Home Chuyên Đề TBQ Bảng Xếp Hạng Top 50 Tập Manga bán chạy nhất nửa đầu năm 2021 – Nhiều tựa hot không leo hạng nổi!

Top 50 Tập Manga bán chạy nhất nửa đầu năm 2021 – Nhiều tựa hot không leo hạng nổi!

Oricon công bố BXH TOP 50 tập manga bán chạy nhất nửa đầu năm 2021 tại Nhật. Sau khi chiếm vị trí số #1 BXH manga bán chạy, [Kimetsu no Yaiba – Thanh Gươm Diệt Quỷ] cũng dẫn đầu TOP 50 tập truyện với doanh số kỉ lục. Hiện tượng văn hóa đại chúng lớn nhất thập niên qua, những series bền bỉ bán chạy sau bao năm, những nhân tố mới đầy hứa hẹn trong tương lai, tất cả đều thể hiện qua BXH TOP 50 tập manga bán chạy.

⚠️ Số liệu được Oricon thống kê từ ngày 23/11/2020 đến 23/05/2021


XEM TOP 10 BỘ MANGA BÁN CHẠY NHẤT NỬA ĐẦU NĂM 2021

XEM BÌNH LUẬN VỀ BXH 50 TẬP TRUYỆN


【TOP 50 TẬP MANGA BÁN CHẠY NHẤT NỬA ĐẦU NĂM 2021】

HẠNG 1
鬼滅の刃 (23)

Kimetsu no Yaiba (23)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (23)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong nửa năm 2021:

4,982,832 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 2

鬼滅の刃 外伝

Kimetsu no Yaiba Gaiden

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong nửa năm 2021:

2,289,411 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 3

呪術廻戦 (14)

Jujutsu Kaisen (14)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong nửa năm 2021:

2,055,130 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 4

呪術廻戦 (15)

Jujutsu Kaisen (15)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong nửa năm 2021:

2,016,143 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 5

ONE PIECE (98)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong nửa năm 2021:

1,876,047 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 6

呪術廻戦 (0) 東京都立呪術高等専門学校

Jujutsu Kaisen (0) Toukyou Toritsu Jujutsu Koutou Senmon Gakkou

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong nửa năm 2021:

1,640,157 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 7

鬼滅の刃公式ファンブック 鬼殺隊見聞録・弐

Kimetsu no Yaiba Koushiki Fan Book Kisatsutai Kenbunroku (2)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong nửa năm 2021:

1,630,162 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 8

呪術廻戦 (1)

Jujutsu Kaisen (1)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong nửa năm 2021:

1,552,810 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 9

呪術廻戦 (9)

Jujutsu Kaisen (9)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong nửa năm 2021:

1,535,199 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 10

呪術廻戦 (8)

Jujutsu Kaisen (8)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong nửa năm 2021:

1,534,949 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 11

呪術廻戦 (13)

Jujutsu Kaisen (13)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong nửa năm 2021:

1,531,848 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 12

呪術廻戦 (2)

Jujutsu Kaisen (2)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong nửa năm 2021:

1,526,064 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 13

呪術廻戦 (12)

Jujutsu Kaisen (12)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong nửa năm 2021:

1,521,362 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 14

呪術廻戦 (10)

Jujutsu Kaisen (10)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong nửa năm 2021:

1,517,026 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 15

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

呪術廻戦 (11)

Jujutsu Kaisen (11)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong nửa năm 2021:

1,511,238 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 16

呪術廻戦 (4)

Jujutsu Kaisen (4)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong nửa năm 2021:

1,505,759 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 17

呪術廻戦 (7)

Jujutsu Kaisen (7)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong nửa năm 2021:

1,505,348 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 18

呪術廻戦 (3)

Jujutsu Kaisen (3)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong nửa năm 2021:

1,503,754 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 19

呪術廻戦 (6)

Jujutsu Kaisen (6)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong nửa năm 2021:

1,492,324 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 20

呪術廻戦 (5)

Jujutsu Kaisen (5)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong nửa năm 2021:

1,488,529 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 21

鬼滅の刃 (22)

