TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
manga:anima [2020/06/30 23:35]
Phuc Hong [+ANIMA *]
manga:anima [2020/07/06 18:17] (current)
Phuc Hong [Giới thiệu]
Line 33: Line 33:
 **+ANIMA** (//Tiếng Nhật//: //**+ANIMA (プラス・アニマ)**//,​ //Romaji:// //**PURASU ANIMA** hay **PLUS ANIMA**//) là bộ manga sáng tác và minh họa bởi tác giả MUKAI Natsumi. Bộ truyện được đăng trên tạp chí Nguyệt san Dengeki Comic Gao! của nhà xuất bản ASCII Media, nay là Media Works, một nhà xuất bản trực thuộc tập đoàn KADOKAWA. Bộ truyện được sáng tác từ năm 2000.  **+ANIMA** (//Tiếng Nhật//: //**+ANIMA (プラス・アニマ)**//,​ //Romaji:// //**PURASU ANIMA** hay **PLUS ANIMA**//) là bộ manga sáng tác và minh họa bởi tác giả MUKAI Natsumi. Bộ truyện được đăng trên tạp chí Nguyệt san Dengeki Comic Gao! của nhà xuất bản ASCII Media, nay là Media Works, một nhà xuất bản trực thuộc tập đoàn KADOKAWA. Bộ truyện được sáng tác từ năm 2000. 
  
-  * **2008:** Lần ra mắt đầu tiên của tác phẩm, do TVM Comics phát hành với tên **+ANIMA**, dưới hình thức bìa gậpL2R+  ​* **????:** Bộ truyện được NXB Kim Đồng phát hành không bản quyền với tên gọi **Người Thú**, truyện được in bìa đơn, đọc xuôi. Phiên bản này chỉ được phát hành đến tập 9. 
 +  ​* **2008:** Lần ra mắt có bản quyền ​đầu tiên của tác phẩm, do TVM Comics phát hành với tên **+ANIMA**, dưới hình thức bìa đơnđọc xuôi
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
 Ở một thế giới khác, có những đứa trẻ mang trong mình sức mạnh của các loài động vật. Ở một thế giới khác, có những đứa trẻ mang trong mình sức mạnh của các loài động vật.