TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:cop_craft_canh_sat_den_tu_hai_the_gioi [2020/06/19 09:04]
Sơn Nguyễn [COP CRAFT - Cảnh Sát Đến Từ Hai Thế Giới]
ln:cop_craft_canh_sat_den_tu_hai_the_gioi [2020/06/19 09:05] (current)
Sơn Nguyễn [Tóm tắt nội dung]
Line 44: Line 44:
     - Giới thiệu b     - Giới thiệu b
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
-Tóm tắt nộdung ((Chú thích #2)) của bộ truyện+Tilarna Exedilika. Hiệp sĩ học việc đến ​từ thế giới khác. Thiếu kiến thức thông thường. Mĩ nữ màu trng. 
 + 
 +Kei Matoba. Thám tử tài giỏi của Sở Cảnh sát thành phố San Teresa. Người đàn ông vụng về dị ứng với mèo. 
 + 
 +Hai người được lnh kết hợp điều tra tại thành phố San Teresa, ​nơi mở ra cánh cổng siêu không gian nối với thế giới khác. Dù có cãi vã và đối lập nhau trong mọi việc, nhưng Matoba và Tilarna vẫn cùng nhau truy bắt kẻ thù chung. Dần dần, giữa hai người nảy sinh mối tin tưởng kỳ lạ…
  
  
Line 78: Line 82:
 ===== Danh Sách Bìa Truyện ===== ===== Danh Sách Bìa Truyện =====
 <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
-  * {{ :ln:wiki-sample.jpg |}} Tập 1 +  * {{:ln:cop_craft1.jpg}} Tập 1
-  * {{ :​ln:​wiki-sample.jpg |}} Tập 2 +
-  * {{ :​ln:​wiki-sample.jpg |}} +
-  * {{ :​ln:​wiki-sample.jpg |}} +
-  * {{ :​ln:​wiki-sample.jpg |}} +
-  * {{ :​ln:​wiki-sample.jpg |}} +
-  * {{ :​ln:​wiki-sample.jpg |}}+
 </​carousel>​ </​carousel>​