TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:o_day_sua_ki_niem_xua [2019/08/19 08:59]
Phuc Hong [Giới Thiệu Từng Tập]
ln:o_day_sua_ki_niem_xua [2019/09/01 00:20] (current)
Phuc Hong [Danh Sách Bìa Truyện]
Line 25: Line 25:
 |Đơn Vị Phát Hành\\ Tại Việt Nam|Nhã Nam| |Đơn Vị Phát Hành\\ Tại Việt Nam|Nhã Nam|
 |Dịch Giả|Đỗ Phan Thu Hà| |Dịch Giả|Đỗ Phan Thu Hà|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2018, ​tập (Đang phát hành)|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2018-2019tập (Hoàn thành)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 35: Line 35:
 **Ở đây sửa kỷ niệm xưa** (//Tiếng Nhật//: //​**思い出のとき修理します**//,​ //Romaji:// //**Omoide no Toki Shuuri shimasu**//​) là series truyện ngắn sáng tác bởi nữ tác giả Mizue Tani. Trước khi sáng tác tác phẩm, nữ tác giả nổi tiếng với loạt light novel kì ảo "​Hakushaku to Yousei"​ cho biết trong cuộc phỏng vấn với báo Asahi Shimbun rằng "Tôi muốn viết thứ gì đó cho người lớn"​. Tại Nhật Bản, "​Omoide no Toki Shuuri shimasu"​ được phát hành khổ bunko dưới nhãn Shueisha Bunko bởi NXB Shueisha. 4 tập tiểu thuyết được phát hành lần lượt vào năm 2012, 2013, 2014, 2016.  **Ở đây sửa kỷ niệm xưa** (//Tiếng Nhật//: //​**思い出のとき修理します**//,​ //Romaji:// //**Omoide no Toki Shuuri shimasu**//​) là series truyện ngắn sáng tác bởi nữ tác giả Mizue Tani. Trước khi sáng tác tác phẩm, nữ tác giả nổi tiếng với loạt light novel kì ảo "​Hakushaku to Yousei"​ cho biết trong cuộc phỏng vấn với báo Asahi Shimbun rằng "Tôi muốn viết thứ gì đó cho người lớn"​. Tại Nhật Bản, "​Omoide no Toki Shuuri shimasu"​ được phát hành khổ bunko dưới nhãn Shueisha Bunko bởi NXB Shueisha. 4 tập tiểu thuyết được phát hành lần lượt vào năm 2012, 2013, 2014, 2016. 
   * Tính đến tháng 8 năm 2014, **Omoide no Toki Shuuri shimasu** đã bán được hơn 520.000 bản tại Nhật Bản.   * Tính đến tháng 8 năm 2014, **Omoide no Toki Shuuri shimasu** đã bán được hơn 520.000 bản tại Nhật Bản.
-  * Tại Việt Nam, bộ tiểu thuyết được công ty **Nhã Nam** mua bản quyền, liên kết với Nhà Xuất Bản Hà Nội phát hành với tựa Việt hóa chính thức là **Ở đây sửa kỷ niệm xưa**. Ngày 16.08.2018, Nhã Nam công bố tin bản quyền trên Facebook fanpage Nhã Nam Light Novel. Ngày 04.10.2018, 2 tập đầu tiên của "Ở đây sửa kỷ niệm xưa" chính thức được phát hành rộng rãi trên toàn quốc.+  * Tại Việt Nam, bộ tiểu thuyết được công ty **Nhã Nam** mua bản quyền, liên kết với Nhà Xuất Bản Hà Nội phát hành với tựa Việt hóa chính thức là **Ở đây sửa kỷ niệm xưa**. Ngày 16.08.2018, Nhã Nam công bố tin bản quyền trên Facebook fanpage Nhã Nam Light Novel. Ngày 04.10.2018, 2 tập đầu tiên của "Ở đây sửa kỷ niệm xưa" chính thức được phát hành rộng rãi trên toàn quốc. Hai tập 3 và 4 của bộ tiểu thuyết được Nhã Nam phát hành gần một năm sau đó vào ngày 13.08.2019.
  
