Home Chuyên Đề TBQ Bảng Xếp Hạng 【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ III / 1: Từ ngày 18/01 đến 24/01/2021

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ III / 1: Từ ngày 18/01 đến 24/01/2021

373 views

Một tuần BXH TOP 50 mà 39/50 Hạng bị chiếm hết chỉ bởi 2 tựa truyện!! [Jujutsu Kaisen] tiến công mạnh mẽ lên TOP đầu cùng với sự tái xuất của [Thanh Gươm Diệt Quỷ] sau khi nối bản. Tất cả những tựa truyện mới và cũ đều bị đẩy lùi bởi cơn sóng thần này. [Skip Beat!] trở lại với Tập 46, [Blue Period] ra mắt tập mới với doanh số khá!


XEM BÌNH LUẬN BXH TUẦN NÀY


【TOP 50 MANGA BÁN CHẠY TUẦN 3 THÁNG 1】

HẠNG 1
呪術廻戦 (14)

Jujutsu Kaisen (14)

TĂNG 1 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 156,528 bản

Tổng bản in bán được: 1,001,894 bản

Cán mốc 25 triệu bản lưu hành toàn series!!

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 2

呪術廻戦 (7)

Jujutsu Kaisen (7)

TĂNG 14 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 98,544 bản

Tổng bản in bán được: 1,145,898 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 3

呪術廻戦 (12)

Jujutsu Kaisen (12)

TĂNG 7 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 96,566 bản

Tổng bản in bán được: 1,046,835 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 4

呪術廻戦 (13)

Jujutsu Kaisen (13)

TĂNG 5 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 95,851 bản

Tổng bản in bán được: 1,029,852 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 5
【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020
呪術廻戦 (11)

Jujutsu Kaisen (11)

TĂNG 9 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 95,507 bản

Tổng bản in bán được: 1,052,739 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 6

呪術廻戦 (9)

Jujutsu Kaisen (9)

TĂNG 6 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 94,983 bản

Tổng bản in bán được: 1,087,145 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 7

呪術廻戦 (10)

Jujutsu Kaisen (10)

TĂNG 6 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 94,769 bản

Tổng bản in bán được: 1,072,445 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 8

呪術廻戦 (8)

Jujutsu Kaisen (8)

TĂNG 3 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 94,224 bản

Tổng bản in bán được: 1,090,547 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 9

スキップ・ビート! (46)

Skip Beat! (46)

MỚI

NXB Nhật: Hakusensha

Số lượng bản in bán được: 89,407 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 10

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (11)

Kimetsu no Yaiba (11)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (11)

TĂNG 18 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 85,838 bản

Tổng bản in bán được: 5,077,067 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 11

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (10)

Kimetsu no Yaiba (10)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (10)

TĂNG 18 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 85,360 bản

Tổng bản in bán được: 5,076,804 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 12

呪術廻戦 (5)

Jujutsu Kaisen (5)

GIẢM 7 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 84,607 bản

Tổng bản in bán được: 1,202,537 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 13

呪術廻戦 (6)

Jujutsu Kaisen (6)

GIẢM 7 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 84,559 bản

Tổng bản in bán được: 1,178,283 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 14

呪術廻戦 (3)

Jujutsu Kaisen (3)

GIẢM 7 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 84,325 bản

Tổng bản in bán được: 1,263,994 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 15

呪術廻戦 (1)

Jujutsu Kaisen (1)

GIẢM 7 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 84,276 bản

Tổng bản in bán được: 1,365,319 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 16

呪術廻戦 (2)

Jujutsu Kaisen (2)

GIẢM 12 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 83,591 bản

Tổng bản in bán được: 1,308,044 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 17

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (18)

Kimetsu no Yaiba (18)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (18)

TĂNG 22 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 83,309 bản

Tổng bản in bán được: 5,015,797 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 18

呪術廻戦 (4)

Jujutsu Kaisen (4)

GIẢM 15 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 83,143 bản

Tổng bản in bán được: 1,225,490 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 19

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (19)

Kimetsu no Yaiba (19)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (19)

TĂNG 19 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 83,010 bản

Tổng bản in bán được: 4,866,198 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 20

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (8)

Kimetsu no Yaiba (8)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (8)

TĂNG 10 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 82,074 bản

Tổng bản in bán được: 5,156,727 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 21

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (9)

Kimetsu no Yaiba (9)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (9)

TĂNG 10 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 80,468 bản

Tổng bản in bán được: 5,110,354 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 22

鬼滅の刃 (22)

Kimetsu no Yaiba (22)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (22)

TĂNG 15 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 79,271 bản

Tổng bản in bán được: 3,885,319 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 23

