Home Chuyên Đề TBQ Bảng Xếp Hạng 【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ III / 12: Từ ngày 21/12 đến 27/12/2020

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ III / 12: Từ ngày 21/12 đến 27/12/2020

[Kimetsu no Yaiba – Thanh Gươm Diệt Quỷ] Tập 23 tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu 4 tuần liên tiếp với doanh số áp đảo!! Tập 1 của bộ truyện cũng đã chính thức cán mốc bán được 5 triệu cuốn!! [Kingdom] Tập 60 trụ lại trong TOP 3. [Shuumatsu no Walküre] bứt phá vào TOP 20. Cả BXH tiếp tục lép vế trước bức tường khổng lồ của 14 tập [Jujutsu Kaisen] và 24 tập [Thanh Gươm Diệt Quỷ].


XEM BÌNH LUẬN BXH TUẦN NÀY


【TOP 50 MANGA BÁN CHẠY】

HẠNG 1
鬼滅の刃 (23)

Kimetsu no Yaiba (23) (Tập Cuối)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (23) (Tập Cuối)

? GIỮ HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 301,397 bản

Tổng bản in bán được: 3,988,903 bản

Doanh số 102,892,000 bản tính đến 06.12.2020

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 2

鬼滅の刃 外伝

Kimetsu no Yaiba Gaiden

? TĂNG 1 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 176,205 bản

Tổng bản in bán được: 1,420,487 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 3

キングダム (60)

KINGDOM (60)

? GIẢM 1 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 171,580 bản

Tổng bản in bán được: 598,477 bản

Cán mốc 70 triệu bản lưu hành

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 4

鬼滅の刃 (22)

Kimetsu no Yaiba (22)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (22)

? TĂNG 20 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 128,078 bản

Tổng bản in bán được: 3,654,988 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 5
【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020
鬼滅の刃 (18)

Kimetsu no Yaiba (18)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (18)

? TĂNG 29 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 124,242 bản

Tổng bản in bán được: 4,803,346 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 6
【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020
鬼滅の刃 (17)

Kimetsu no Yaiba (17)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (17)

? TĂNG 31 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 124,032 bản

Tổng bản in bán được: 4,799,382 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 7
【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020
鬼滅の刃 (15)

Kimetsu no Yaiba (15)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (15)

? TĂNG 31 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 123,982 bản

Tổng bản in bán được: 4,790,483 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 8

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (19)

Kimetsu no Yaiba (19)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (19)

? TĂNG 27 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 123,919 bản

Tổng bản in bán được: 4,652,055 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 9

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (13)

Kimetsu no Yaiba (13)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (13)

? TĂNG 32 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 123,422 bản

Tổng bản in bán được: 4,822,360 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 10

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (16)

Kimetsu no Yaiba (16)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (16)

? TĂNG 26 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 122,585 bản

Tổng bản in bán được: 4,789,715 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 11

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (14)

Kimetsu no Yaiba (14)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (14)

? TĂNG 28 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 122,442 bản

Tổng bản in bán được: 4,809,322 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 12

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (8)

Kimetsu no Yaiba (8)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (8)

? GIẢM 8 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 121,453 bản

Tổng bản in bán được: 4,963,390 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 13

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (20)

Kimetsu no Yaiba (20)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (20)

? TĂNG 29 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 121,052 bản

Tổng bản in bán được: 3,173,306 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 14

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (9)

Kimetsu no Yaiba (9)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (9)

? GIẢM 9 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 119,114 bản

Tổng bản in bán được: 4,920,808 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 15

鬼滅の刃 (21)

Kimetsu no Yaiba (21)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (21)

? TĂNG 28 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 116,473 bản

Tổng bản in bán được: 3,064,504 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 16

終末のワルキューレ (9)

Shuumatsu no Walküre (9)

? TĂNG 24 HẠNG

NXB Nhật: Coamix

Số lượng bản in bán được: 115,833 bản

Tổng bản in bán được: 180,741 bản

Cán mốc 5 triệu bản lưu hành

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 17

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (11)

Kimetsu no Yaiba (11)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (11)

? GIẢM 10 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 114,799 bản

Tổng bản in bán được: 4,884,873 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 18

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (10)

Kimetsu no Yaiba (10)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (10)

? GIẢM 12 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 114,768 bản

Tổng bản in bán được: 4,886,013 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 19

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (7)

Kimetsu no Yaiba (7)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (7)

? GIẢM 9 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 114,430 bản

Tổng bản in bán được: 4,940,778 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 20

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (12)

Kimetsu no Yaiba (12)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (12)

? TĂNG 7 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 112,742 bản

Tổng bản in bán được: 4,851,840 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 21

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (6)