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
Line 67: Line 67:
  
 ==== Tập 3 - Tín hiệu từ không trung ==== ==== Tập 3 - Tín hiệu từ không trung ====
-Tựa gốc: **空からの時報**,​ romanji: **Sora kara no Jihou**, dịchthô **Thời báo từ bầu trời**+Tựa gốc: **空からの時報**,​ romanji: **Sora kara no Jihou**, dịch thô**Thời báo từ bầu trời**
  
-**Ngày phát hành: 13.08.2018 (Việt Nam) - 16.12.2014 (Nhật Bản)** | Giá bìa: 125.000 VNĐ+**Ngày phát hành: 13.08.2019 (Việt Nam) - 16.12.2014 (Nhật Bản)** | Giá bìa: 125.000 VNĐ
  
 Chỉ là thiếu mất chữ đấy thôi, ai cũng dặn lòng mình như thế trước tấm biển “Ở đây sửa kỷ niệm xưa” của tiệm đồng hồ nơi góc con phố họa chăng mới thấy bóng người. Vậy mà, dòng chữ tựa hồ chứa đựng phép thuật ấy lại như cơ duyên đẩy họ bước vào tiệm, vô tư giãi bày cả cõi lòng với anh chủ Shuji. Chỉ là thiếu mất chữ đấy thôi, ai cũng dặn lòng mình như thế trước tấm biển “Ở đây sửa kỷ niệm xưa” của tiệm đồng hồ nơi góc con phố họa chăng mới thấy bóng người. Vậy mà, dòng chữ tựa hồ chứa đựng phép thuật ấy lại như cơ duyên đẩy họ bước vào tiệm, vô tư giãi bày cả cõi lòng với anh chủ Shuji.
Line 76: Line 76:
  
 ==== Tập 4 - Đồng hồ vĩnh cửu ==== ==== Tập 4 - Đồng hồ vĩnh cửu ====
-Tựa gốc: **永久時計を胸に**,​ romanji: **Towa tokei o Mune ni**, dịchthô **Đồng hồ vĩnh cửu trong lồng ngực**+Tựa gốc: **永久時計を胸に**,​ romanji: **Towa tokei o Mune ni**, dịch thô**Đồng hồ vĩnh cửu trong lồng ngực**
  
-**Ngày phát hành: 13.08.2018 (Việt Nam) - 20.05.2016 (Nhật Bản)** | Giá bìa: 108.000 VNĐ+**Ngày phát hành: 13.08.2019 (Việt Nam) - 20.05.2016 (Nhật Bản)** | Giá bìa: 108.000 VNĐ
  
 Nơi con phố mua sắm đường Thần Xã Tsukumo như đang say giấc trong dòng thời gian của riêng mình, tấm biển kỳ lạ “Ở đây sửa kỷ niệm xưa” vẫn lẳng lặng góp nhặt biết bao kỷ niệm cho tiệm đồng hồ Iida. Nơi con phố mua sắm đường Thần Xã Tsukumo như đang say giấc trong dòng thời gian của riêng mình, tấm biển kỳ lạ “Ở đây sửa kỷ niệm xưa” vẫn lẳng lặng góp nhặt biết bao kỷ niệm cho tiệm đồng hồ Iida.
Line 104: Line 104:
   * {{:​ln:​ln_ở_day_sửa_kỉ_niệm_xua1.jpg?​direct|}} Tập 1   * {{:​ln:​ln_ở_day_sửa_kỉ_niệm_xua1.jpg?​direct|}} Tập 1
   * {{:​ln:​ln_ở_day_sửa_kỉ_niệm_xua2.jpg?​direct|}} Tập 2   * {{:​ln:​ln_ở_day_sửa_kỉ_niệm_xua2.jpg?​direct|}} Tập 2
 +  * {{:​ln:​ln_o_day_sua_ki_niem_xua3.jpg?​direct|}} Tập 3
 +  * {{:​ln:​ln_o_day_sua_ki_niem_xua4.jpg?​direct|}} Tập 4
 </​carousel>​ </​carousel>​