TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:phap_su_tokyo [2019/08/14 14:02]
127.0.0.1 external edit
ln:phap_su_tokyo [2019/08/18 12:57] (current)
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
Line 15: Line 15:
 |  {{:​ln:​ln_phap_su_tokyo_1.jpg?​direct|}} ​ || |  {{:​ln:​ln_phap_su_tokyo_1.jpg?​direct|}} ​ ||
 ^  LIGHT NOVEL  ^| ^  LIGHT NOVEL  ^|
-|Thể Loại| ​<Thể loại (shounenseinen, kịch tích, hài, slice of life...)> ​+|Thể Loại|Hành độngSiêu nhiên
-|Độ tuổi|(13+, 16+, Tuổi ​Trưởng ​Thành...)+|Độ tuổi|Tuổi ​trưởng ​thành
-|Tác Giả|<tác giả>+|Tác Giả|Eita Nakatani
-|Minh Họa|<họa sĩ>+|Minh Họa|Riv
-|Số tập|<số tập>+|Số tập|3
-|Sáng Tác|<​khoảng thời gian sáng tác>+|Sáng Tác|2014 - 2015
-|Tình Trạng|<Đang sáng tác / đã hoàn thành>| +|Tình Trạng|Đã hoàn thành| 
-|Tạp Chí|<​tạp chí>+|NXB Nhật Bản|SB Creative
-|NXB Nhật Bản|<NXB NB>+|NXB Việt Nam|TABooks
-|NXB Việt Nam|<Tên NXB Việt Nam (2019)>+|Tình Trạng Phát Hành Ở Việt Nam|2016, 3 tập (đã hoàn thành)|
-|Tình Trạng Phát Hành Ở Việt Nam|<Tên NXB Việt Nam & số tập>|+
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 33: Line 32:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**Pháp Sư Tokyo - Tokyo Stray Wizards** (//Tiếng Nhật//: //​**東京ストレイ・ウィザーズ**//,​ //Romaji:// //**Tokyo Stray Wizards**//​) ​Giới thiệu sơ lược ​((Chú thích #1)) về nguồn gốc bộ truyện +**Pháp Sư Tokyo - Tokyo Stray Wizards** (//Tiếng Nhật//: //​**東京ストレイ・ウィザーズ**//,​ //Romaji:// //**Tokyo Stray Wizards**//​) ​là loạt light novel được ​Eita Nakatani sáng tác và Riv minh hoạ.
-  * Giới thiệu #1 +
-  * Giới thiệu #2 +
- +
-  - Giới thiệu #1 +
-    - Giới thiệu a +
-    - Giới thiệu b +
-  - Giới thiệu #2 +
-    - Giới thiệu a +
-    - Giới thiệu b+
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
 Câu chuyện lấy bối cảnh một thế giới tương lai, nơi con người có thể sử dụng ma pháp thành thạo. Vì vậy các pháp sư xuất hiện ở khắp moi nơi, gây ảnh hưởng nhất định tới hòa bình của thành phố. Tùy vào mục đích sử dụng, một pháp sư có thể rơi vào ma đạo và trở thành kẻ xấu. Câu chuyện lấy bối cảnh một thế giới tương lai, nơi con người có thể sử dụng ma pháp thành thạo. Vì vậy các pháp sư xuất hiện ở khắp moi nơi, gây ảnh hưởng nhất định tới hòa bình của thành phố. Tùy vào mục đích sử dụng, một pháp sư có thể rơi vào ma đạo và trở thành kẻ xấu.
Line 52: Line 42:
  
 ===== Nhân Vật Chính ===== ===== Nhân Vật Chính =====
-==== Nhân vật A (Tên tiếng Nhật) ​====+==== Sakurada Shido ====
 <WRAP left> <WRAP left>
-[{{:ln:template_sample_character.jpg?150|**Nhân vật A**}}]+{{:ln:sakurada_shido.jpg?200|}}
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-Giới thiệu về Nhân Vật A+Nhân vật chính, thủ lĩnh của Wise Crack, clan pháp sư huyền thoại mạnh nhất Tokyo.
  
-==== Nhân vật B (Tên tiếng Nhật) ​====+==== Amrita ​====
 <WRAP left> <WRAP left>
-[{{:ln:template_sample_character.jpg?150|**Nhân vật B**}}]+{{:ln:amrita.jpg?200|}}
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-Giới thiệu về Nhân Vật B+Một cô gái Homunculus dễ thương và đầy kiêu ngạo đã lp giao kếvới Shido.
  
 ===== Review ===== ===== Review =====
Line 72: Line 62:
  
  
-===== Thông Tin Khác ===== 
-==== Truyện Liên Quan ==== 
-Thông tin truyện liên quan 
-==== Manga ==== 
-Thông tin Manga 
-==== Anime ==== 
-Thông tin Anime 
  
 ===== Danh Sách Bìa Truyện ===== ===== Danh Sách Bìa Truyện =====
Line 84: Line 67:
 <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
   * {{:​ln:​ln_phap_su_tokyo_1.jpg?​direct|}} Tập 1   * {{:​ln:​ln_phap_su_tokyo_1.jpg?​direct|}} Tập 1
 +  * {{:​ln:​ln_phap_su_tokyo_2.jpg?​direct|}} Tập 2 
 +  * {{:​ln:​ln_phap_su_tokyo_3.jpg?​direct|}} Tập 3
 </​carousel>​ </​carousel>​