TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:asari_co_be_tinh_nghich [2020/06/16 02:07]
Moon Chan [Giới thiệu]
manga:asari_co_be_tinh_nghich [2020/08/02 17:05] (current)
Moon Chan [Giới thiệu]
Line 33: Line 33:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**<Tên Truyện>​** (//Tiếng Nhật//: //​**<​tên tiếng nhật>​**//,​ //Romaji:// //​**<​tên Romaji>​**//​) Giới thiệu sơ lược ((Chú thích #1)) về nguồn gốc bộ truyện+**Asari - Cô Bé Tinh Nghịch** (//Tiếng Nhật//: //​**<​tên tiếng nhật>​**//,​ //Romaji:// //​**<​tên Romaji>​**//​) Giới thiệu sơ lược ((Chú thích #1)) về nguồn gốc bộ truyện
  
-  * Tại Việt Nam, manga được ​NXB Kim Đồng mua bản quyền ​và phát hành với tên **Asari - Cô Bé Tinh Nghịch** ​từ năm 2012.+  * ????: Truyn xuấbản không bản quyền bởi NXB Văn Hóa Thông Tin với tên **Asari Tinh Nghịch**, trọn bộ, 105+ tập. 
 +  * ????: Truyện xuất bản không ​bản quyền ​bởi ???? với tên **Cô Bé Tinh Nghịch Asari**. 
 +  * 2012: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Kim Đồng ​phát hành với tên **Asari - Cô Bé Tinh Nghịch**, dưới hình thức bìa gập, trọbộ 100 tập.
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
 Cô bé Asari nghịch ngợm, học hành thì bết bát nhưng lại rất có năng khiếu thể thao và hội họa. Ngược lại, chị gái Tatami thì học giỏi, nhưng lười thể dục thể thao. Hai tính cách đối lập khiến gia đình của Asari luôn náo nhiệt mỗi khi hai chị em tranh cãi hay chơi đùa. ​ Cô bé Asari nghịch ngợm, học hành thì bết bát nhưng lại rất có năng khiếu thể thao và hội họa. Ngược lại, chị gái Tatami thì học giỏi, nhưng lười thể dục thể thao. Hai tính cách đối lập khiến gia đình của Asari luôn náo nhiệt mỗi khi hai chị em tranh cãi hay chơi đùa. ​