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (17)

Kimetsu no Yaiba (17)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (17)

TĂNG 19 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 78,646 bản

Tổng bản in bán được: 5,009,073 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 24

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (14)

Kimetsu no Yaiba (14)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (14)

TĂNG 22 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 77,494 bản

Tổng bản in bán được: 5,015,295 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 25

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (12)

Kimetsu no Yaiba (12)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (12)

TĂNG 19 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 77,432 bản

Tổng bản in bán được: 5,057,638 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 26

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (13)

Kimetsu no Yaiba (13)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (13)

TĂNG 21 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 76,890 bản

Tổng bản in bán được: 5,028,534 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 27

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (16)

Kimetsu no Yaiba (16)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (16)

TĂNG 16 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 76,426 bản

Tổng bản in bán được: 4,996,135 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 28

鬼滅の刃 外伝

Kimetsu no Yaiba Gaiden

GIẢM 11 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 76,369 bản

Tổng bản in bán được: 1,956,817 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 29

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (15)

Kimetsu no Yaiba (15)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (15)

TĂNG 16 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 76,300 bản

Tổng bản in bán được: 4,995,857 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 30

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (7)

Kimetsu no Yaiba (7)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (7)

TĂNG 5 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 75,587 bản

Tổng bản in bán được: 5,128,778 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 31

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (20)

Kimetsu no Yaiba (20)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (20)

TĂNG 17 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 74,946 bản

Tổng bản in bán được: 3,382,886 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 32

進撃の巨人 (33)

Shingeki no Kyojin (33)

Đại Chiến Titan (33)

GIẢM 31 HẠNG

NXB Nhật: Kodansha

Số lượng bản in bán được: 73,146 bản

Tổng bản in bán được: 790,835 bản

Truyện từng được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 33

鬼滅の刃 (23)

Kimetsu no Yaiba (23) (Tập Cuối)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (23) (Tập Cuối)

GIẢM 15 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 69,638 bản

Tổng bản in bán được: 4,544,821 bản

Doanh số 102,892,000 bản tính đến 06.12.2020

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 34

鬼滅の刃 (21)

Kimetsu no Yaiba (21)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (21)

TĂNG HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 66,064 bản

Tổng bản in bán được: 3,266,607 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 35

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (6)

Kimetsu no Yaiba (6)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (6)

TĂNG 14 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 59,781 bản

Tổng bản in bán được: 4,966,683 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 36

呪術廻戦 (0)

Jujutsu Kaisen (0)

GIẢM 21 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 58,785 bản

Tổng bản in bán được: 1,000,342 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 37

ブルーピリオド (9)

Blue Period (9)

MỚI

NXB Nhật: Kodansha

Số lượng bản in bán được: 56,477 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 38

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (2)

Kimetsu no Yaiba (2)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (2)

TĂNG HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 56,470 bản

Tổng bản in bán được: 5,063,467 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 39

鬼滅の刃 (5)

Kimetsu no Yaiba (5)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (5)

TĂNG HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 54,306 bản

Tổng bản in bán được: 4,967,854 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 40

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (3)

Kimetsu no Yaiba (3)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (3)

TĂNG HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 54,263 bản

Tổng bản in bán được: 5,018,470 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 41

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (1)

Kimetsu no Yaiba (1)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (1)

TĂNG HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 53,941 bản

Tổng bản in bán được: 5,197,673 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 42

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (4)

Kimetsu no Yaiba (4)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (4)

TĂNG HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 53,436 bản

Tổng bản in bán được: 4,973,204 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 43

よふかしのうた (6)

Yofukashi no Uta (6)

MỚI

NXB Nhật: Shogakukan

Số lượng bản in bán được: 47,821 bản

Tổng bản in bán được: 48,604 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 44

カッコウの許嫁 (5)

Kakkou no Iinazuke (5)

GIẢM 22 HẠNG

NXB Nhật: Kodansha

Số lượng bản in bán được: 45,108 bản

Tổng bản in bán được: 102,373 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 45

SPY×FAMILY (6)

GIẢM 26 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 43,373 bản

Tổng bản in bán được: 856,566 bản

Cán mốc 8 triệu bản lưu hành

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 46

MAO (7)

MỚI

NXB Nhật: Shogakukan

Số lượng bản in bán được: 36,871 bản

Tổng bản in bán được: 38,162 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 47

僕のヒーローアカデミア (29)

Boku no Hero Academia (29)

Học Viện Siêu Anh Hùng (29)

GIẢM 27 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 35,201 bản

Tổng bản in bán được: 544,790 bản

Cán mốc 30 triệu bản lưu hành

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 48

無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ (14)

