TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:tiem_sach_cu_biblia [2019/08/14 14:02]
127.0.0.1 external edit
ln:tiem_sach_cu_biblia [2019/09/22 18:09] (current)
Phuc Hong [Danh Sách Bìa Truyện]
Line 11: Line 11:
  
 <WRAP right 300px> <WRAP right 300px>
-^  ​Tên Truy ^|+^  ​Tim Sách Cũ Biblia ​ ^|
 |  {{:​ln:​ln_tiem_sach_cu_biblia_1.jpg?​direct|}} ​ || |  {{:​ln:​ln_tiem_sach_cu_biblia_1.jpg?​direct|}} ​ ||
 ^  LIGHT NOVEL  ^| ^  LIGHT NOVEL  ^|
-|Thể Loại| ​<Thể loi (shounenseinen, kịch tích, hài, slice of life...)> ​+|Thể Loại|Lãng mnHuyền bí
-|Độ tuổi|(13+, 16+, Tuổi Trưởng Thành...)+|Độ tuổi|16+| 
-|Tác Giả|<tác giả>+|Tác Giả|Mikami En
-|Minh Họa|<​họa ​>+|Hoạ |Koshijima Hagu
-|Số tập|<số tập>+|Số tập|7
-|Sáng Tác|<​khoảng thời gian sáng tác>+|Sáng Tác|2017
-|Tình Trạng|<Đang sáng tác / đã hoàn thành>| +|Tình Trạng|Đã hoàn thành| 
-|Tạp Chí|<​tạp chí>+|NXB Nhật Bản|Ascii Media Works
-|NXB Nhật Bản|<NXB NB>+|NXB Việt Nam|IPM
-|NXB Việt Nam|<Tên NXB Việt Nam (2019)>+|Tình Trạng Phát Hành Ở Việt Nam|2016, 7 tập (đã hoàn thành)|
-|Tình Trạng Phát Hành Ở Việt Nam|<Tên NXB Việt Nam & số tập>|+
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 32: Line 31:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**<Tên Truyn>** (//Tiếng Nhật//: //**<tên tiếng nhật>**//, //Romaji:// //**<tên Romaji>**//) Giới thiệu sơ lượ((Chú thích #1)) về nguồn gốc bộ truyện +**Tim Sách Cũ Biblia** (//Tiếng Nhật//: //**ビブリア古書堂の事件手帖**//, //Romaji:// //**Biblia Koshodou no Jiken Techou**//)  là loạt light novel của tác giả Mikami En, lấy cảm hứng từ mt manga đăng trên tạp chí Altima Ace, sau đó chuyểsang nguyt san Asuka.
-  * Giới thiu #1 +
-  * Giới thiệu #2 +
- +
-  - Giới thiệu #1 +
-    - Giới thiệu a +
-    - Giới thiệu b +
-  - Giới thiệu #2 +
-    - Giới thiệu a +
-    - Giới thiệu b+
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
-Tóm tắt nội dung ((Chú thích #2)) của bộ truyện+Câu chuyện bắt nguồtừ mt tiệm sách cũ nằm sâu trong góc Kamakura, thủ đô cũ của Nhật Bản. Chủ tiệm sách là Shinokawa Shoriko, một cô gái  xinh đẹp nhưng luôn ngại ngùng và khó nói chuyện với người mớgặp. Ngược lại, kiến thức phong phú về sách cũ của cô thì không ai sánh bằng. Khi cô nói về những cuốn sách cô điển, say mê đến nỗi quên cả nỗi ngại ngùng và cô trở thành người kể chuyện hay nhất. Shoriko là kim chỉ đường của bạn để làm sáng tỏ mọi bí mật hay kì bí của cuốn sách cũ chỉ bằng kiến thức uyên bác và đôi mắt tinh tường.
  
  
-===== Nhân Vật Chính ===== 
-==== Nhân vật A (間 黒男) ==== 
-<WRAP left> 
-[{{:​ln:​template_sample_character.jpg?​150|**Nhân vật A**}}] 
-</​WRAP>​ 
-Giới thiệu về Nhân Vật A 
- 
-==== Nhân vật B (藪) ==== 
-<WRAP left> 
-[{{:​ln:​template_sample_character.jpg?​150|**Nhân vật B**}}] 
-</​WRAP>​ 
-Giới thiệu về Nhân Vật A 
  
 ===== Review ===== ===== Review =====
Line 68: Line 46:
  
 ===== Thông Tin Khác ===== ===== Thông Tin Khác =====
-==== Truyện Liên Quan ==== 
-Thông tin truyện liên quan 
 ==== Manga ==== ==== Manga ====
-Thông tin Manga +Truyện có 1 bản chuyển thể manga. 
-==== Anime ==== +==== Live Action ​==== 
-Thông tin Anime+Truyện đã được chuyển thể live action.
  
 ===== Danh Sách Bìa Truyện ===== ===== Danh Sách Bìa Truyện =====
 +^  Bìa Truyện bởi IPM (Việt Nam)  ^|
 <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
   * {{:​ln:​ln_tiem_sach_cu_biblia_1.jpg?​direct|}} Tập 1   * {{:​ln:​ln_tiem_sach_cu_biblia_1.jpg?​direct|}} Tập 1
Line 83: Line 60:
   * {{:​ln:​ln_tiem_sach_cu_biblia_5.jpg?​direct|}} Tập 5   * {{:​ln:​ln_tiem_sach_cu_biblia_5.jpg?​direct|}} Tập 5
   * {{:​ln:​ln_tiem_sach_cu_biblia_6.jpg?​direct|}} Tập 6   * {{:​ln:​ln_tiem_sach_cu_biblia_6.jpg?​direct|}} Tập 6
 +  * {{:​ln:​ln_tiem_sach_cu_biblia_7.jpg?​direct|}} Tập 7
 +</​carousel>​
  
 +^  Bìa Truyện bởi Kadokawa (Nhật Bản) ​ ^|
 +<​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
 +  * {{:​ln:​biblia_vol_1_jp.jpg?​direct|}} Tập 1
 +  * {{:​ln:​biblia_vol_2_jp.jpg?​direct|}} Tập 2
 +  * {{:​ln:​biblia_vol_3_jp.jpg?​direct|}} Tập 3
 +  * {{:​ln:​biblia_vol_4_jp.jpg?​direct|}} Tập 4
 +  * {{:​ln:​biblia_vol_5_jp.jpg?​direct|}} Tập 5
 +  * {{:​ln:​biblia_vol_6_jp.jpg?​direct|}} Tập 6
 +  * {{:​ln:​biblia_vol_7_jp.jpg?​direct|}} Tập 7
 </​carousel>​ </​carousel>​
- 
 ---- ----
 === Đánh giá & Lượt truy cập === === Đánh giá & Lượt truy cập ===