TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:another [2019/11/07 16:54]
Phuc Hong [Tóm tắt nội dung]
manga:another [2019/11/07 16:54]
Phuc Hong [Tóm tắt nội dung]
Line 38: Line 38:
  
 Mùa xuân năm 1998, Sakakibara Kouichi chuyển đến chính lớp học 3-3 ấy. Cậu dần sớm nhận ra bầu không khí kì lạ đáng sợ bao trùm cả ngôi trường. Kouichi cũng gặp gỡ một cô bạn bí ẩn tên Misaki Mei, người bị xem là vô hình đối với mọi người trong lớp. Từng cái chết kì lạ và khủng khiếp bắt đầu xảy ra với những người bạn học cùng lớp cậu, cuốn Kouichi và Mei vào cuộc đua tìm cách hóa giải lời nguyền ám lên lớp học 3-3 suốt 26 năm. Liệu Kouichi có sẵn sàng đối diện những sự thật tàn khốc đón chờ cậu phía trước? Mùa xuân năm 1998, Sakakibara Kouichi chuyển đến chính lớp học 3-3 ấy. Cậu dần sớm nhận ra bầu không khí kì lạ đáng sợ bao trùm cả ngôi trường. Kouichi cũng gặp gỡ một cô bạn bí ẩn tên Misaki Mei, người bị xem là vô hình đối với mọi người trong lớp. Từng cái chết kì lạ và khủng khiếp bắt đầu xảy ra với những người bạn học cùng lớp cậu, cuốn Kouichi và Mei vào cuộc đua tìm cách hóa giải lời nguyền ám lên lớp học 3-3 suốt 26 năm. Liệu Kouichi có sẵn sàng đối diện những sự thật tàn khốc đón chờ cậu phía trước?
- 
- 
 ===== Nhân Vật Chính ===== ===== Nhân Vật Chính =====
 ==== Nhân vật A (Tên tiếng Nhật) ==== ==== Nhân vật A (Tên tiếng Nhật) ====