TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
manga:anohana_doa_hoa_ngay_ay [2020/06/16 02:37]
Moon Chan [Giới thiệu]
manga:anohana_doa_hoa_ngay_ay [2020/07/01 23:15]
Phuc Hong [anohana - Đóa Hoa Ngày Ấy]
Line 1: Line 1:
-====== ​Anohana ​- Đóa Hoa Ngày Ấy ======+====== ​anohana ​- Đóa hoa ngày ấy ======
  
 <!-- Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 39: Line 39:
  
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
-Tóm tắt nội dung ((Chú thích #2)) ca bộ truyện+Ngày ấy, nhóm bạn sáu người Jintan, Menma, Anaru, Yukiatsu, Tsuruko, Poppo gn bó khăng khít, làm gì cũng có nhau, tưởng như không bao giờ chia rẽ. Thế nhưng tai nạn thương tâm của Menma đã khiến họ dần xa cách, mỗi người đều mang trong lòng nỗi đau không sao bù đắp nổi. 
 + 
 +Cho đến mt ngày cuốhè khi Jintan đã là họsinh cấp ba, cô bé năm xưa bất ngờ trở lại trong hình hài người lớn và muốn những người bạn thực hiện mt ước nguyện… 
 + 
 +Liệu nhóm bạn Super Peace Busters sẽ hành động ra sao, khi trước mắt chính là cơ hội sửa chữa sai lầm mà họ hằng khao khát?