TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:lu_ngoc_bai_thi_va_linh_thu_trieu_hoi [2019/08/14 14:02]
127.0.0.1 external edit
ln:lu_ngoc_bai_thi_va_linh_thu_trieu_hoi [2019/11/11 22:24] (current)
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
Line 15: Line 15:
 |  {{:​ln:​ln_lungoc_1.jpg?​direct|}} ​ || |  {{:​ln:​ln_lungoc_1.jpg?​direct|}} ​ ||
 ^  LIGHT NOVEL  ^| ^  LIGHT NOVEL  ^|
-|Thể Loại| ​<Thể loại (shounenseinen, kịch tích, hài, slice of life...)> ​+|Thể Loại|Hài hướcHọc đường
-|Độ tuổi|(13+, 16+, Tuổi Trưởng Thành...)+|Độ tuổi|13+| 
-|Tác Giả|<tác giả>+|Tác Giả|Kenji Inoue
-|Minh Họa|<họa sĩ>+|Minh Họa|Haga Yui
-|Số tập|<số tập>+|Số tập|18
-|Sáng Tác|<​khoảng thời gian sáng tác>+|Sáng Tác|2007 - 2015
-|Tình Trạng|<Đang sáng tác / đã hoàn thành>| +|Tình Trạng|Đã hoàn thành| 
-|Tạp Chí|<​tạp chí>+|NXB Nhật Bản|Enterbrain
-|NXB Nhật Bản|<NXB NB>+|NXB Việt Nam|IPM
-|NXB Việt Nam|<Tên NXB Việt Nam (2019)>+|Tình Trạng Phát Hành Ở Việt Nam|2016, 9 tập + 3 ngoại truyện (đang tiếp tục)|
-|Tình Trạng Phát Hành Ở Việt Nam|<Tên NXB Việt Nam & số tập>|+
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 33: Line 32:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**<Tên Truyn>** (//Tiếng Nhật//: //**<tên tiếng nhật>**//, //Romaji:// //**<tên Romaji>**//) Giới thiệu sơ lược ​((Chú thích #1)) về nguồn gốc bộ truyện +**Lũ Ngốc, Bài Thi Và Linh Thú Triu Hồi** (//Tiếng Nhật//: //**バカとテストと召喚獣**//, //Romaji:// //**Baka to Tesuto to Shoukanjuu**//) là loạt light novel được ​viết ​bKenji Inoue và minh họa bHaga Yui.
-  * Giớthiệu #1 +
-  * Giới thiệu #2 +
- +
-  - Giới thiệu #1 +
-    - Giới thiệu ​a +
-    - Giới thiệu ​b +
-  - Giớthiệu #2 +
-    - Giới thiệu a +
-    - Giới thiệu b+
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
-Tóm tt nội dung ((Chú thích #2)) của bộ truyện+Cốtruyện xoay quanh nhân vậYoshii Akihisa và những người bạcủa cậu. Akihisa rất ngốc nhưng lại nhập học tại học viện Fumizuki- nơi mà điểm số là tất cả. Đạt được thành tích tốt sẽ được học trong mt môi trường vớcác trang thiết bị hiện đại. Ngược lại, nếu thành tích quá kém thì sẽ phải học trong một môi trường với các trang thiết bị tồi tàn, kém chất lượng. Tại ngôi trường này, còn có một điểm đặc biệt là các học viên có thể triệu tập linh thú của mình, linh thú sở hữu sức mạnh và sức chịu đựng dựa trên điểm số mà các học viên đạt được. Các lớp có thể thách đấu và chiến đấu với nhau bằng linh thú, nếu lớp kém hơn thắng lớp giỏi hơn thì lớp kém hơn nhận được trang thiết bị tương đương với lớp bị thua. Ngược lại, lớp bị thua sẽ phải đổi lấy trang thiết bị của lớp kém như là mt hình phạt. Akihisa học tại lớp F- nơi mà tập hợp những học sinh yếu kém nhất và cũng không kém phần lập dị. Vì một lý do khá là "đen tối",​ Akihisa phát động đấu linh thú giữa các lớp để giành được trang thiết bị học tập tối ưu hơn.
  
