0
Your Rating
Xếp hạng
74th, it has 12 monthly views
Tựa gốc
聖剣使いの禁呪詠唱
Tác giả
Họa sĩ
Thể loại
Loại tác phẩm
Light Novel
Đơn vị giữ bản quyền gốc
SBCreative
Tình trạng bản quyền
Truyện được URANIX - zGROUP mua bản quyền và phát hành tại Việt Nam