TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:torinoko_city_thanh_pho_bi_bo_roi [2019/08/14 14:02]
127.0.0.1 external edit
ln:torinoko_city_thanh_pho_bi_bo_roi [2019/08/21 08:25] (current)
Sơn Nguyễn [Thông Tin Khác]
Line 14: Line 14:
 ^  Torinoko City - Thành Phố Bị Bỏ Rơi  ^| ^  Torinoko City - Thành Phố Bị Bỏ Rơi  ^|
 |  {{:​ln:​ln_torinoko_city_thanh_pho_bi_bo_roi.jpg |}}  || |  {{:​ln:​ln_torinoko_city_thanh_pho_bi_bo_roi.jpg |}}  ||
-^  LIGHT NOVEL  ^| +^  LIGHT NOVEL (Oneshot) ​ ^| 
-|Thể Loại| ​<Thể loại (shounenseinenkịch tíchhài, slice of life...)> ​+|Thể Loại|Vocaloid Light NovelTâm lýHọc đườngDrama
-|Độ tuổi|(13+, 16+, Tuổi Trưởng Thành...)+|Độ tuổi|Tuổi Trưởng Thành| 
-|Tác Giả|<tác giả>+|Tác Giả|Shano, 40mP
-|Minh Họa|<họa sĩ>+|Minh Họa|456
-|Số tập|<số tập>+|Số tập|1
-|Sáng Tác|<​khoảng thời gian sáng tác>+|Sáng Tác|2015
-|Tình Trạng|<Đang sáng tác / đã hoàn thành>| +|Tình Trạng|Đã hoàn thành| 
-|Tạp Chí|<​tạp chí>| +|NXB Việt Nam|Sakurabooks
-|NXB Nhật Bản|<​NXB NB>+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2019, 1 tập (đã phát hành)|
-|NXB Việt Nam|<Tên NXB Việt Nam (2019)>+
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|<Tên NXB Việt Nam & số tập>|+
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 33: Line 31:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**<Tên Truyện>​** (//Tiếng Nhật//: //**<tên tiếng nhật>**//, //Romaji:// //**<tên Romaji>**//) Giới thiệu sơ lược ​((Chú thích #1)) về nguồgốc bộ truyện +**Torinoko City - Thành Phố Bị Bỏ Rơi** (//Tiếng Nhật//: //**トリノコシティ**//, //Romaji:// //**Torinoko Shiti**//) là bài vocaloid được ​40mP sáng tác năm 2012. 
-  * Giới thiệu #1 +
-  * Giới thiệu #2+
  
-  - Giới thiu #1 +Bản chuyển thể light novel năm 2015 được thực hibShano và 456 minh hoạ.
-    - Giới thiệu a +
-    - Giới thiệu ​b +
-  - Giớthiệu #2 +
-    - Giới thiệu a +
-    - Giới thiệu b+
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
 Ba cô gái cùng tên Asuka với ba tính cách, hoàn cảnh và nỗi khổ tâm khác nhau, vì cùng ngẫu nhiên tiếp xúc với trang web Torinoko City mà gặp nhau và cùng bước vào một chuyến phiêu lưu đầy lạ lùng để tìm về hiện thực, để đối diện với cảm xúc chân thật của bản thân mình. Ba cô gái cùng tên Asuka với ba tính cách, hoàn cảnh và nỗi khổ tâm khác nhau, vì cùng ngẫu nhiên tiếp xúc với trang web Torinoko City mà gặp nhau và cùng bước vào một chuyến phiêu lưu đầy lạ lùng để tìm về hiện thực, để đối diện với cảm xúc chân thật của bản thân mình.
Line 73: Line 64:
  
 ===== Thông Tin Khác ===== ===== Thông Tin Khác =====
-==== Truyện Liên Quan ==== +==== Vocaloid ​==== 
-Thông tin truyện liên quan +Truyện được chuyển thể từ bài vocaloid cùng tên. 
-==== Manga ==== +==== Live Action ​==== 
-Thông tin Manga +Truyện có 1 bản chuyển thể live action.
-==== Anime ==== +
-Thông tin Anime+
  
 ===== Danh Sách Bìa Truyện ===== ===== Danh Sách Bìa Truyện =====