TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ln:dich_vu_giao_hang_cua_phu_thuy_kiki [2019/08/10 14:02]
Sơn Nguyễn [Giới thiệu]
ln:dich_vu_giao_hang_cua_phu_thuy_kiki [2019/08/14 14:02]
Line 1: Line 1:
  
-====== Dịch Vụ Giao Hàng Của Phù Thủy Kiki ====== 
- 
-<!-- Bảng thông tin truyện (bên phải) --> 
-<​html>​ 
-<​style>​ 
-table { 
-background-color:​white;​ 
-} 
-</​style>​ 
-</​html>​ 
- 
-<WRAP right 300px> 
-^  Dịch Vụ Giao Hàng Của Phù Thủy Kiki  ^| 
-|  {{:​ln:​ln_kiki_1.jpg?​direct|}} ​ || 
-^  LIGHT NOVEL  ^| 
-|Thể Loại|Hành Động, Siêu Nhiên| 
-|Độ tuổi|13+| 
-|Tác Giả|Kadono Eiko| 
-|Minh Họa|Akiko Hayashi| 
-|Số tập|5| 
-|Sáng Tác|1985| 
-|Tình Trạng|Đã hoàn thành| 
-|NXB Nhật Bản|Fukuinkan Shoten| 
-|NXB Việt Nam|SkyBooks| 
-|Tình Trạng Phát Hành Ở Việt Nam|2016, 3 tập (không rõ tình trạng xuất bản)| 
-</​WRAP>​ 
-<!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> 
-<WRAP right 200px> 
-^  Đánh giá truyện ​ ^ 
-|{(rater>​id=dich_vu_giao_hang_cua_phu_thuy_kiki|name=Dịch Vụ Giao Hàng Của Phù Thủy Kiki|type=rate|trace=user)}| 
-</​WRAP>​ 
-===== Giới thiệu ===== 
-**Dịch Vụ Giao Hàng Của Phù Thủy Kiki** (//Tiếng Nhật//: //​**魔女の宅急便**//,​ //Romaji:// //**Majo no Takkyuubin**//​) là loạt novel giả tưởng dành cho trẻ em được viết bởi Kadono Eiko và được minh họa bởi Akiko Hayashi. Truyện dựa trên bộ anime cùng tên của Studio Ghibli năm 1989 và của bộ live action năm 2014 cũng cùng tên. 
- 
-Loạt sách đã giành được nhiều giải thưởng tại Nhật Bản. 
-===== Tóm tắt nội dung ===== 
-Tóm tắt nội dung ((Chú thích #2)) của bộ truyện 
- 
- 
-===== Nhân Vật Chính ===== 
-==== Nhân vật A (Tên tiếng Nhật) ==== 
-<WRAP left> 
-[{{:​ln:​template_sample_character.jpg?​150|**Nhân vật A**}}] 
-</​WRAP>​ 
-Giới thiệu về Nhân Vật A 
- 
-==== Nhân vật B (Tên tiếng Nhật) ==== 
-<WRAP left> 
-[{{:​ln:​template_sample_character.jpg?​150|**Nhân vật B**}}] 
-</​WRAP>​ 
-Giới thiệu về Nhân Vật B 
- 
-===== Review ===== 
->** [[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Người review]] ** 
->// ​  Nội dung review #1   // 
- 
->** [[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Người review]] ** 
->// ​  Nội dung review #2   // 
- 
- 
-===== Thông Tin Khác ===== 
-==== Truyện Liên Quan ==== 
-Thông tin truyện liên quan 
-==== Manga ==== 
-Thông tin Manga 
-==== Anime ==== 
-Thông tin Anime 
- 
-===== Danh Sách Bìa Truyện ===== 
-<​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ 
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} Tập 1 
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} Tập 2 
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} 
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} 
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} 
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} 
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} 
-</​carousel>​ 
- 
----- 
-=== Lượt truy cập === 
-~~NOCACHE~~ 
-<WRAP tablewidth 100% centeralign>​ 
-|Trang này đã được truy cập **{{counter|today}} lần** vào hôm nay. Tổng lượt truy cập từ trước đến nay là: **{{counter|total}} lần.**| 
-</​WRAP>​