TBQ wiki

Nguyệt Đạo Dị Giới

Nguyệt Đạo Dị Giới
LIGHT NOVEL
Thể Loại <Thể loại (shounen, seinen, kịch tích, hài, slice of life…)>
Độ tuổi(13+, 16+, Tuổi Trưởng Thành…)
Tác Giả<tác giả>
Minh Họa<họa sĩ>
Số tập<số tập>
Sáng Tác<khoảng thời gian sáng tác>
Tình Trạng<Đang sáng tác / đã hoàn thành>
Tạp Chí<tạp chí>
NXB Nhật Bản<NXB NB>
NXB Việt Nam<Tên NXB Việt Nam (2019)>
Tình Trạng Phát
Hành Ở Việt Nam
<Tên NXB Việt Nam & số tập>

Đánh giá truyện
Tựa Truyện
 stars  from 2 votes

Giới thiệu

Nguyệt Đạo Dị Giới (Tiếng Nhật: 月が導く異世界道中, Romaji: Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu) Giới thiệu sơ lược 1) về nguồn gốc bộ truyện

 • Giới thiệu #1
 • Giới thiệu #2
 1. Giới thiệu #1
  1. Giới thiệu a
  2. Giới thiệu b
 2. Giới thiệu #2
  1. Giới thiệu a
  2. Giới thiệu b

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung 2) của bộ truyện

Nhân Vật Chính

Nhân vật A (Tên tiếng Nhật)

Nhân vật A

Giới thiệu về Nhân Vật A

Nhân vật B (Tên tiếng Nhật)

Nhân vật B

Giới thiệu về Nhân Vật B

Review

Người review
Nội dung review #1
Người review
Nội dung review #2

Thông Tin Khác

Truyện Liên Quan

Thông tin truyện liên quan

Manga

Thông tin Manga

Anime

Thông tin Anime

Danh Sách Bìa Truyện

Bìa Truyện nhãn SkyNovel bởi AZBooks và NXB Phụ Nữ (Việt Nam)
nguyetdaodigioi_vol_1_vn.jpg Tập 1
Bìa Truyện Bản bunko bởi NXB AlphaPolis (Nhật Bản)
nguyetdaodigioi_tsuki_ga_michibiku_isekai_douchuu_vol_1_jp.jpg Tập 1
nguyetdaodigioi_tsuki_ga_michibiku_isekai_douchuu_vol_2_jp.jpg Tập 2
nguyetdaodigioi_tsuki_ga_michibiku_isekai_douchuu_vol_3_jp.jpg Tập 3
nguyetdaodigioi_tsuki_ga_michibiku_isekai_douchuu_vol_4_jp.jpg Tập 4
nguyetdaodigioi_tsuki_ga_michibiku_isekai_douchuu_vol_5_jp.jpg Tập 5
nguyetdaodigioi_tsuki_ga_michibiku_isekai_douchuu_vol_6_jp.jpg Tập 6
nguyetdaodigioi_tsuki_ga_michibiku_isekai_douchuu_vol_7_jp.jpg Tập 7
nguyetdaodigioi_tsuki_ga_michibiku_isekai_douchuu_vol_8_jp.jpg Tập 8
nguyetdaodigioi_tsuki_ga_michibiku_isekai_douchuu_vol_85_jp.jpg Tập 8.5
nguyetdaodigioi_tsuki_ga_michibiku_isekai_douchuu_vol_9_jp.jpg Tập 9
nguyetdaodigioi_tsuki_ga_michibiku_isekai_douchuu_vol_10_jp.jpg Tập 10
nguyetdaodigioi_tsuki_ga_michibiku_isekai_douchuu_vol_11_jp.jpg Tập 11
nguyetdaodigioi_tsuki_ga_michibiku_isekai_douchuu_vol_12_jp.jpg Tập 12
nguyetdaodigioi_tsuki_ga_michibiku_isekai_douchuu_vol_13_jp.jpg Tập 13
nguyetdaodigioi_tsuki_ga_michibiku_isekai_douchuu_vol_14_jp.jpg Tập 14

Lượt truy cập

Trang này đã được truy cập 2 lần vào hôm nay. Tổng lượt truy cập từ trước đến nay là: 9 lần.
1)
Chú thích #1
2)
Chú thích #2