TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:mimizuku_va_vua_bong_dem [2019/08/14 14:02]
127.0.0.1 external edit
ln:mimizuku_va_vua_bong_dem [2019/08/16 23:02] (current)
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
Line 14: Line 14:
 ^  Mimizuku Và Vua Bóng Đêm  ^| ^  Mimizuku Và Vua Bóng Đêm  ^|
 |  {{:​ln:​ln_mimzuku.jpg?​direct|}} ​ || |  {{:​ln:​ln_mimzuku.jpg?​direct|}} ​ ||
-^  LIGHT NOVEL  ^| +^  LIGHT NOVEL (Oneshot) ​ ^| 
-|Thể Loại| ​<Thể loại (shounenseinen, kịch tích, hài, slice of life...)> ​+|Thể Loại|DramaHuyền bí
-|Độ tuổi|(13+, 16+, Tuổi Trưởng Thành...)+|Độ tuổi|13+| 
-|Tác Giả|<tác giả>+|Tác Giả|Kougyoku Izuki
-|Minh Họa|<họa sĩ>+|Minh Họa|Isono Hiroo
-|Số tập|<số tập>+|Số tập|1
-|Sáng Tác|<​khoảng thời gian sáng tác>+|Sáng Tác|2007
-|Tình Trạng|<Đang sáng tác / đã hoàn thành>| +|Tình Trạng|Đã hoàn thành| 
-|Tạp Chí|<​tạp chí>+|NXB Nhật Bản|KADOKAWA
-|NXB Nhật Bản|<NXB NB>+|NXB Việt Nam|Owlbooks
-|NXB Việt Nam|<Tên NXB Việt Nam (2019)>+|Tình Trạng Phát Hành Ở Việt Nam|2015|
-|Tình Trạng Phát Hành Ở Việt Nam|<Tên NXB Việt Nam & số tập>|+
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 33: Line 32:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**<Tên Truyện>​** (//Tiếng Nhật//: //**<tên tiếng nhật>**//, //Romaji:// //**<tên Romaji>**//) Giới thiệsơ lượ((Chú thích #1)) về nguồn gốc bộ truyện +**Mimizuku Và Vua Bóng Đêm** (//Tiếng Nhật//: //**ミミズクと夜の王**//, //Romaji:// //**Mimizuku to Yoru no Ou**//) là light novel đầtay cKougyoku Izuki, giành giảNhất Tiểthuyết Dengeki lần thứ 13.
-  * Giới thiệu #1 +
-  * Giới thiệu #2 +
- +
-  - Giới thiệu #1 +
-    - Giới thiệu ​a +
-    - Giớthiệ+
-  - Giới thiệu #2 +
-    - Giới thiệu a +
-    - Giới thiệu b+
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
-Tóm tắt nội dung ((Chú thích #2)) của bộ truyện+Khu rừng Bóng đêm - chốma quỷ hoành hành, mt cô gái nhỏ lang thang tìm đến.
  
 +Dấu nung "​332"​ trên trán, xiềng xích không thể gỡ được đeo chặt trên tay chân. Tự gọi mình là Mimizuku, cô bé đem thân mình tới dâng cho vị Quỷ vương xinh đẹp. Cô chỉ có một thỉnh cầu: "Anh có thể ăn tôi không?"​
  
-===== Nhân VậChính ===== +Mimizuku muốn tìm đến cái chết, và vị Vua Bóng Đêm căm ghét loài người.
-==== Nhân vật A (Tên tiếng Nhật) ==== +
-<WRAP left> +
-[{{:​ln:​template_sample_character.jpg?​150|**Nhân vật A**}}] +
-</​WRAP>​ +
-Giớthiệu về Nhân Vật A +
- +
-==== Nhân vật B (Tên tiếng Nhật) ==== +
-<WRAP left> +
-[{{:​ln:​template_sample_character.jpg?​150|**Nhân vật B**}}] +
-</​WRAP>​ +
-Giới thiệu về Nhân Vật B+
  
 ===== Review ===== ===== Review =====
Line 68: Line 48:
  
  
-===== Thông Tin Khác ===== 
-==== Truyện Liên Quan ==== 
-Thông tin truyện liên quan 
-==== Manga ==== 
-Thông tin Manga 
-==== Anime ==== 
-Thông tin Anime 
  
 ===== Danh Sách Bìa Truyện ===== ===== Danh Sách Bìa Truyện =====
 <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
-  * {{:ln:template_sample_cover.jpg}} Tập 1 +  * {{:ln:ln_mimzuku.jpg?direct|}}
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} Tập 2 +
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} +
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} +
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} +
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} +
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}}+
 </​carousel>​ </​carousel>​