  
 ===== Nhân Vật Chính ===== ===== Nhân Vật Chính =====
-==== Nhân vật A (Tên tiếng Nhật) ​====+==== Yoshii Akihisa ==== 
 +<WRAP left> 
 +{{:​ln:​yoshii_akihisa.jpg?​200|}} 
 +</​WRAP>​ 
 +Nam sinh năm 2 lớp F. 
 + 
 +==== Sakamoto Yuuji ==== 
 +<WRAP left> 
 +{{:​ln:​sakamoto_yuuji.jpg?​200|}} 
 +</​WRAP>​ 
 +Lớp trưởng lớp 2F. 
 + 
 +==== Himeji Mizuki ==== 
 +<WRAP left> 
 +{{:​ln:​himeji_mizuki.jpg?​200|}} 
 +</​WRAP>​ 
 +Nữ sinh lớp 2F. 
 + 
 +==== Shimada Minami ==== 
 +<WRAP left> 
 +{{:​ln:​shimada_minami.jpg?​200|}} 
 +</​WRAP>​ 
 +Nữ sinh lớp 2F. 
 + 
 +==== Kinoshita Hideyoshi ​====
 <WRAP left> <WRAP left>
-[{{:ln:template_sample_character.jpg?150|**Nhân vật A**}}]+{{:ln:kinoshita_hideyoshi.jpg?200|}}
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-Gii thiệu về Nhân Vật A+"Nam sinh" lp 2F.
  
-==== Nhân vật B (Tên tiếng Nhật) ​====+==== Tsuchiya Kouta ====
 <WRAP left> <WRAP left>
-[{{:ln:template_sample_character.jpg?150|**Nhân vật B**}}]+{{:ln:tsuchiya_kouta.jpg?200|}}
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-Gii thiệu về Nhân Vật B+Nam sinh lp 2F.
  
 ===== Review ===== ===== Review =====
Line 69: Line 83:
  
 ===== Thông Tin Khác ===== ===== Thông Tin Khác =====
-==== Truyện Liên Quan ==== 
-Thông tin truyện liên quan 
 ==== Manga ==== ==== Manga ====
-Thông tin Manga+Truyện có 3 bản chuyển thể manga.
 ==== Anime ==== ==== Anime ====
-Thông tin Anime+Truyện có 2 mùa anime và 2 OVA.
  
 ===== Danh Sách Bìa Truyện ===== ===== Danh Sách Bìa Truyện =====
 <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
-  * {{:ln:template_sample_cover.jpg}} Tập 1 +  * {{:ln:ln_lungoc_1.jpg?direct|}} Tập 1 
-  * {{:ln:template_sample_cover.jpg}} Tập 2 +  * {{:ln:ln_lungoc_2.jpg?direct|}} Tập 2 
-  * {{:ln:template_sample_cover.jpg}} +  * {{:ln:ln_lungoc_3.jpg?direct|}} Tập 3 
-  * {{:ln:template_sample_cover.jpg}} +  * {{:ln:ln_lungoc_3_5.jpg?direct|}} Tập 3.5 
-  * {{:ln:template_sample_cover.jpg}} +  * {{:ln:ln_lungoc_4.jpg?direct|}} Tập 4 
-  * {{:ln:template_sample_cover.jpg}} +  * {{:ln:ln_lungoc_5.jpg?direct|}} Tập 5 
-  * {{:ln:template_sample_cover.jpg}}+  * {{:ln:ln_lungoc_6.jpg?direct|}} Tập 6 
 +  * {{:​ln:​ln_lungoc_6_5.jpg?​direct|}} Tập 6.5 
 +  * {{:​ln:​ln_lungoc_7.jpg?​direct|}} Tập 7 
 +  * {{:​ln:​ln_lungoc_7_5.jpg?​direct|}} Tập 7.5 
 +  * {{:​ln:​ln_lungoc_8.jpg?​direct|}} Tập 8 
 +  * {{:​ln:​ln_lungoc_9.jpg?​direct|}} Tập 9
 </​carousel>​ </​carousel>​