Postcard LPH 01/20

300Bản

Postcard dành tặng thành viên của TBQ.

Các bạn có thể dùng Bản để đổi lấy postcard này.

Số lượng giới hạn. Mỗi thành viên chỉ được đổi 1 lần.

Hết hàng

Mô tả

Postcard dành tặng thành viên của TBQ.

Các bạn có thể dùng Bản để đổi lấy postcard này.

Số lượng giới hạn. Mỗi thành viên chỉ được đổi 1 lần.

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 70 kg
Kích thước 16.5 × 29 × 0.05 cm