TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:the_tatami_galaxy [2019/08/14 14:02]
127.0.0.1 external edit
ln:the_tatami_galaxy [2019/08/19 00:07] (current)
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
Line 13: Line 13:
 <WRAP right 300px> <WRAP right 300px>
 ^  The Tatami Galaxy - Truyền Kỳ Phòng Bốn Chiếu Rưỡi ​ ^| ^  The Tatami Galaxy - Truyền Kỳ Phòng Bốn Chiếu Rưỡi ​ ^|
-|  {{:ln:template_sample_cover.jpg|}} ​ || +|  {{:ln:the_tatami_galaxy.jpg?400|}}  || 
-^  LIGHT NOVEL  ^| +^  LIGHT NOVEL (Oneshot) ​ ^| 
-|Thể Loại| ​<Thể loi (shounen, seinen, kịch tích, hài, slice of life...)> ​+|Thể Loại|Tâm lý, Lãng mn
-|Độ tuổi|(13+, 16+, Tuổi Trưởng Thành...)+|Độ tuổi|Tuổi Trưởng Thành| 
-|Tác Giả|<tác giả>​| +|Tác Giả|Tomihiko Morimi
-|Minh Họa|<​họa sĩ>+|Số tập|1
-|Số tập|<số tập>+|Sáng Tác|2004 (bn takoubon), 2008 (bản bunkoban)
-|Sáng Tác|<khong thời gian sáng tác>+|Tình Trạng|Đã hoàn thành| 
-|Tình Trạng|<Đang sáng tác / đã hoàn thành>| +|NXB Nhật Bản|Ohta Publishing (bản takoubon), Kadokawa Shoten (bản bunkoban)
-|Tạp Chí|<​tạp chí>+|NXB Việt Nam|Hikari Light Novel
-|NXB Nhật Bản|<NXB NB>+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2018 , 1 tập (đã hoàn thành)|
-|NXB Việt Nam|<Tên NXB Việt Nam (2019)>+
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|<Tên NXB Việt Nam & số tập>|+
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 33: Line 31:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**<​Tên ​Truyn>** (//Tiếng Nhật//: //**<tên tiếng nhật>**//, //Romaji:// //**<tên Romaji>**//) Giới thiu sơ lượ((Chú thích #1)) về nguồgốc bộ truyện +**The Tatami Galaxy - TruyKỳ Phòng Bốn Chiếu Rưỡi** (//Tiếng Nhật//: //**四畳半神話大系**//, //Romaji:// //**Yojouhan Shinwa Taikei**//) là cuốn truyn dài thứ hai của nhà văNhật Bảnổtiếng Morimi Tomihiko (giảthưởng Nihon SF Taisou 2010). “The tatami galaxy” cũng đem lạđề cử Seiun award dành cho tiểthuyết khoa học viễn tưởng xuất sắc nhất Nhật Bản năm 2006.
-  * Giớthiệu #1 +
-  * Giớthiệu #2 +
- +
-  - Giớthiệ#1 +
-    - Giới thiệu a +
-    - Giới thiệu b +
-  - Giới thiệu #2 +
-    - Giới thiệu a +
-    - Giới thiệu b+
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
-Tóm tt nội dung ((Chú thích #2)) của bộ truyện+Câu chuyện lấy bối cảnh về mộsinh viên đại học năm ba u tối, sống trong một cănhà bốn chiếu rưỡi tại mt khu phòng trọ xiêu vẹo, bị đẩy ra xa cuộc đời đại học tươi sáng nên đã bị lôi tuột vào mặt đen tối của thanh xuân lúc nào không biết. Một mặt, chàng khao khát tình yêu đẹp đẽ với người con gái tóc đen thuần khiết, mặt khác vì mối dây dưa không thể trốn thoát được mà bị vây khốn bởi đứa bạn thân như yêu quái rách giời rơi xuống. Dù vẫn còn tương lai phía trước, nhưng “tôi” mặc nhiên chối bỏ khả năng tự thay đổi để hướng tới “cuc đời sinh viên màu hồng trông mơ”, mà chỉ nằm một chỗ hồi tưởng về quá khứ, hối hận về những thất bại, nghĩ đến những điều xúi quẩy của hiện tại mà giận dữ, rồi tự xoa dịu mình bằng cách đổ hết tội lỗi lên đầu đứa bạn thân đáng phỉ nhổ “Ozu”.
  
  
-===== Nhân Vật Chính ===== 
-==== Nhân vật A (Tên tiếng Nhật) ==== 
-<WRAP left> 
-[{{:​ln:​template_sample_character.jpg?​150|**Nhân vật A**}}] 
-</​WRAP>​ 
-Giới thiệu về Nhân Vật A 
- 
-==== Nhân vật B (Tên tiếng Nhật) ==== 
-<WRAP left> 
-[{{:​ln:​template_sample_character.jpg?​150|**Nhân vật B**}}] 
-</​WRAP>​ 
-Giới thiệu về Nhân Vật B 
  
 ===== Review ===== ===== Review =====
Line 69: Line 46:
  
 ===== Thông Tin Khác ===== ===== Thông Tin Khác =====
-==== Truyện Liên Quan ==== 
-Thông tin truyện liên quan 
-==== Manga ==== 
-Thông tin Manga 
 ==== Anime ==== ==== Anime ====
-Thông tin Anime+Truyện có 1 mùa anime.
  
 ===== Danh Sách Bìa Truyện ===== ===== Danh Sách Bìa Truyện =====
 <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
-  * {{:ln:template_sample_cover.jpg}} Tập 1 +  * {{:ln:the_tatami_galaxy.jpg?400|}}
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} Tập 2 +
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} +
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} +
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} +
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} +
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}}+
 </​carousel>​ </​carousel>​