5
Your Rating
Đánh giá
COP CRAFT – Cảnh sát đến từ hai thế giới Average 5 / 5 out of 2
Xếp hạng
99th, it has 310 monthly views
Tựa gốc
COP CRAFT
Tác giả
Họa sĩ
Thể loại
Loại tác phẩm
Light Novel
Tag(s)
Đơn vị giữ bản quyền gốc
Shogakukan
Tình trạng bản quyền
Truyện được Tsuki Light Novel mua bản quyền và phát hành tại Việt Nam.