TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:nhat_ky_ke_co_don [2019/08/14 14:02]
127.0.0.1 external edit
ln:nhat_ky_ke_co_don [2019/08/17 00:09] (current)
Sơn Nguyễn [Review]
Line 16: Line 16:
 ^  LIGHT NOVEL  ^| ^  LIGHT NOVEL  ^|
 |Thể Loại|Hành động| |Thể Loại|Hành động|
-|Độ tuổi| Tuổi Trưởng Thành| +|Độ tuổi|Tuổi Trưởng Thành| 
-|Tác Giả|Nozomi ​Kouta +|Tác Giả|Kota Nozomi| 
-|Minh Họa|Banpai Akira +|Minh Họa|Vampire Killer
-|Số tập|2 ​tập+|Số tập|2| 
-|Sáng Tác|<​khoảng thời gian sáng tác>+|Sáng Tác|2011
-|Tình Trạng|Đang sáng tác| +|Tình Trạng|Đã hoàn thành
-|Tạp Chí|<​tạp chí>+|NXB Nhật Bản|SB Creative
-|NXB Nhật Bản|<NXB NB>+|NXB Việt Nam|Sakura Light Novel| 
-|NXB Việt Nam|NXB Sakura Light Novel| +|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2018, 1 tập (đã phát hành)|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|1 tập ( đã phát hành) |+
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 33: Line 32:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**Nhật Ký Kẻ Cô Đơn** (//Tiếng Nhật//: //**Happy Death Day**//, //Romaji:// //**Happy Death Day**//​) ​+**Nhật Ký Kẻ Cô Đơn** (//Tiếng Nhật//: //**Happy Death Day**//, //Romaji:// //**Happy Death Day**//​) ​là cuốn light novel của Kota Nozomi, đã giành được giải thưởng xuất sắc trong cuộc thi sáng tác Light Novel lần thứ 3 do GA Bunko tổ chức.
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
 Một câu chuyện giả tưởng đầy điên loạn của những kẻ bất thường! Một câu chuyện giả tưởng đầy điên loạn của những kẻ bất thường!
Line 58: Line 57:
  
 ===== Review ===== ===== Review =====
->** Cursed Spite]] ** +>** Cursed Spite ** 
->// ​  Cũng lâu rồi mới có một cuốn mà khiến ta mong chờ đến vậy, đọc cũng không hề thất vọng gì so với những mong chờ trước đó, cái kết không phải bất ngờ gì nhưng cũng có chút hụt hẫng (ừ, đến nhanh thật đấy). Không dám nói là hiểu, cơ tự thấy thể loại truyện phù hợp với chính mình để có thể hiểu. Nói về không hiểu thì, cũng có một số cuốn dù khi đọc vẫn bị thu hút về nội dung nhưng xong rồi vẫn lại không hiểu tại sao nhân vật lại như vậy, như vậy..." ​ //+>// ​  Cũng lâu rồi mới có một cuốn mà khiến ta mong chờ đến vậy, đọc cũng không hề thất vọng gì so với những mong chờ trước đó, cái kết không phải bất ngờ gì nhưng cũng có chút hụt hẫng (ừ, đến nhanh thật đấy). Không dám nói là hiểu, cơ tự thấy thể loại truyện phù hợp với chính mình để có thể hiểu. Nói về không hiểu thì, cũng có một số cuốn dù khi đọc vẫn bị thu hút về nội dung nhưng xong rồi vẫn lại không hiểu tại sao nhân vật lại như vậy, như vậy... ​ //
  
 ===== Giới Thiệu Từng Tập ===== ===== Giới Thiệu Từng Tập =====