TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:to_muon_an_tuy_cua_cau [2019/08/14 14:02]
127.0.0.1 external edit
ln:to_muon_an_tuy_cua_cau [2019/11/12 23:23] (current)
Sơn Nguyễn [Tớ Muốn Ăn Tụy Của Cậu]
Line 13: Line 13:
 <WRAP right 300px> <WRAP right 300px>
 ^  Tớ Muốn Ăn Tụy Của Cậu  ^| ^  Tớ Muốn Ăn Tụy Của Cậu  ^|
-|  {{:ln:template_sample_cover.jpg|}} ​ || +|  {{:ln:to_muon_an_tuy_cua_cau.jpg?400|}}  || 
-^  ​LIGHT NOVEL  ^| +^  NOVEL (One-shot) ​ ^| 
-|Thể Loại| ​<Thể loi (shounenseinen, kịch tích, hài, slice of life...)> ​+|Thể Loại|Drama, Lãng mnHọc đường
-|Độ tuổi|(13+, 16+, Tuổi Trưởng Thành...)+|Độ tuổi|Tuổi Trưởng Thành| 
-|Tác Giả|<tác giả>​| +|Tác Giả|Sumino Yoru
-|Minh Họa|<​họa sĩ>+|Số tập|1
-|Số tập|<số tập>+|Sáng Tác|2015
-|Sáng Tác|<​khoảng thời gian sáng tác>+|Tình Trạng|Đã hoàn thành| 
-|Tình Trạng|<Đang sáng tác / đã hoàn thành>| +|NXB Nhật Bản|Futabasha
-|Tạp Chí|<​tạp chí>+|NXB Việt Nam|Nhã Nam| 
-|NXB Nhật Bản|<NXB NB>+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2018, 1 tập (đã phát hành)|
-|NXB Việt Nam|<Tên NXB Việt ​Nam (2019)>+
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|<Tên NXB Việt Nam & số tập>|+
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 33: Line 31:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**<Tên Truyện>** (//Tiếng Nhật//: //**<tên tiếng nhật>**//, //Romaji:// //**<tên Romaji>**//) Giới thiệu sơ lược ​((Chú thích #1)) về nguồn gốc bộ truyện +**Tớ MuốĂn Tụy Của Cậu** (//Tiếng Nhật//: //**君の膵臓をたべたい**//, //Romaji:// //**Kimi no Suizo wo Tabetai**//) là cuốn light novel được ​sáng tác bSumino Yoru.
-  * Giớthiệu #1 +
-  * Giới thiệu #2 +
- +
-  - Giới thiệu #1 +
-    - Giới thiệu a +
-    - Giới thiệu b +
-  - Giới thiệu #2 +
-    - Giới thiệu a +
-    - Giới thiệu b+
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
-Tóm tắt ndung ((Chú thích #2)) của bộ truyện+“Tôi không biếvề ngày mai của tôi - người vẫcòn thờgian, nhưng tôi đã nghĩ ngày mai của cô ấy - người chẳng còn mấy thời gian đã được hẹn trước. 
 + 
 +Cái logic xuẩn ngốc gì thế này. 
 + 
 +Tôi đã nghĩ thế giới này sẽ ưu ái trước sinh mệnh của mt cô gái mà những ngày sống chẳng còn là bao. 
 + 
 +Đương nhiên, làm gì có chuyện như vậy. Đã không như vậy. 
 + 
 +Thế giới không phân biệt một ai. 
 + 
 +Nó không nương bàn tay tấn công bình đẳng ấy với bất kỳ ai, kể cả tôi - người có một thân thể khỏe mạnh, hay cô ấy - người sắp ra đi vì căn bệnh nan y.”
  
  
 ===== Nhân Vật Chính ===== ===== Nhân Vật Chính =====
-==== Nhân vật A (Tên tiếng Nhật) ​====+==== Tôi ====
 <WRAP left> <WRAP left>
-[{{:ln:template_sample_character.jpg?150|**Nhân vật A**}}]+{{:ln:to_muon_an_tuy_cua_cau.jpg?200|}}
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-Giới thiệu về Nhân Vật A+Nhân vật nam chính, chỉ được tiết lộ tên ở cuối truyện.
  
-==== Nhân vật B (Tên tiếng Nhật) ​====+==== Yamauchi Sakura ​====
 <WRAP left> <WRAP left>
-[{{:ln:template_sample_character.jpg?150|**Nhân vật B**}}]+{{:ln:to_muon_an_tuy_cua_cau.jpg?200|}}
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-Giới thiệu về Nhân Vật B+Nhân vật nữ chính, mắc phải căn bệnh ung thư tuyến tuỵ giai đoạn cuối.
  
 ===== Review ===== ===== Review =====
Line 69: Line 68:
  
 ===== Thông Tin Khác ===== ===== Thông Tin Khác =====
-==== Truyện Liên Quan ==== 
-Thông tin truyện liên quan 
 ==== Manga ==== ==== Manga ====
-Thông tin Manga+Truyện có 1 bản chuyển thể manga.
 ==== Anime ==== ==== Anime ====
-Thông tin Anime+Truyện đã được chuyển thể thành movie anime. 
 +==== Live Action ==== 
 +Truyện có 1 bản chuyển thể live action.
  
 ===== Danh Sách Bìa Truyện ===== ===== Danh Sách Bìa Truyện =====
 <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
-  * {{:ln:template_sample_cover.jpg}} Tập 1 +  * {{:ln:to_muon_an_tuy_cua_cau.jpg|}}
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} Tập 2 +
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} +
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} +
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} +
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} +
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}}+
 </​carousel>​ </​carousel>​