TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:ngay_mai_toi_bien_mat_cau_se_hoi_sinh [2019/08/14 14:02]
127.0.0.1 external edit
ln:ngay_mai_toi_bien_mat_cau_se_hoi_sinh [2019/11/11 22:27] (current)
Sơn Nguyễn [Review]
Line 15: Line 15:
 |  {{:​ln:​ln_ngay_mai_toi_chet_cau_se_hoi_sinh.jpg?​400|}} ​ || |  {{:​ln:​ln_ngay_mai_toi_chet_cau_se_hoi_sinh.jpg?​400|}} ​ ||
 ^  LIGHT NOVEL  ^| ^  LIGHT NOVEL  ^|
-|Thể Loại| ​ComedyRomanceSupernaturalTragedy ​|+|Thể Loại|Hài hướcLãng mạnSiêu nhiênHọc đường, Drama|
 |Độ tuổi|13+| |Độ tuổi|13+|
 |Tác Giả|Fujimaru| |Tác Giả|Fujimaru|
 |Minh Họa|H2SO4| |Minh Họa|H2SO4|
 |Số tập|3 + 1 ngoại truyện| |Số tập|3 + 1 ngoại truyện|
-|Sáng Tác| |+|Sáng Tác|2013|
 |Tình Trạng|Đã hoàn thành| |Tình Trạng|Đã hoàn thành|
-|Tạp Chí| | 
 |NXB Nhật Bản|KADOKAWA| |NXB Nhật Bản|KADOKAWA|
 |NXB Việt Nam|Hikari Light Novel| |NXB Việt Nam|Hikari Light Novel|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|3 tập|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2018, 3 tập|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 42: Line 41:
 ==== Sakamoto Akitsuki ==== ==== Sakamoto Akitsuki ====
 <WRAP left> <WRAP left>
-[{{:​ln:​ln_ngay_mai_toi_chet_cau_se_hoi_sinh2.jpg?​150|**Sakamoto Akitsuki**}}]+{{:​ln:​ln_ngay_mai_toi_chet_cau_se_hoi_sinh2.jpg?​150|**Sakamoto Akitsuki**}}
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-Giới thiệu về Nhân VậA+Sinh ra đã có khuôn mặvô cùng đáng sợ, cậu luôn bị bạn bè trong trường xa lánh.
  
 ==== Yumesaki Hikari ==== ==== Yumesaki Hikari ====
 <WRAP left> <WRAP left>
-[{{:​ln:​ln_ngay_mai_toi_chet_cau_se_hoi_sinh3.jpg?​150|**Yumesaki Hikari**}}]+{{:​ln:​ln_ngay_mai_toi_chet_cau_se_hoi_sinh3.jpg?​150|**Yumesaki Hikari**}}
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-Giớthiệu về Nhân Vật B+Năng động, nhí nhảnh, ngườcon gái làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống ảm đạm của Akitsuki.
  
 ===== Review ===== ===== Review =====
->** [[http://komikkufiesta.com/wiki/doku.php?​id=start ​Người review]] ** +>​** ​Min ** 
->// ​  Nội dung review #1   //+>// ​  [[https://truyenbanquyen.com/chuyen-tinh-trong-the-gioi-light-novel-phan-1-ngay-mai-toi-bien-mat-cau-se-hoi-sinh/|Review]]   //
  
->** [[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Người review]] ** 
->// ​  Nội dung review #2   // 
- 
- 
-===== Thông Tin Khác ===== 
-==== Truyện Liên Quan ==== 
-Thông tin truyện liên quan 
-==== Manga ==== 
-Thông tin Manga 
-==== Anime ==== 
-Thông tin Anime 
  
 ===== Danh Sách Bìa Truyện ===== ===== Danh Sách Bìa Truyện =====
 ^  Bìa Truyện xuất bản bởi ThaihaBooks (Việt Nam)  ^| ^  Bìa Truyện xuất bản bởi ThaihaBooks (Việt Nam)  ^|
 <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
-  * {{:​ln:​ln_ngay_mai_toi_chet_cau_se_hoi_sinh.jpg}} Tập 1 +  * {{:​ln:​ln_ngay_mai_toi_chet_cau_se_hoi_sinh.jpg?direct}} Tập 1 
-  * {{:​ln:​ln_ngay_mai_toi_chet_cau_se_hoi_sinh4.jpg}} Tập 2 +  * {{:​ln:​ln_ngay_mai_toi_chet_cau_se_hoi_sinh4.jpg?direct}} Tập 2 
-  * {{:​ln:​ln_ngay_mai_toi_chet_cau_se_hoi_sinh5.jpg}} Tập 3+  * {{:​ln:​ln_ngay_mai_toi_chet_cau_se_hoi_sinh5.jpg?direct}} Tập 3 
 +  *  {{:​ln:​ngaymaibienmat_kimi_ikikaeru_bonus.jpg?​direct}} Câu chuyện buổi Bình minh & Hoàng hôn
 </​carousel>​ </​carousel>​
  
Line 81: Line 70:
   * {{:​ln:​kimi_ikikaeru_vol_2_jp.jpg?​direct|}} Tập 2   * {{:​ln:​kimi_ikikaeru_vol_2_jp.jpg?​direct|}} Tập 2
   * {{:​ln:​kimi_ikikaeru_vol_3_jp.jpg?​direct|}} Tập 3   * {{:​ln:​kimi_ikikaeru_vol_3_jp.jpg?​direct|}} Tập 3
-  * {{:​ln:​kimi_ikikaeru_vol_bonus_jp.jpg?​direct|}} ​Tập ~Sunrise & Sunset Story~+  * {{:​ln:​kimi_ikikaeru_vol_bonus_jp.jpg?​direct|}} ~Sunrise & Sunset Story~
 </​carousel>​ </​carousel>​
 ---- ----