Kimetsu no Yaiba (22)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (22)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong nửa năm 2021:

1,171,508 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 22

進撃の巨人 (33)

Shingeki no Kyojin (33)

Đại Chiến Titan (33)

NXB Nhật: Kodansha

Doanh số bán được trong nửa năm 2021:

1,094,178 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 23

SPY×FAMILY (6)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong nửa năm 2021:

1,086,102 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 24

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (19)

Kimetsu no Yaiba (19)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (19)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong nửa năm 2021:

1,005,455 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 25

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (18)

Kimetsu no Yaiba (18)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (18)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong nửa năm 2021:

1,005,265 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 26

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (17)

Kimetsu no Yaiba (17)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (17)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong nửa năm 2021:

977,598 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 27

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (20)

Kimetsu no Yaiba (20)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (20)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong nửa năm 2021:

976,877 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 28

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (12)

Kimetsu no Yaiba (12)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (12)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong nửa năm 2021:

964,489 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 29

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (16)

Kimetsu no Yaiba (16)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (16)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong nửa năm 2021:

964,109 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 30

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (14)

Kimetsu no Yaiba (14)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (14)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong nửa năm 2021:

960,390 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 31

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (15)

Kimetsu no Yaiba (15)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (15)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong nửa năm 2021:

959,557 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 32

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (8)

Kimetsu no Yaiba (8)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (8)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong nửa năm 2021:

957,993 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 33

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (13)

Kimetsu no Yaiba (13)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (13)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong nửa năm 2021:

956,145 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 34

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (11)

Kimetsu no Yaiba (11)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (11)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong nửa năm 2021:

953,286 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 35

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (9)

Kimetsu no Yaiba (9)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (9)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong nửa năm 2021:

947,906 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 36

鬼滅の刃 (21)

Kimetsu no Yaiba (21)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (21)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong nửa năm 2021:

944,125 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 37

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (10)

Kimetsu no Yaiba (10)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (10)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong nửa năm 2021:

943,549 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 38

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (7)

Kimetsu no Yaiba (7)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (7)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong nửa năm 2021:

908,371 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 39

キングダム (60)

Kingdom (60)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong nửa năm 2021:

828,365 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 40

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (6)

Kimetsu no Yaiba (6)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (6)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong nửa năm 2021:

826,786 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 41

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (1)

Kimetsu no Yaiba (1)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (1)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong nửa năm 2021:

821,878 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 42

怪獣8号 (1)

Kaijuu 8-gou (1)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong nửa năm 2021:

818,102 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 43

鬼滅の刃 (5)

Kimetsu no Yaiba (5)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (5)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong nửa năm 2021:

812,770 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 44

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (4)

Kimetsu no Yaiba (4)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (4)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong nửa năm 2021:

807,804 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 45

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (2)

Kimetsu no Yaiba (2)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (2)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong nửa năm 2021:

806,512 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 46

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (3)

Kimetsu no Yaiba (3)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (3)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong nửa năm 2021:

805,301 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 47

呪術廻戦 公式ファンブック

Jujutsu Kaisen Koushiki Fan Book

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong nửa năm 2021:

738,178 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 48

怪獣8号 (2)

Kaijuu 8-gou (2)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong nửa năm 2021:

727,001 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 49

僕のヒーローアカデミア (29)

Boku no Hero Academia (29)

Học Viện Siêu Anh Hùng (29)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm:

699,137 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 50

キングダム (61)

Kingdom (61)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong nửa năm 2021:

671,902 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

【TOP SÁCH BÁN CHẠY NHẤT NỬA ĐẦU NĂM 2021】

HẠNG 1
『鬼滅の刃』吾峠呼世晴画集―幾星霜―

[Kimetsu no Yaiba] Gotouge Koyoharu Gashuu ― Ikuseisou ―

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong nửa năm 2021:

470,183 bản

Sách đã được mua bản quyền tại Việt Nam?

