Home Chuyên Đề TBQ Bảng Xếp Hạng 【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ IV / 7: Từ ngày 26/07 đến 01/08/2021

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ IV / 7: Từ ngày 26/07 đến 01/08/2021

1 view

Tuần cuối tháng, [Tokyo 卍 Revengers] tiếp tục bán hơn 1 triệu bản, tổng cộng đã bay màu hơn 5 triệu bản trong Tháng 7!! [Made in Abyss] trở lại sau 1 năm với Tập 10. [Kingdom], [Sousou no Frieren], [Honey Lemon Soda] giữ phong độ tốt. Tập 15 của bản manga [Overlord] phát hành tại Nhật.


XEM BÌNH LUẬN BXH TUẦN NÀY


【TOP 50 MANGA BÁN CHẠY TUẦN 4 THÁNG 7】

HẠNG 1
東京卍リベンジャーズ (23)

Tokyo 卍 Revengers (23)

? GIỮ HẠNG

NXB Nhật: Kodansha

Số lượng bản in bán được: 114,753 bản

Tổng bản in bán được: 518,323 bản

Cán mốc 32 triệu bản lưu hành (Tính cả bản điện tử)

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 2

メイドインアビス (10)

Made In Abyss (10)

? MỚI

NXB Nhật: Take Shobo

Số lượng bản in bán được: 62,584 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 3

キングダム (62)

Kingdom (62)

? GIẢM 1 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 59,497 bản

Tổng bản in bán được: 583,914 bản

Cán mốc 83 triệu bản lưu hành (Tính cả bản điện tử)

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 4

東京卍リベンジャーズ (7)

Tokyo 卍 Revengers (7)

? TĂNG 4 HẠNG

NXB Nhật: Kodansha

Số lượng bản in bán được: 55,985 bản

Tổng bản in bán được: 811,660 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 5

東京卍リベンジャーズ (8)

Tokyo 卍 Revengers (8)

? TĂNG 4 HẠNG

NXB Nhật: Kodansha

Số lượng bản in bán được: 55,688 bản

Tổng bản in bán được: 796,628 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 6

東京卍リベンジャーズ (6)

Tokyo 卍 Revengers (6)

? TĂNG 10 HẠNG

NXB Nhật: Kodansha

Số lượng bản in bán được: 54,949 bản

Tổng bản in bán được: 829,225 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 7

東京卍リベンジャーズ (9)

Tokyo 卍 Revengers (9)

? TĂNG 3 HẠNG

NXB Nhật: Kodansha

Số lượng bản in bán được: 54,641 bản

Tổng bản in bán được: 786,252 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 8
東京卍リベンジャーズ (10)

Tokyo 卍 Revengers (10)

? TĂNG 3 HẠNG

NXB Nhật: Kodansha

Số lượng bản in bán được: 54,157 bản

Tổng bản in bán được: 779,235 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 9
東京卍リベンジャーズ (11)

Tokyo 卍 Revengers (11)

? TĂNG 3 HẠNG

NXB Nhật: Kodansha

Số lượng bản in bán được: 52,750 bản

Tổng bản in bán được: 748,782 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 10
東京卍リベンジャーズ (12)

Tokyo 卍 Revengers (12)

? TĂNG 3 HẠNG

NXB Nhật: Kodansha

Số lượng bản in bán được: 52,220 bản

Tổng bản in bán được: 743,108 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 11
東京卍リベンジャーズ (13)

Tokyo 卍 Revengers (13)

? TĂNG 3 HẠNG

NXB Nhật: Kodansha

Số lượng bản in bán được: 51,695 bản

Tổng bản in bán được: 733,957 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 12
東京卍リベンジャーズ (5)

Tokyo 卍 Revengers (5)

? TĂNG 16 HẠNG

NXB Nhật: Kodansha

Số lượng bản in bán được: 51,397 bản

Tổng bản in bán được: 826,359 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 13
東京卍リベンジャーズ (14)

Tokyo 卍 Revengers (14)

? TĂNG 2 HẠNG

NXB Nhật: Kodansha

Số lượng bản in bán được: 51,332 bản

Tổng bản in bán được: 725,092 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 14
東京卍リベンジャーズ (15)

Tokyo 卍 Revengers (15)