Mushoku Tensei – Isekai Ittara Honki Dasu (14)

MỚI

NXB Nhật: KADOKAWA

Số lượng bản in bán được: 35,009 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 49

Lv2からチートだった元勇者候補のまったり異世界ライフ (4)

Lv2 kara Cheat datta Moto Yuusha Kouho no Mattari Isekai Life (4)

MỚI

NXB Nhật: Overlap

Số lượng bản in bán được: 34,571 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 50

八男って、それはないでしょう! (9)

Hachinan tte, Sore wa Nai Deshou! (9)

MỚI

NXB Nhật: KADOKAWA

Số lượng bản in bán được: 34,387 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam


BÌNH LUẬN BXH

Sau 2 tuần lùi về sau TOP 50 do hết hàng, đợt in nối đã giúp cho cả [Thanh Gươm Diệt Quỷ] và [Jujutsu Kaisen] cùng song kiếm hợp bích ở TOP đầu khiến cho những tựa mới khó lòng chen vào, với 15 Hạng chiếm bởi Jujutsu và 24 Hạng chiếm bởi Thanh Gươm. Hai hiện tượng manga này tiếp tục gây bão tại Nhật, nhìn BXH tuần này ta có thấy độc giả Nhật đang rất cuồng Jujutsu, và chưa bao giờ là mua đủ Thanh Gươm cả khi bộ truyện vẫn bán cực chạy dù đã hơn 1 năm trôi qua.

– – – – –

[Jujutsu Kaisen] tuần này tổng cộng đã bán được 1,331,833 bản, những thành tích như vũ bão liên tục này cũng đã giúp tổng lưu hành của series nhảy vọt từ 20 triệu đầu tháng lên 30 triệu bản lưu hành, tăng 10 triệu chỉ trong vỏn vẹn 3 tuần!! Tuần này bộ truyện cũng đã đạt được 1 thành tích đáng nhớ, toàn bộ 14 tập cộng Tập 0 của [Jujutsu Kaisen] chính thức vượt mức bán được 1 triệu bản mỗi tập. Tập 14 cũng đã trở thành tập truyện bán được 1 triệu bản nhanh nhất của series khi đạt được thành tích trong 3 tuần kể từ khi phát hành.

– – – – –

Hai tuần rồi lùi về phía sau có lẽ khiến chúng ta quên mất [Thanh Gươm Diệt Quỷ] vẫn đang gây sốt tại Nhật thế nào. Sau khi nối bản, tuần này bộ truyện đã leo TOP đầu và tổng cộng đã bán được 1,668,297 bản. Phân nửa bộ truyện – 14 tập của bộ manga đã đạt được thành tích mới khi đã cán mốc bán được 5 triệu bản mỗi tập, một thành tích chưa từng có tiền lệ trên BXH Oricon. Vào tuần tiếp theo chúng ta sẽ được chứng kiến thêm vài tập nữa chạm đến thành tích không tưởng này.

– – – – –

Dù là một tuần có 2 hai quái vật chiếm spotlight, [Skip Beat!] vẫn có thể chen vào được khi tập 46 đã bán được 89,407 bản trong tuần đầu tiên, một con số xuất sắc so với mặt bằng truyện tranh thiếu nữ và khi xét đến số tập siêu dài + nửa năm mới phát hành 1 tập của bộ này. Manga hội họa [Blue Period] Tập 9 đã bán được 56,477 bản, hi vọng bộ truyện sẽ ngày càng thu hút sự chú ý khi bản anime sắp lên sóng vào tháng 4 tới. Phía NXB Shogakukan thì chỉ có 2 tựa manga mới đủ sức lọt vào TOP 50 đó là tập mới của [Yofukashi no Uta] và [MAO], cả hai đều thu về doanh số trung bình khá trong tuần đầu, hi vọng [Yofukashi no Uta] sẽ sớm được chuyển thể anime để thu hút thêm fan.

– – – – –

Khá ít tựa từ những tuần trước có thể trụ lại trong BXH tuần này, [Shingeki no Kyojin] Tập 33 rời khỏi TOP 30. Series hài lãng mạn [Kakkou no Iinazuke] Tập 5 vẫn giữ phong độ xuất sắc trong tuần thứ 2 phát hành. Phía JUMP thì chỉ còn [SPY×FAMILY] Tập 6 và [Học Viện Siêu Anh Hùng] tập 29 trụ lại sau 3 tuần phát hành.


[Nguồn: Oricon, Tieba.Baidu]

PhucHong - KEPY
RSS
Pinterest
fb-share-icon
FbMessenger
error: Chú ý: Vui lòng không sao chép!!