Home Chuyên Đề TBQ Bảng Xếp Hạng 【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ IV / 12: Từ ngày 28/12 đến 03/01/2021

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ IV / 12: Từ ngày 28/12 đến 03/01/2021

158 views

Tuần cuối cùng của năm 2020!! [SPY×FAMILY] Tập 6 ra mắt với doanh số tuần đầu xuất sắc, lập nên thành tích mới cho series. [Kimetsu no Yaiba – Thanh Gươm Diệt Quỷ] Tập 23 dù mất vị trí dẫn đầu nhưng doanh số không hề giảm nhiệt sau 5 tuần. [Jujutsu Kaisen] một lần nữa bốc hơi khỏi BXH do cháy hàng và thay vào đó là những đầu tàu kế tiếp của JUMP: 6 tập [SPY×FAMILY] và 9 tập [Chainsaw Man] chiếm 15 chỗ!!


XEM BÌNH LUẬN BXH TUẦN NÀY


【TOP 50 MANGA BÁN CHẠY】

HẠNG 1
SPY×FAMILY (6)

? MỚI

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 537,558 bản

Tổng bản in bán được: 549,181 bản

Cán mốc 8 triệu bản lưu hành

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 2

鬼滅の刃 (23)

Kimetsu no Yaiba (23) (Tập Cuối)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (23) (Tập Cuối)

? GIẢM 1 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 308,867 bản

Tổng bản in bán được: 4,297,770 bản

Doanh số 102,892,000 bản tính đến 06.12.2020

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 3

鬼滅の刃 外伝

Kimetsu no Yaiba Gaiden

? GIẢM 1 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 284,097 bản

Tổng bản in bán được: 1,704,584 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 4

鬼滅の刃 (22)

Kimetsu no Yaiba (22)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (22)

? GIỮ HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 104,279 bản

Tổng bản in bán được: 3,759,267 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 5

鬼滅の刃 (21)

Kimetsu no Yaiba (21)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (21)

? TĂNG 10 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 95,246 bản

Tổng bản in bán được: 3,159,750 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 6
【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020
鬼滅の刃 (20)

Kimetsu no Yaiba (20)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (20)

? TĂNG 7 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 94,717 bản

Tổng bản in bán được: 3,268,023 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 7
【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020
鬼滅の刃 (17)

Kimetsu no Yaiba (17)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (17)

? GIẢM 1 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 93,207 bản

Tổng bản in bán được: 4,892,589 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 8

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (19)

Kimetsu no Yaiba (19)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (19)

? GIỮ HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 92,959 bản

Tổng bản in bán được: 4,745,014 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 9

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (16)

Kimetsu no Yaiba (16)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (16)

? TĂNG 1 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 91,919 bản

Tổng bản in bán được: 4,881,634 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 10

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (13)

Kimetsu no Yaiba (13)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (13)

? GIẢM 1 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 91,692 bản

Tổng bản in bán được: 4,914,052 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 11

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (18)

Kimetsu no Yaiba (18)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (18)

? GIẢM 6 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 91,364 bản

Tổng bản in bán được: 4,894,710 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 12

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (15)

Kimetsu no Yaiba (15)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (15)

? GIẢM 5 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 91,322 bản

Tổng bản in bán được: 4,881,805 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 13

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (14)

Kimetsu no Yaiba (14)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (14)

? GIẢM 2 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 91,009 bản

Tổng bản in bán được: 4,900,331 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 14

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (12)

Kimetsu no Yaiba (12)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (12)

? TĂNG 6 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 90,734 bản

Tổng bản in bán được: 4,942,574 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 15

キングダム (60)

KINGDOM (60)

? GIẢM 12 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 77,628 bản

Tổng bản in bán được: 676,105 bản

Cán mốc 70 triệu bản lưu hành

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 16

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (4)

Kimetsu no Yaiba (4)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (4)

? TĂNG 10 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 71,689 bản

Tổng bản in bán được: 4,876,334 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 17

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (1)

Kimetsu no Yaiba (1)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (1)

? TĂNG 5 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 70,752 bản

Tổng bản in bán được: 5,099,821 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 18

鬼滅の刃 (5)

Kimetsu no Yaiba (5)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (5)

? TĂNG 7 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 70,387 bản

Tổng bản in bán được: 4,869,878 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 19

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (3)

Kimetsu no Yaiba (3)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (3)

? TĂNG 5 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 69,650 bản

Tổng bản in bán được: 4,921,855 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 20

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (6)

Kimetsu no Yaiba (6)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (6)

? TĂNG 1 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 69,276 bản

Tổng bản in bán được: 4,864,881 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 21

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (2)

Kimetsu no Yaiba (2)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (2)

? TĂNG 2 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 68,709 bản

Tổng bản in bán được: 4,965,869 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 22

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (7)

Kimetsu no Yaiba (7)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (7)

? GIẢM 3 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 68,690 bản

Tổng bản in bán được: 5,009,468 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 23

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (8)

