TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:riku_va_chise [2019/08/14 14:02]
127.0.0.1 external edit
ln:riku_va_chise [2019/08/18 15:39] (current)
Sơn Nguyễn [Thông Tin Khác]
Line 12: Line 12:
  
 <WRAP right 300px> <WRAP right 300px>
-^  Riku và Chise - Chàng trai phân chia thế giới và Cô gái trong biệt thự ^|+^  Riku và Chise - Chàng trai phân chia thế giới và Cô gái trong biệt thự  ^|
 |  {{ :​ln:​riku_va_chise_vn.jpg?​direct|}} ​ || |  {{ :​ln:​riku_va_chise_vn.jpg?​direct|}} ​ ||
-^  LIGHT NOVEL  ^| +^  LIGHT NOVEL (Oneshot) ​ ^| 
-|Thể Loại| ​Chính kịch, Đời thường, Lãng mạn |+|Thể Loại|Drama, Đời thường, Lãng mạn|
 |Độ tuổi|13+| |Độ tuổi|13+|
-|Tác Giả|NOMURA ​Mizuki| +|Tác Giả|Mizuki ​Nomura
-|Minh Họa|TAKEOKA ​Miho|+|Minh Họa|Miho ​Takeoka|
 |Số tập|1| |Số tập|1|
-|Năm phát hành|2014 ​(Nhật Bản)\\ 2019 (Việt Nam)+|Năm phát hành|2014| 
-|Tình Trạng|Hoàn thành| +|Tình Trạng|Đã hoàn thành| 
-|NXB Nhật Bản|Kadokawa Shoten+|NXB Nhật Bản|Enterbrain
-|Đơn vị phát hành tại Việt Nam|Hikari Light Novel liên kết NXB Văn Học| +|Đơn vị phát hành tại Việt Nam|Hikari Light Novel| 
-|Dịch giả|Ru. Q+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2019, 1 tập (Đã hoàn thành)|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|1 tập (Hoàn thành)|+
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 33: Line 32:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**Riku và Chise - Chàng trai phân chia thế giới và Cô gái trong biệt thự -** (//Tiếng Nhật//: //​**陸と千星~世界を配る少年と別荘の少女**//,​ //Romaji:// //**Riku to Chise - Sekai wo Kubaru Shounen to Bessou no Shoujo -**//) là quyển light novel sáng tác bởi tác giả Nomura ​Mizuki ​và minh họa bởi họa sĩ Takeoka ​Miho.+**Riku và Chise - Chàng trai phân chia thế giới và Cô gái trong biệt thự -** (//Tiếng Nhật//: //​**陸と千星~世界を配る少年と別荘の少女**//,​ //Romaji:// //**Riku to Chise - Sekai wo Kubaru Shounen to Bessou no Shoujo -**//) là cuốn light novel sáng tác bởi tác giả Mizuki ​Nomura và minh họa bởi Miho Takeoka.
  
   * Tại Nhật Bản, **Riku và Chise** được phát hành theo khổ bunko, dưới nhãn Famitsu Bunko bởi Nhà xuất bản Kadokawa Shoten. Tập light novel được phát hành vào ngày 30 tháng 6 năm 2014 tại Nhật Bản.   * Tại Nhật Bản, **Riku và Chise** được phát hành theo khổ bunko, dưới nhãn Famitsu Bunko bởi Nhà xuất bản Kadokawa Shoten. Tập light novel được phát hành vào ngày 30 tháng 6 năm 2014 tại Nhật Bản.
Line 53: Line 52:
 ==== Riku (陸) ==== ==== Riku (陸) ====
 <WRAP left> <WRAP left>
-[{{:​ln:​riku_va_chise_vn_chara_2.jpg?​200|**Riku**}}]+{{:​ln:​riku_va_chise_vn_chara_2.jpg?​200|**Riku**}}
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 +Một chàng trai không biết cười.
  
 ==== Chise (千星) ==== ==== Chise (千星) ====
 <WRAP left> <WRAP left>
-[{{:​ln:​riku_va_chise_vn_chara_1.jpg?​200|**Chise**}}]+{{:​ln:​riku_va_chise_vn_chara_1.jpg?​200|**Chise**}}
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 +Một cô gái không biết khóc.
  
 ===== Review ===== ===== Review =====
Line 69: Line 69:
 >// ​  Nội dung review #2   // >// ​  Nội dung review #2   //
  
- 
-===== Thông Tin Khác =====