? TĂNG 4 HẠNG

NXB Nhật: Kodansha

Số lượng bản in bán được: 50,966 bản

Tổng bản in bán được: 719,637 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 15
東京卍リベンジャーズ (16)

Tokyo 卍 Revengers (16)

? TĂNG 4 HẠNG

NXB Nhật: Kodansha

Số lượng bản in bán được: 50,008 bản

Tổng bản in bán được: 704,309 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 16
東京卍リベンジャーズ (17)

Tokyo 卍 Revengers (17)

? TĂNG 5 HẠNG

NXB Nhật: Kodansha

Số lượng bản in bán được: 49,616 bản

Tổng bản in bán được: 694,044 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 17
東京卍リベンジャーズ (22)

Tokyo 卍 Revengers (22)

? GIỮ HẠNG

NXB Nhật: Kodansha

Số lượng bản in bán được: 49,364 bản

Tổng bản in bán được: 676,281 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 18
東京卍リベンジャーズ (18)

Tokyo 卍 Revengers (18)

? TĂNG 6 HẠNG

NXB Nhật: Kodansha

Số lượng bản in bán được: 49,316 bản

Tổng bản in bán được: 683,949 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 19
東京卍リベンジャーズ (19)

Tokyo 卍 Revengers (19)

? TĂNG 3 HẠNG

NXB Nhật: Kodansha

Số lượng bản in bán được: 49,072 bản

Tổng bản in bán được: 677,515 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 20
東京卍リベンジャーズ (20)

Tokyo 卍 Revengers (20)

? TĂNG 3 HẠNG

NXB Nhật: Kodansha

Số lượng bản in bán được: 48,917 bản

Tổng bản in bán được: 677,173 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 21
東京卍リベンジャーズ (21)

Tokyo 卍 Revengers (21)

? GIẢM 1 HẠNG

NXB Nhật: Kodansha

Số lượng bản in bán được: 48,392 bản

Tổng bản in bán được: 680,283 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 22
東京卍リベンジャーズ (1)

Tokyo 卍 Revengers (1)

? TĂNG 10 HẠNG

NXB Nhật: Kodansha

Số lượng bản in bán được: 46,988 bản

Tổng bản in bán được: 859,895 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 23
東京卍リベンジャーズ (2)

Tokyo 卍 Revengers (2)

? TĂNG 8 HẠNG

NXB Nhật: Kodansha

Số lượng bản in bán được: 45,946 bản

Tổng bản in bán được: 839,065 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 24
東京卍リベンジャーズ (3)

Tokyo 卍 Revengers (3)

? TĂNG 2 HẠNG

NXB Nhật: Kodansha

Số lượng bản in bán được: 45,086 bản

Tổng bản in bán được: 821,066 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 25
東京卍リベンジャーズ (4)

Tokyo 卍 Revengers (4)

? TĂNG 4 HẠNG

NXB Nhật: Kodansha

Số lượng bản in bán được: 44,376 bản

Tổng bản in bán được: 810,150 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 26
ハニーレモンソーダ (17)

Honey Lemon Soda (17)

? GIẢM 23 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 41,275 bản

Tổng bản in bán được: 151,546 bản

Cán mốc 7 triệu bản lưu hành (Tính cả bản điện tử)

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 27
オーバーロード (15) 

Overlord (15)

? MỚI

NXB Nhật: KADOKAWA

Số lượng bản in bán được: 38,833 bản

Tổng bản in bán được: 45,848 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 28
葬送のフリーレン (5)

Sousou no Frieren (5)

? GIẢM 24 HẠNG

NXB Nhật: Shogakukan

Số lượng bản in bán được: 33,394 bản

Tổng bản in bán được: 299,474 bản

Cán mốc 3,5 triệu bản lưu hành (Tính cả bản điện tử)

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 29
君に届け 番外編~運命の人~ (2)

Kimi ni Todoke Bangai-hen ~ Unmei no Hito ~ (2)

? GIẢM 23 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 32,596 bản

Tổng bản in bán được: 97,126 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 30
ハニーレモンソーダ Side Stories

Honey Lemon Soda Side Stories

? GIẢM 25 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 31,958 bản

Tổng bản in bán được: 114,773 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 31
アラフォー男の異世界通販生活 (4)