Kimetsu no Yaiba (8)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (8)

? GIẢM 11 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 66,157 bản

Tổng bản in bán được: 5,029,547 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 24

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (9)

Kimetsu no Yaiba (9)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (9)

? GIẢM 10 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 65,686 bản

Tổng bản in bán được: 4,986,494 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 25

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (11)

Kimetsu no Yaiba (11)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (11)

? GIẢM 8 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 62,872 bản

Tổng bản in bán được: 4,947,745 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 26

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (10)

Kimetsu no Yaiba (10)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (10)

? GIẢM 8 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 61,984 bản

Tổng bản in bán được: 4,947,997 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 27

怪獣8号 (1)

Kaijuu 8-go (1)

? TĂNG HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 55,554 bản

Tổng bản in bán được: 277,700 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 28

終末のワルキューレ (9)

Shuumatsu no Walküre (9)

? GIẢM 12 HẠNG

NXB Nhật: Coamix

Số lượng bản in bán được: 51,745 bản

Tổng bản in bán được: 232,486 bản

Cán mốc 5 triệu bản lưu hành

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 29

ハニーレモンソーダ (15)

Honey Lemon Soda (15)

? TĂNG 7 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 43,427 bản

Tổng bản in bán được: 119,964 bản

Cán mốc 4,9 triệu bản lưu hành

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 30

鬼滅の刃公式ファンブック 鬼殺隊見聞録

Kimetsu no Yaiba Official Fanbook

? TĂNG HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 35,374 bản

Tổng bản in bán được: 1,412,782 bản

Sách đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 31

ゴールデンカムイ (24)

Golden Kamuy (24)

? GIẢM 4 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 34,321 bản

Tổng bản in bán được: 229,195 bản

Cán mốc 15 triệu bản lưu hành

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 32

SPY×FAMILY (5)

? TĂNG HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 34,255 bản

Tổng bản in bán được: 983,049 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 33

チェンソーマン (1)

Chainsaw Man (1)

? TĂNG HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 33,124 bản

Tổng bản in bán được: 590,936 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 34

チェンソーマン (9)

Chainsaw Man (9)

? TĂNG HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 33,031 bản

Tổng bản in bán được: 377,206 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 35

GIANT KILLING (57)

? TĂNG 2 HẠNG

NXB Nhật: Kodansha

Số lượng bản in bán được: 32,524 bản

Tổng bản in bán được: 100,538 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 36

チェンソーマン (2)

Chainsaw Man (2)

? TĂNG HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 31,949 bản

Tổng bản in bán được: 545,787 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 37

悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される (7)

Akuyaku Reijou wa Ringoku no Outaishi ni Dekiai sareru (7)

? MỚI

NXB Nhật: KADOKAWA

Số lượng bản in bán được: 31,668 bản

Tổng bản in bán được: 34,346 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 38

名探偵コナン 警察学校編 Wild Police Story (下)

Meitantei Conan – Keisatsu Gakkou-hen Wild Police Story (Hạ) (Tập Cuối)

? TĂNG 1 HẠNG

NXB Nhật: Shogakukan

Số lượng bản in bán được: 31,305 bản

Tổng bản in bán được: 193,523 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 39

チェンソーマン (3)

Chainsaw Man (3)

? TĂNG HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 31,017 bản

Tổng bản in bán được: 510,470 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 40

チェンソーマン (5)

Chainsaw Man (5)

? TĂNG HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 30,726 bản

Tổng bản in bán được: 466,148 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 41

チェンソーマン (6)

Chainsaw Man (6)

? TĂNG HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 29,939 bản

Tổng bản in bán được: 446,772 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 42

チェンソーマン (8)

Chainsaw Man (8)

? TĂNG HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 29,670 bản

Tổng bản in bán được: 396,248 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 43

チェンソーマン (4)

Chainsaw Man (4)

? TĂNG HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 29,536 bản

Tổng bản in bán được: 485,477 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 44

チェンソーマン (7)

Chainsaw Man (7)

? TĂNG HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 45

SPY×FAMILY (4)

? TĂNG HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 28,575 bản

Tổng bản in bán được: 1,056,546 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 46

SPY×FAMILY (3)

? TĂNG HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 28,422 bản

Tổng bản in bán được: 1,141,883 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 47

SPY×FAMILY (1)

? TĂNG HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 28,287 bản

Tổng bản in bán được: 1,319,338 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 48

アシガール (15)

Ashi-Girl (15)

? GIẢM 8 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 27,757 bản

Tổng bản in bán được: 84,641 bản

Cán mốc 3,5 triệu bản lưu hành

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 49

SPY×FAMILY (2)

? TĂNG HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 27,560 bản

Tổng bản in bán được: 1,220,827 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 50

おおきく振りかぶって (34)

Ookiku Furikabutte (34)

? GIẢM 6 HẠNG

NXB Nhật: Kodansha

Số lượng bản in bán được: 24,766 bản

Tổng bản in bán được: 75,852 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

