TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
manga:altair_canh_dai_bang_kieu_hanh [2019/05/16 22:04]
Vuong Quoc [Giới thiệu]
manga:altair_canh_dai_bang_kieu_hanh [2019/08/14 14:02] (current)
Line 59: Line 59:
 //Để gửi bài Review ho tựa truyện mình yêu thích, các bạn có thể inbox Page hoặc gửi Email đến **truyenbanquyen@gmail.com**//​ //Để gửi bài Review ho tựa truyện mình yêu thích, các bạn có thể inbox Page hoặc gửi Email đến **truyenbanquyen@gmail.com**//​
 ===== Thông Tin Khác ===== ===== Thông Tin Khác =====
 +==== Anime ====
 +Bộ truyện đã được hãng MAPPA chuyển thể thành series anime truyền hình và phát sóng từ 7 tháng 7 đến 22 tháng 12, 2017. 
  
 ==== Thành Công Của Tác Phẩm ==== ==== Thành Công Của Tác Phẩm ====