TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:no_6 [2019/08/14 14:02]
127.0.0.1 external edit
ln:no_6 [2019/11/11 22:31] (current)
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
Line 15: Line 15:
 |  {{:​ln:​ln_no6_1.jpg |}}  || |  {{:​ln:​ln_no6_1.jpg |}}  ||
 ^  NOVEL  ^| ^  NOVEL  ^|
-|Thể Loại| ​<Thể loạ(shounenseinenkịch tích, hài, slice of life...)> ​+|Thể Loại|Xã hộbất lý tưởngKhoa học viễn tưởngĐồng tính nam
-|Độ tuổi|(13+, 16+, Tuổi Trưởng Thành...)+|Độ tuổi|Tuổi Trưởng Thành| 
-|Tác Giả|<tác giả>​| +|Tác Giả|Asano Atsuko
-|Minh Họa|<​họa sĩ>+|Số tập|9
-|Số tập|<số tập>+|Sáng Tác|2003 - 2011
-|Sáng Tác|<​khoảng thời gian sáng tác>+|Tình Trạng|Đã hoàn thành| 
-|Tình Trạng|<Đang sáng tác / đã hoàn thành>| +|NXB Nhật Bản|Kodansha
-|Tạp Chí|<​tạp chí>+|NXB Việt Nam|IPM
-|NXB Nhật Bản|<NXB NB>+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2017, 8 tập (đang tiếp tục)|
-|NXB Việt Nam|<Tên NXB Việt Nam (2019)>+
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|<Tên NXB Việt Nam & số tập>|+
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 41: Line 39:
  
 ===== Nhân Vật Chính ===== ===== Nhân Vật Chính =====
-==== Nhân vật A (Tên tiếng Nhật) ​====+==== Shion ====
 <WRAP left> <WRAP left>
-[{{:ln:template_sample_character.jpg?150|**Nhân vật A**}}]+{{:ln:ln_no6_1.jpg?200|}}
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-Giới thiệu về Nhân Vật A+Shion là một cậbé thông minh, lý tưởng, được tiếp nhận Chương trình giảng dạy đặc biệt dành cho học sinh tài năng, chuyên ​về Sinh thái học, cho đến khi gặp gỡ Nezumi vào sinh nhật thứ mười hai của mình. Mặc dù biết Nezumi là một kẻ chạy trốn bị truy nã, cậu vẫn chăm sóc vết đạn trên vai, cho cậu ta ăn, và che chở cậu trong phòng.
  
-==== Nhân vật B (Tên tiếng Nhật) ​====+==== Nezumi ​====
 <WRAP left> <WRAP left>
-[{{:ln:template_sample_character.jpg?150|**Nhân vật B**}}]+{{:ln:ln_no6_1.jpg?200|}}
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-Giới thivề Nhân Vật B+Nezumi là một cậu bé thông minh, yếu thế khoảng 16 tuổi với quá khứ tăm tối. Bốn năm trước, trong cuộc chạy trốn tuyvọng của cảnh sát No.6, cu tình cờ tìm thấy mộngôi nhà có cửa sổ mở và đi vào trong. ​Bị thương và ướt sũng, cậu gặp người ở trong phòng, Shion, một cậu bé gần bằng tuổi mình.
  
 ===== Review ===== ===== Review =====
Line 62: Line 60:
  
 ===== Thông Tin Khác ===== ===== Thông Tin Khác =====
-==== Truyện Liên Quan ==== 
-Thông tin truyện liên quan 
 ==== Manga ==== ==== Manga ====
-Thông tin Manga+Truyện có 1 bản chuyển thể manga.
 ==== Anime ==== ==== Anime ====
-Thông tin Anime+Truyện có 1 mùa anime.
  
 ===== Danh Sách Bìa Truyện ===== ===== Danh Sách Bìa Truyện =====
 <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
   * {{:​ln:​ln_no6_1.jpg |}} Tập 1   * {{:​ln:​ln_no6_1.jpg |}} Tập 1
 +  * {{:​ln:​ln_no6_2.jpg |}} Tập 2 
 +  * {{:​ln:​ln_no6_3.jpg |}} Tập 3 
 +  * {{:​ln:​ln_no6_4.jpg |}} Tập 4 
 +  * {{:​ln:​ln_no6_5.jpg |}} Tập 5 
 +  * {{:​ln:​ln_no6_6.jpg |}} Tập 6 
 +  * {{:​ln:​ln_no6_7.jpg |}} Tập 7 
 +  * {{:​ln:​ln_no6_8.jpg |}} Tập 8
 </​carousel>​ </​carousel>​