EXTRA

ハイキュー!! Complete Illustration book 終わりと始まり

Haikyuu!! Complete Illustration book Owari to Hajimari

? GIẢM HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 23,087 bản

Tổng bản in bán được: 89,460 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam


BÌNH LUẬN BXH

Tiếp tục kiến tạo những thành tích mới, [SPY×FAMILY] Tập 6 đã thu về doanh số tuần đầu cao nhất từ trước đến giờ của bộ truyện, ngang tầm những bom tấn dài hơi của tạp chí JUMP. Tập truyện đã bán được 537,558 bản sau tuần đầu phát hành. Tập 6 này được Shueisha in 1 triệu bản cho lần in đầu tiên, giúp bộ truyện đến nay đã cán mốc 8 triệu bản lưu hành. Dịp ra mắt Tập 6 này cũng đã giúp cho nhiều người tìm mua 5 tập trước của bộ truyện giúp cả 5 trở lại BXH, tổng cộng bộ truyện đã bán được 684,657 bản trong tuần cuối năm. Chỉ mới 6 tập thôi mà 4 tập trong số đó đã vượt mức bán được 1 triệu bản một tập, tập 5 cũng sẽ đạt được thành tích này trong tuần tiếp theo. Không biết khi bộ truyện được chuyển thể anime sẽ có vụ nổ lớn thế nào đây!!

– – – – –

Dù rời khỏi vị trí hạng #1, [Thanh Gươm Diệt Quỷ] Tập 23 tiếp tục trụ lại TOP đầu cùng tập Gaiden với doanh số không hề xê dịch so với tuần trước dù đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày phát hành. 23 tập truyện cộng thêm tập Gaiden và fanbook tiếp tục chiếm 25 vị trí của TOP 50, tổng cộng bộ truyện đã bán được 2,104,715 bản trong tuần qua. Bộ truyện tiếp tục tạo nên kỉ lục mới khi Tập 1, 8 và 9 chính thức cán mốc bán được 5 triệu bản!! Đây là những tập truyện đầu tiên chạm đến cột mốc 5 triệu bản kể từ khi Oricon thống kê doanh số truyện tranh tại Nhật từ năm 2008 đến giờ! Nhiều tập nữa của bộ truyện cũng sẽ đạt đến cột mốc không tưởng này trong tuần tiếp theo. 

– – – – –

Thêm một quái vật nữa gia nhập BXH, tân binh [Chainsaw Man] bùng nổ trước thềm Tập 10 ra mắt vào tuần tiếp theo khi toàn bộ 9 tập trước leo vào BXH. Bộ manga hành động kinh dị này đang dần tạo nên một cơn bão sau màn combo “Đứng hạng nhất Kono Manga 2021” + “Kết thúc trên JUMP với 1 cái kết xuất sắc” + “Công bố chuyển thể anime bởi MAPPA”. Tổng cộng series [Chainsaw Man] đã bán được 283,237 bản trong tuần này. Khi anime ra mắt, mình tin chắc rằng doanh số bộ truyện này sẽ còn bùng nổ hơn nữa!! Chúng ta cùng chờ doanh số khủng của Tập 10 phát hành vào tuần sau!!

– – – – –

BXH tuần này mình có thể đặt tên là BXH thế hệ mới, bởi vì những tựa xuất hiện tại đây sẽ là đầu tàu của NXB Shueisha cũng như là nền công nghiệp manga tại Nhật trong những năm tới: [Thanh Gươm Diệt Quỷ], [SPY×FAMILY], [Chainsaw Man], chỉ thiếu mỗi [Jujutsu Kaisen] do cháy hàng chờ nối. Chưa dừng lại ở đó, một tân binh với tiềm năng không tưởng bất ngờ trở lại sau đợt in nối, [Kaijuu 8-go] Tập 1 đã trở lại TOP 30 tại hạng #27 với doanh số bất ngờ. Tổng cộng sau 1 tháng phát hành, tập 1 của bộ web manga đình đám này đã bán được 277,700 bản, quả là một khởi đầu ngoài sức tưởng tượng. Có vẻ năm 2021 sẽ là một năm đầy hứa hẹn với những tựa truyện này đây!

– – – – –

Những tựa truyện của tuần trước đều trụ hạng tuyệt vời trong tuần này, [KINGDOM] Tập 60 giảm nhiệt tại hạng #15. [Shuumatsu no Walküre] Tập 9 và [Golden Kamuy] Tập 24 đều đã vượt mức doanh số 200,000 bản chỉ sau thời gian ngắn. Tựa shoujo [Honey Lemon Soda] Tập 15 bất ngờ leo vào TOP 30 với doanh số đột phá. Tập ngoại truyện của [Thám Tử Lừng Danh Conan] vẫn thu về doanh số ổn định sau 3 tuần phát hành.


[Nguồn: Oricon, Tieba.Baidu]

PhucHong - KEPY
RSS
Pinterest
fb-share-icon
FbMessenger
error: Chú ý: Vui lòng không sao chép!!