TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
manga:amakusa_1637 [2020/10/12 18:00]
Moon Chan [Nhân Vật Chính]
manga:amakusa_1637 [2021/03/03 19:06] (current)
Moon Chan [Amakusa 1637]
Line 12: Line 12:
 <WRAP right 300px> <WRAP right 300px>
 ^  Amakusa 1637  ^| ^  Amakusa 1637  ^|
-|  {{:manga:wiki-sample.jpg |}}  ||+|  {{:manga:amakusa-1637-tap-1.jpg?400|}} ||
 ^  MANGA  ^| ^  MANGA  ^|
-|Thể Loại| ​<Thể loại (shounenseinen, kịch tích, hài, slice of life...)> ​+|Thể Loại| ​hành độngcổ trang 
-|Độ tuổi|(13+, 16+, Tuổi Trưởng Thành...)+|Độ tuổi| Tuổi Trưởng Thành | 
-|Nguyên tác|<nguyên tác>+|Nguyên tác|AKAISHI Michiyo
-|Tác Giả|<tác giả>+|Tác Giả|AKAISHI Michiyo
-|Họa Sĩ|<họa sĩ>+|Họa Sĩ|AKAISHI Michiyo
-|Số tập|<số tập>+|Số tập|12
-|Sáng Tác|<​khoảng thời gian sáng tác>+|Sáng Tác|2001-2006
-|Tình Trạng|<Đang sáng tác / đã hoàn thành>+|Tình Trạng|Đã hoàn thành| 
-|Tạp Chí|<tạp chí>+|Tạp Chí|Flowers
-|NXB Nhật Bản|<NXB NB>+|NXB Nhật Bản|NXB ​Shogakukan
-|NXB Việt Nam|<​Tên ​NXB Việt Nam (2019)>​| +|NXB Việt Nam| NXB Kim Đồng ​(2019)>​| 
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|<​Tên ​NXB Việt Nam số tập>|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|NXB ​Kim Đồng ​12 tập|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->