Kimetsu no Yaiba (6)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (6)

? TĂNG 2 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 109,067 bản

Tổng bản in bán được: 4,795,605 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 22

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (1)

Kimetsu no Yaiba (1)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (1)

? GIẢM 11 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 107,417 bản

Tổng bản in bán được: 5,029,069 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 23

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (2)

Kimetsu no Yaiba (2)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (2)

? GIẢM 6 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 106,579 bản

Tổng bản in bán được: 4,897,160 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 24

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (3)

Kimetsu no Yaiba (3)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (3)

? GIẢM 4 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 105,664 bản

Tổng bản in bán được: 4,852,205 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 25

鬼滅の刃 (5)

Kimetsu no Yaiba (5)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (5)

? GIẢM 4 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 105,084 bản

Tổng bản in bán được: 4,799,491 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 26

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (4)

Kimetsu no Yaiba (4)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (4)

? GIẢM 4 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 104,953 bản

Tổng bản in bán được: 4,804,645 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 27

ゴールデンカムイ (24)

Golden Kamuy (24)

? GIẢM 19 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 92,328 bản

Tổng bản in bán được: 194,874 bản

Cán mốc 15 triệu bản lưu hành

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 28

呪術廻戦 (1)

Jujutsu Kaisen (1)

? GIẢM 16 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 86,091 bản

Tổng bản in bán được: 1,150,444 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 29

呪術廻戦 (7)

Jujutsu Kaisen (7)

? GIỮ HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 81,995 bản

Tổng bản in bán được: 932,727 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 30

呪術廻戦 (5)

Jujutsu Kaisen (5)

? GIỮ HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 80,577 bản

Tổng bản in bán được: 976,902 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 31

呪術廻戦 (6)

Jujutsu Kaisen (6)

? GIỮ HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 80,239 bản

Tổng bản in bán được: 952,599 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 32

神達に拾われた男 (6)

Kamitachi ni Hirowareta Otoko (6)

? MỚI

NXB Nhật: Square Enix

Số lượng bản in bán được: 79,178 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 33

呪術廻戦 (4)

Jujutsu Kaisen (4)

? GIẢM 5 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 78,589 bản

Tổng bản in bán được: 1,000,442 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 34

呪術廻戦 (3)

Jujutsu Kaisen (3)

? GIẢM 8 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 76,938 bản

Tổng bản in bán được: 1,039,053 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 35

呪術廻戦 (2)

Jujutsu Kaisen (2)

? GIẢM 10 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 76,622 bản

Tổng bản in bán được: 1,082,310 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 36

ハニーレモンソーダ (15)

Honey Lemon Soda (15)

? MỚI

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 76,537 bản

Cán mốc 4,9 triệu bản lưu hành

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 37

GIANT KILLING (57)

? MỚI

NXB Nhật: Kodansha

Số lượng bản in bán được: 68,014 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

EXTRA

ハイキュー!! Complete Illustration book 終わりと始まり

Haikyuu!! Complete Illustration book Owari to Hajimari

? MỚI

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 66,373 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 38

呪術廻戦 (0) 東京都立呪術高等専門学校

Jujutsu Kaisen (0)

? GIẢM 5 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 63,287 bản

Tổng bản in bán được: 820,944 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 39

名探偵コナン 警察学校編 Wild Police Story (下)

Meitantei Conan – Keisatsu Gakkou-hen Wild Police Story (Hạ) (Tập Cuối)

? GIẢM 30 HẠNG

NXB Nhật: Shogakukan

Số lượng bản in bán được: 60,595 bản

Tổng bản in bán được: 162,218 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 40

アシガール (15)

Ashi-Girl (15)

? MỚI

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 56,884 bản

Cán mốc 3,5 triệu bản lưu hành

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 41

呪術廻戦 (12)

Jujutsu Kaisen (12)

? GIẢM 27 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 54,688 bản

Tổng bản in bán được: 822,786 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 42

呪術廻戦 (13)

Jujutsu Kaisen (13)

? GIẢM 29 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 53,314 bản

Tổng bản in bán được: 805,367 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 43

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

呪術廻戦 (11)

Jujutsu Kaisen (11)

? GIẢM 27 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 53,126 bản

Tổng bản in bán được: 834,750 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 44

おおきく振りかぶって (34)

Ookiku Furikabutte (34)

? MỚI

NXB Nhật: Kodansha

Số lượng bản in bán được: 51,086 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 45

呪術廻戦 (10)

Jujutsu Kaisen (10)

? GIẢM 26 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 51,073 bản

Tổng bản in bán được: 853,991 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 46

呪術廻戦 (9)

Jujutsu Kaisen (9)