Around 40 Otoko no Isekai Tsuuhan Seikatsu (4)

? MỚI

NXB Nhật: Square Enix

Số lượng bản in bán được: 30,185 bản

Cán mốc 400,000 bản lưu hành (LN + manga)

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 32
ナイツ&マジック (15)

Knights & Magic (15)

? MỚI

NXB Nhật: Square Enix

Số lượng bản in bán được: 29,745 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 33
転生したらスライムだった件 (18)

Tensei Shitara Slime Datta Ken (18)

? GIẢM 8 HẠNG

NXB Nhật: Kodansha

Số lượng bản in bán được: 27,604 bản

Tổng bản in bán được: 467,150 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 34
ミステリと言う勿れ (9)

Mystery to Iunakare (9)

? TĂNG 1 HẠNG

NXB Nhật: Shogakukan

Số lượng bản in bán được: 24,070 bản

Tổng bản in bán được: 253,840 bản

Cán mốc 9 triệu bản lưu hành

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 35
呪術廻戦 (16)

Jujutsu Kaisen (16)

? TĂNG 6 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 23,385 bản

Tổng bản in bán được: 1,906,852 bản

Cán mốc 50 triệu bản lưu hành (Tính cả bản điện tử)

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 36
おおきく振りかぶって (35)

Ookiku Furikabutte (35)

? GIẢM 9 HẠNG

NXB Nhật: Kodansha

Số lượng bản in bán được: 20,828 bản

Tổng bản in bán được: 71,548 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 37
ヴィンランド・サガ (25)

Vinland Saga (25)

? GIẢM 4 HẠNG

NXB Nhật: Kodansha

Số lượng bản in bán được: 20,670 bản

Tổng bản in bán được: 68,789 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 38
異世界チート魔術師 (11)

Isekai Cheat Magician (11)

? MỚI

NXB Nhật: KADOKAWA

Số lượng bản in bán được: 20,063 bản

Tổng bản in bán được: 25,776 bản

Cán mốc 3,15 triệu bản lưu hành (LN + manga)

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 39
魔王様、リトライ!R (3)

Maou-sama, Retry! R (3)

? MỚI

NXB Nhật: Futabasha

Số lượng bản in bán được: 18,375 bản

Cán mốc 1 triệu bản lưu hành (LN + manga)

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 40
ダイヤのA actⅡ (27)

Daiya no A act II (27)

? GIẢM 33 HẠNG

NXB Nhật: Kodansha

Số lượng bản in bán được: 18,229 bản

Tổng bản in bán được: 138,118 bản

Cán mốc 40 triệu bản lưu hành cả 2 phần

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 41
ホリミヤ (16) 

Horimiya (16) (Tập Cuối)

? GIẢM 11 HẠNG

NXB Nhật: Square Enix

Số lượng bản in bán được: 17,707 bản

Tổng bản in bán được: 104,574 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 42
うちの犬が子ネコ拾いました。(4)

Uchi no Inu ga Koneko Hiroimashita. (4)

? MỚI

NXB Nhật: Shogakukan

Số lượng bản in bán được: 17,260 bản

Cán mốc 400,000 bản lưu hành

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 43
ペリリュー ―楽園のゲルニカ― (11)

Peleliu: Rakuen no Guernica (11) (Tập Cuối)

? MỚI

NXB Nhật: Hakusensha

Số lượng bản in bán được: 16,038 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 44
カッコウの許嫁 (7)

Kakkou no Iinazuke (7)

? GIẢM 10 HẠNG

NXB Nhật: Kodansha

Số lượng bản in bán được: 15,944 bản

Tổng bản in bán được: 113,566 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 45
とんがり帽子のアトリエ (9)

Tongari Boushi no Atelier (9)

Xưởng phép thuật – Atelier of Witch Hat (9)

? GIẢM 6 HẠNG

NXB Nhật: Kodansha

Số lượng bản in bán được: 15,748 bản

Tổng bản in bán được: 50,961 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 46
SPY×FAMILY (7)

? TĂNG 2 HẠNG

NXB Nhật: Shueisha

Số lượng bản in bán được: 15,294 bản

Tổng bản in bán được: 967,922 bản

Cán mốc 11 triệu bản lưu hành (Tính cả bản điện tử)

