TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:re_monster_hoi_sinh_thanh_quai_vat [2019/08/14 14:02]
127.0.0.1 external edit
ln:re_monster_hoi_sinh_thanh_quai_vat [2019/08/18 13:23] (current)
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
Line 15: Line 15:
 |  {{:​ln:​ln_re_monster1.jpg?​direct|}} ​ || |  {{:​ln:​ln_re_monster1.jpg?​direct|}} ​ ||
 ^  LIGHT NOVEL  ^| ^  LIGHT NOVEL  ^|
-|Thể Loại| Hành động, Phiêu lưu, Huyền ảo | +|Thể Loại|Dị giới, ​Hành động, Phiêu lưu, Huyền ảo| 
-|Độ tuổi| Tuổi Trưởng Thành| +|Độ tuổi|Tuổi Trưởng Thành| 
-|Tác Giả|Kogitsune ​Kanekiru|+|Tác Giả|Kanekiru ​Kogitsune|
 |Minh Họa|Yamada| |Minh Họa|Yamada|
-|Số tập|10 tập+|Số tập|11+
-|Sáng Tác|<​khoảng thời gian sáng tác>+|Sáng Tác|2011 - nay
-|Tình Trạng|Đang sáng tác +|Tình Trạng|Đang sáng tác| 
-|Tạp Chí|<​tạp chí>+|NXB Nhật Bản|Alpha Polis
-|NXB Nhật Bản|<NXB NB>+|NXB Việt Nam|AMAK| 
-|NXB Việt Nam|NXB AMAK| +|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2018, 3 tập (Đang phát hành )|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|tập ( đang phát hành )|+
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 33: Line 32:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**Re: Monster - Hồi Sinh Thành Quái Vật** (//Tiếng Nhật//: //**ReMonster ~刺殺から始まる怪物転生記~**//,​ //Romaji:// //​**Re:​Monster -Shisatsu Kara Hajimaru Kaibutsu Tensei-ki-**//​) ​+**Re: Monster - Hồi Sinh Thành Quái Vật** (//Tiếng Nhật//: //**ReMonster ~刺殺から始まる怪物転生記~**//,​ //Romaji:// //​**Re:​Monster -Shisatsu Kara Hajimaru Kaibutsu Tensei-ki-**//​) ​là loạt light novel được Kanekiru Kogitsune sáng tác và Yamada minh hoạ.
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
-Tóm tắt nội dung ((Chú thích #2)) của bộ truyện+Tôi bị mộkẻ bám đuôi đâm chết, khi tỉnh giấc đã thấy mình đang ở một thế giới khác. 
 + 
 +Chợt nhìn lại bản thân thì, da xanh, móng tay đen, vừa nhọn lại vừa sc bén… 
 + 
 +Có vẻ tôi đã hóa thành mộcon yêu tinh Goblin. 
 + 
 +Bữa ădặm là những con sâu bướm bắt được trong hang đng. Rồsau khi chào đời được bốn ngày, tôi đã có chuyến đi săn đầu tiên - bắt đầu cuộc chiến sinh tồn của một con quái thú. Bằng cách này hay cách khác, với năng lực “Hấp thụ”, càng ăn càng trở nên mạnh mẽ của mình, tôi tiến ​bộ rất nhanh, rồi chẳng mấy chốc đã trở thành người đứng đầu thống trị Động Goblin. 
 +Tôi thu nạp một nhóm thuộc hạ có năng lực (Gobukichi với Gobumi gì gì đấy), thêm vào đó còn thuần hóa được đám phụ nữ loài người bị bắt cóc. Kẻ nào đe dọa đồng bọn của mình, với tư cách thủ lĩnh, tôi nhất định không dung thứ. Dù là quái vật, Goblin hay con người, đã xem như kẻ địch là tôi sẽ ăn, ăn, ăn cho bằng sạch!
  
  
 ===== Nhân Vật Chính ===== ===== Nhân Vật Chính =====
-==== Nhân vật A (Tên tiếng Nhật) ​====+==== Obarou ​====
 <WRAP left> <WRAP left>
-[{{:ln:template_sample_character.jpg?150|**Nhân vật A**}}]+{{:ln:ln_re_monster1.jpg?200|}}
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-Giới thiệu về Nhân Vật A +Nhân vật chính, được tái sinh thành goblin sau khi bị một cô gái giết chết. 
- +
-==== Nhân vật B (Tên tiếng Nhật) ==== +
-<WRAP left> +
-[{{:​ln:​template_sample_character.jpg?​150|**Nhân vật B**}}] +
-</​WRAP>​ +
-Giới thiệu về Nhân Vật B +
 ===== Review ===== ===== Review =====
 >** [[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Người review]] ** >** [[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Người review]] **
Line 60: Line 59:
  
 ===== Thông Tin Khác ===== ===== Thông Tin Khác =====
-==== Truyện Liên Quan ==== 
-Thông tin truyện liên quan 
 ==== Manga ==== ==== Manga ====
-Thông tin Manga +Truyện có 1 bản chuyển thể manga.
-==== Anime ==== +
-Thông tin Anime+
 ===== Giới Thiệu Từng Tập ===== ===== Giới Thiệu Từng Tập =====
  
Line 86: Line 81:
   * {{:​ln:​ln_re_monster1.jpg?​direct|}} Tập 1   * {{:​ln:​ln_re_monster1.jpg?​direct|}} Tập 1
   * {{:​ln:​ln_re_monster2.jpg?​direct|}} Tập 2   * {{:​ln:​ln_re_monster2.jpg?​direct|}} Tập 2
 +  * {{:​ln:​ln_re_monster3.jpg?​direct|}} Tập 3
 </​carousel>​ </​carousel>​
 ^  Bìa Light Novel bản Nhật Bản  ^| ^  Bìa Light Novel bản Nhật Bản  ^|