? GIẢM 28 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 50,839 bản

Tổng bản in bán được: 868,772 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 47

呪術廻戦 (8)

Jujutsu Kaisen (8)

? GIẢM 32 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 50,510 bản

Tổng bản in bán được: 872,271 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 48

30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい (6)

30-sai made Doutei da to Mahou Tsukai ni nareru rashii (6)

? MỚI

NXB Nhật: Square Enix

Số lượng bản in bán được: 49,275 bản

Tổng bản in bán được: 49,542 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 49

ジョジョリオン (25)

JoJolion (25)

? GIẢM 5 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 48,879 bản

Tổng bản in bán được: 109,869 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 50

暁のヨナ (34)

Akatsuki no Yona (34)

Yona – Công Chúa Bình Minh (34)

? GIẢM 4 HẠNG

NXB Nhật: Hakusensha

Số lượng bản in bán được: 47,316 bản

Tổng bản in bán được: 102,403 bản

Cán mốc 10 triệu bản lưu hành toàn cầu (Tính cả bản điện tử)

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam


BÌNH LUẬN BXH

Chiếm vị trí hạng nhất BXH 4 tuần liên tiếp, [Thanh Gươm Diệt Quỷ] Tập 23 tiếp tục trụ lại TOP đầu cùng tập Gaiden. Toàn bộ 23 tập truyện cộng thêm tập Gaiden vẫn tiếp tục bán chạy và chiếm 24 vị trí của TOP 50, tổng cộng bộ truyện đã bán được 2,894,728 bản trong tuần qua. Sau hơn 1 năm dài bứt phá, bộ truyện đã chạm được thêm một cột mốc mới đầy ý nghĩa trong tuần này khi Tập 1 chính thức cán mốc bán được 5 triệu bản!! Đây là lần đầu tiên kể từ khi Oricon thống kê doanh số truyện tranh tại Nhật, một tập truyện trụ lại trong TOP 50 chạm đến cột mốc 5 triệu bản này! Nhiều tập nữa của bộ truyện cũng sẽ đạt đến cột mốc xuất sắc này trong tuần tiếp theo. Đây vẫn chưa phải điểm dừng, liệu hết năm 2021 tập truyện có chạm đến cột mốc 6 triệu không ta!? Không gì là không thể với [Thanh Gươm Diệt Quỷ] lúc này.

– – – – –

[KINGDOM] Tập 60 tiếp tục trụ lại ở TOP 3 BXH với doanh số khủng 598,477 bản sau 10 ngày phát hành. [Shuumatsu no Walküre] Tập 9 cũng đã thể hiện rất xuất sắc sau trọn một tuần đầu phát hành, leo thẳng vào TOP 20 với doanh số bán được 180,741 bản. [Golden Kamuy] Tập 24 thì gần chạm mức 200,000 bản sau 10 ngày phát hành. Tập ngoại truyện của [Thám Tử Lừng Danh Conan], [JoJolion] và [Yona – Công Chúa Bình Minh] giữ vững phong độ và trụ lại được TOP 50 dù cho phải cạnh tranh khốc liệt với các tựa khác.

– – – – –

[Jujutsu Kaisen] tiếp tục chiếm 14 chỗ trong BXH, bán được tổng cộng 874,601 bản trong tuần rồi. Bộ truyện cũng đã chạm đến một cột mốc mới khi Tập 1, 2, 3, 4 đều cán mốc bán được 1 triệu bản mỗi tập. Các tập còn lại cũng sẽ sớm chạm đến cột mốc sau vài tuần nữa, sức hút của series ngay lúc này tại Nhật quả thật là ngoài sức tưởng tượng.

– – – – –

Dù BXH bị chiếm những 38 vị trí bởi 2 bộ truyện, một số tựa mới vẫn đủ sức chen chân vào BXH, gồm bản chuyển thể manga của LN [Kamitachi ni Hirowareta Otoko] Tập 6, 2 tựa shoujo đình đám [Honey Lemon Soda] và [Ashi-girl], 2 tựa manga thể thao dài hơi [GIANT KILLING] và [Ookiku Furikabutte]. Tại hạng #48, Tập 6 của manga BL [30-sai made Doutei da to Mahou Tsukai ni nareru rashii] cũng thu về doanh số rất ấn tượng theo sau phiên bản live-action truyền hình làm điên đảo khán giả Nhật Bản và cả Việt Nam. Hiện tại bạn có thể xem full bản live-action ấy trên ứng dụng WETV với tên gọi [30 Tuổi Còn “Zin” Sẽ Biến Thành Phù Thủy].


[Nguồn: Oricon, Tieba.Baidu]

PhucHong - KEPY
error: Chú ý: Vui lòng không sao chép!!