TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
manga:bakegamon [2020/06/27 11:27]
Moon Chan [Giới thiệu]
manga:bakegamon [2020/07/01 23:08] (current)
Phuc Hong [Danh Sách Bìa Truyện]
Line 12: Line 12:
 <WRAP right 300px> <WRAP right 300px>
 ^  Bakegamon ​ ^| ^  Bakegamon ​ ^|
-|  {{:manga:wiki-sample.jpg |}}  ||+|  {{:manga:bakegamon-tap-1.jpg?direct|}}  ||
 ^  MANGA  ^| ^  MANGA  ^|
-|Thể Loại| ​<Thể loại (shounenseinenkịch tíchhàislice of life...)> ​+|Thể Loại|ShounenHành độngSiêu nhiên,\\ Phiêu lưuKì ảo
-|Độ tuổi|(13+, 16+, Tuổi Trưởng Thành...)+|Độ tuổi|13+| 
-|Nguyên tác|<nguyên tác>+|Nguyên tác|FUJITA Kazuhiro
-|Tác Giả|<tác giả>+|Tác Giả|TAMURA Mitsuhisa
-|Họa Sĩ|<họa sĩ>+|Họa Sĩ|TAMURA Mitsuhisa
-|Số tập|<số tập>+|Số tập|5 Tập| 
-|Sáng Tác|<​khoảng thời gian sáng tác>+|Sáng Tác|2006 - 2007
-|Tình Trạng|<Đang sáng tác / đã hoàn thành>+|Tình Trạng|Đã hoàn thành| 
-|Tạp Chí|<tạp chí>+|Tạp Chí|Shuukan Shounen Sunday
-|NXB Nhật Bản|<NXB NB>+|NXB Nhật Bản|Shogakukan
-|NXB Việt Nam|<Tên NXB Việt Nam (2019)>+|NXB Việt Nam|Kim Đồng ​(2007)| 
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|<Tên NXB Việt Nam & số tập>|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|5 Tập bìa đơn đọc xuôi (Đã hoàn thành)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 33: Line 33:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**<Tên Truyện>​** (//Tiếng Nhật//: //**<tên tiếng nhật>**//, //Romaji:// //**<tên Romaji>**//) Giới thiệu sơ lược ((Chú thích #1)) về nguồn gốc bộ truyện+**Bakegamon** (//Tiếng Nhật//: //**妖逆門**//, //Romaji:// //**Bakegyamon**//) Giới thiệu sơ lược ((Chú thích #1)) về nguồn gốc bộ truyện
  
-  * **2007:** Lần ra mắt đầu tiên của tác phẩm, do NXB Kim Đồng phát hành với tên **Barakamon**, dưới hình thức bìa gập.+  * **2007:** Lần ra mắt đầu tiên của tác phẩm, do NXB Kim Đồng phát hành với tên **Bakegamon**, dưới hình thức bìa gập, đọc xuôi.
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
 Tóm tắt nội dung ((Chú thích #2)) của bộ truyện Tóm tắt nội dung ((Chú thích #2)) của bộ truyện
Line 71: Line 71:
 ===== Danh Sách Bìa Truyện ===== ===== Danh Sách Bìa Truyện =====
 <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
-  * {{:manga:wiki-sample.jpg |}} Tập 1+  * {{:manga:bakegamon-tap-1.jpg?direct|}} Tập 1
   * {{:​manga:​wiki-sample.jpg |}} Tập 2   * {{:​manga:​wiki-sample.jpg |}} Tập 2
   * {{:​manga:​wiki-sample.jpg |}}   * {{:​manga:​wiki-sample.jpg |}}