HẠNG 5

鬼滅の刃 塗絵帳 -蒼-

Kimetsu no Yaiba Nuriechou -Ao-

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong nửa năm 2021:

356,302 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 7

鬼滅の刃 塗絵帳 -紅-

Kimetsu no Yaiba Nuriechou -Aka-

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong nửa năm 2021:

319,557 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam


BÌNH LUẬN BXH

Chỉ với một tập cuối phát hành trong nửa đầu năm 2021 [Kimetsu no Yaiba – Thanh Gươm Diệt Quỷ] đã dần đầu BXH TOP 50 tập truyện bán chạy nhất. Doanh số gần 4,9 triệu bản mà Tập 23 đạt được cũng đã tạo nên một kỉ lục mới khi đây là lần đầu tiên vị trí hạng nhất được nắm giữ bởi một tập truyện có doanh số hơn 4 triệu bản tiêu thụ. Tập Gaiden và cuốn Fanbook thứ 2 chiếm giữ vị trí trong TOP 50, và 22 tập truyện còn lại cũng nằm trong TOP 50 với doanh số gần 1 triệu bản mỗi tập, tổng cộng bộ truyện chiếm 25 vị trí trong BXH TOP 50. Không chỉ ở BXH Manga, cuốn artbook và 2 tập sách tô màu cũng thu về doanh số không tưởng và cũng dẫn đầu BXH sách nói chung nữa, một thành tích thật sự quá đáng nể. Kể cả khi bộ truyện đã kết thúc, nhiệt lượng của [Thanh Gươm Diệt Quỷ] vẫn không thuyên giảm. Bộ truyện tiếp tục khẳng định bản thân là một tác phẩm có sức ảnh hưởng lớn và được yêu thích bởi độc giả toàn Nhật Bản. 

– – – – –

Được thúc đẩy như phi mã nhờ bản anime chuyển thể, 16 tập [Jujutsu Kaisen] và 1 tập fanbook chiếm 17 vị trí trong TOP 50 với doanh số hết sức nổi bật. 13 tập đầu mỗi tập đều bán được hơn 1 triệu bản mỗi tập chỉ trong 6 tháng đầu năm, với Tập 14 và 15 vượt mốc bán được 2 triệu bản trong thời gian quá ngắn. Liệu từ giờ đến hết năm, những tập truyện này sẽ còn tiến xa thế nào đây!! Chúc mừng [Jujutsu Kaisen] đã bứt phá xuất sắc vào TOP 20!!

– – – – –

Dù chỉ phát hành vỏn vẹn 1 tập mới trong thời điểm nửa đầu năm 2021, Tập 98 của [ONE PIECE] vẫn giữ phong độ như những tập truyện năm ngoái khi bán được hơn 1,8 triệu bản, nằm trong TOP 5. [SPY×FAMILY] Tập 6 tiếp tục tạo nên thành tích không tưởng khi vượt 1 triệu bản. Bất ngờ nhất chính là tân binh quái vật [Kaijuu 8-gou] khi chỉ mới phát hành 2 tập mà cả 2 đã lọt vào TOP 50 với doanh số mỗi tập hơn 700,000 bản!! Đây là một thành tích rất hiếm bộ truyện nào chỉ mới 2 tập làm được.

– – – – –

Phong độ của lão làng [Kingdom] vẫn ổn định khi Tập 60 và 61 đều thu về doanh số rất tốt trong nửa năm qua tương tự như các năm trước. Bước vào những tập cuối cùng, [Shingeki no Kyojin – Đại Chiến Titan] Tập 33 cũng đã đạt được thành tích siêu khủng khi Tập truyện bán được hơn 1 triệu bản nửa đầu năm qua. Chặng cuối năm nay, tập cuối cùng tức Tập 34 sẽ phát hành, dự kiến bộ truyện sẽ chiếm thứ hạng cao trong BXH cuối năm đây. Dù phong độ cũng giảm ít nhiều, [Học Viện Siêu Anh Hùng] vẫn lọt được 1 chỗ vào trong TOP 50 với Tập 29 phát hành đầu năm nay, bán được 699,137 bản trong 5 tháng phát hành.


 [Nguồn: Oricon, Tieba.Baidu, Twitter] [Người viết: Phúc Hồng]

PhucHong - KEPY
RSS
Pinterest
fb-share-icon
FbMessenger
error: Chú ý: Vui lòng không sao chép!!