術廻戦 (11)

Jujutsu Kaisen (11)

? GIẢM 21 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 35,289 bản

Tổng bản in bán được: 693,563 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 44

デキる猫は今日も憂鬱 (4)

Dekiru Neko wa Kyou mo Yuuutsu (4)

? MỚI

NXB Nhật: Kodansha

Số lượng bản in bán được: 35,043 bản

Cán mốc 500,000 bản lưu hành

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 45

失格紋の最強賢者 ~世界最強の賢者が更に強くなるために転生しました~ (13)

Shikkaku Mon no Saikyou Kenja ~ Sekai Saikyou no Kenja ga Sara ni Tsuyokunaru Tame ni Tensei Shimashita ~ (13)

? MỚI

NXB Nhật: Square Enix

Số lượng bản in bán được: 34,095 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 46

地獄楽 (12)

Jigokuraku (12)

? TĂNG 3 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 33,084 bản

Tổng bản in bán được: 76,249 bản

Cán mốc 2,85 triệu bản lưu hành

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 47

呪術廻戦 (4)

Jujutsu Kaisen (4)

? GIẢM 31 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 32,079 bản

Tổng bản in bán được: 844,107 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 48

おじさまと猫 (6)

Ojisama to Neko (6)

Chú Già Nuôi Mèo Ú (6)

? MỚI

NXB Nhật: Square Enix

Số lượng bản in bán được: 32,076 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 49

呪術廻戦 (10)

Jujutsu Kaisen (10)

? GIẢM 25 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 31,786 bản

Tổng bản in bán được: 715,178 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 50

文豪ストレイドッグス (20)

Bungou Stray Dogs (20)

Văn hào lưu lạc (20)

? GIẢM 24 HẠNG

NXB Nhật: KADOKAWA

Số lượng bản in bán được: 31,550 bản

Tổng bản in bán được: 95,479 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam


BÌNH LUẬN BXH

Sau tuần đầu với doanh thu bất bại, [Thanh Gươm Diệt Quỷ] Tập 23 tiếp tục trụ lại tại vị trí dẫn đầu, 22 tập đầu cũng đã trở lại TOP đầu sau khi được nối bản. Bằng tốc độ chóng mặt, Tập 23 đã cán mốc doanh số bán được 3 triệu bản chỉ sau 2 tuần phát hành! Tập 7 và 8 cũng trở lại hạng #2 và #3 theo sau cơn sốt “Chuyến Tàu Vô Tận”. Tổng cộng bộ truyện đã bán được 2,779,742 bản chỉ trong tuần qua. Đã hơn 1 năm kể từ khi mình làm BXH này, BXH năm ngoái và năm nay không khác biệt nhiều khi trọn bộ [Thanh Gươm Diệt Quỷ] vẫn trụ lại TOP 50 dù bao nhiêu tựa đến và đi trong BXH. Đây thật sư là một thành tích quá đáng nể mà hiếm tựa manga nào có thể thực hiện được dễ dàng. Chúng ta cùng chờ xem khoảnh khắc Tập 1 của bộ truyện chạm mốc bán được 5 triệu bản chỉ trong ít tuần tới.

– – – – –

Trong các tựa manga mới phát hành tuần qua, nổi bật nhất là [Huyền Thoại Arslan] Tập 16 với doanh số 107,521 bản. Theo sau đó với cách biệt không nhiều là spin-off [Makai no Shuyaku wa Wareware da!] và chính truyện [Mairimashita! Iruma-kun]. Hiếm khi thấy Spin-off mà bán nhỉnh hơn chính truyện luôn đó các bạn. Square Enix, KADOKAWA phát hành kha khá các tựa truyện dị giới chuyển thể từ light novel, hầu hết đều có doanh số trung bình khá. [Chú Già Nuôi Mèo Ú] Tập 6 cũng xuất hiện ở Hạng #48 tuần này.

– – – – –

[Rurouni Kenshin Hokkaidou Hen], [Lam Hỏa Diệt Quỷ] và [DRAGON BALL SUPER] tiếp tục trụ lại tốt trong tuần thứ 2 phát hành. Đúng với tên gọi quái vật của mình, [Kaiju 8-go] đã cán mốc bán được 160,235 bản chỉ sau 2 tuần phát hành. Đây là một con số không tưởng đối với một bộ truyện mới toanh chỉ mới phát hành Tập 1. Đây là một khởi đầu hết sức hứa hẹn cho [Kaiju 8-go].

– – – – –

Khá đáng tiếc khi tuần này hầu hết các tập của [Jujutsu Kaisen] đều rời TOP 50 vì… cháy hàng quá dữ. Thời tới đến cả NXB Shueisha cũng cản không nổi khi mới nối bản mà đã bán hết sạch nhờ hiệu ứng quá xuất sắc từ bản anime chuyển thể. Hi vọng đợt in nối tiếp theo sẽ sớm đổ bộ nhà sách để [Jujutsu Kaisen] đạt thêm nhiều thách tích đột phá ngay trong thời điểm hót hòn họt này.


[Nguồn: Oricon, Tieba.Baidu] [Người viết: Phúc Hồng]

PhucHong - KEPY
RSS
Pinterest
fb-share-icon
FbMessenger
error: Chú ý: Vui lòng không sao chép!!