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 47
東京卍リベンジャーズ キャラクターブック 天上天下

Tokyo 卍 Revengers Character Book Tenjou Tenge

? TĂNG HẠNG

NXB Nhật: Kodansha

Số lượng bản in bán được: 14,887 bản

Tổng bản in bán được: 97,947 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 48
僕のおまわりさん (3)

Boku no Omawari-san (3) (Tập Cuối)

? MỚI

NXB Nhật: Takeshobo

Số lượng bản in bán được: 14,862 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 49
ダィテス領攻防記 (6)

Daites Ryou Koubuki (6) (Tập Cuối)

? MỚI

NXB Nhật: Alpha Polis

Số lượng bản in bán được: 14,802 bản

Cán mốc 610,000 bản lưu hành (LN + manga)

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 50
みなと商事コインランドリー (2)

Minato Shouji Coin Laundry (2)

? MỚI

NXB Nhật: KADOKAWA

Số lượng bản in bán được: 13,841 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam


BÌNH LUẬN BXH

[Tokyo 卍 Revengers] tiếp tục bán được 1 triệu quyển và tiếp tục giữ Hạng #1 BXH tuần cuối tháng ít đối thủ!! Đã sang đến tuần thứ tư bản live-action điện ảnh gây bão phòng vé tại Nhật, doanh số của bản manga tiếp tục giữ vững ở mức cao. 23 tập truyện + Character Book chiếm 24 hạng, tổng cộng đã đạt doanh số 1,238,039 bản trong tuần này, giảm 100,000 bản so với tuần trước. Trong Tháng 7, tổng cộng [Tokyo 卍 Revengers] đã bán được 5,597,117 bản, một cú hích cực lớn cho series đang hot này!!

– – – – –

Đến hạn lại lên, [Made In Abyss] trở lại sau 1 năm với Tập 10! Dù một năm chỉ ra một tập, Tập 10 vẫn giữ mức doanh số khá tốt tương tự như các tập trước. Mùa II của anime sẽ lên sóng vào năm 2022 đấy!

– – – – –

[Kingdom] Tập 62 dù giảm nhiệt nhưng vẫn trụ lại khá tốt ở Hạng #3 BXH. [Sousou no Frieren] Tập 5 chỉ còn một xíu nữa là vượt 300,000 bản. [Honey Lemon Soda] Tập 17 và Tập Side Stories giữ phong độ tốt. Spin-off của [Kimi ni Todoke – Nguyện Ước Yêu Thương] Tập 2 vượt 100,000 bản ở tuần thứ hai.

– – – – –

Nhiều tập truyện trụ lại thêm một tuần với doanh số tương tự tuần trước, gồm [Về Chuyện Tôi Chuyển Sinh Thành Slime] Tập 18, [Kakkou no Iinazuke] Tập 7, [Horimiya] Tập cuối,  [Ookiku Furikabutte] Tập 35, [Vinland Saga] Tập 25 và [Tongari Boushi no Atelier] Tập 9, [Mystery to Iunakare] Tập 9. Tập mới của [Jujutsu Kaisen] và [SPY×FAMILY] có sức bền đáng sợ khi đã xuất sắc trụ được 2 tháng trên BXH.

– – – – –

Khá ít tựa mới phát hành trong tuần này, dẫn đầu là Tập 15 của bản manga [Overlord] đạt doanh số trung bình khá. [Around 40 Otoko no Isekai Tsuuhan Seikatsu] và [Knight’s & Magic] cũng đạt thành tích xấp xỉ 30,000 bản. Manga thú cưng [Uchi no Inu ga Koneko Hiroimashita.] trở lại sau 1 năm với Tập 4. Manga chiến tranh [Peleliu: Rakuen no Guernica] kết thúc chính truyện ở Tập 11. 2 tựa BL cũng lọt vào TOP 50 đó là [Boku no Omawari-san] và [Minato Shouji Coin Laundry].


[Nguồn: Oricon, Tieba.Baidu, Twitter @Josu_ke]

PhucHong - KEPY
RSS
Pinterest
fb-share-icon
FbMessenger
error: Chú ý: Vui lòng không sao chép!!