0
Your Rating
Xếp hạng
97th, it has 28 monthly views
Tựa gốc
聖剣使いの禁呪詠唱
Tác giả
Họa sĩ
Thể loại
Loại tác phẩm
Light Novel
Tag(s)
Đơn vị giữ bản quyền gốc
SBCreative
Tình trạng bản quyền
Truyện được URANIX - zGROUP mua bản quyền và phát hành tại Việt Nam