TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
manga:ban_hop_xuong_nobunaga [2019/08/14 14:02]
127.0.0.1 external edit
manga:ban_hop_xuong_nobunaga [2020/06/27 11:31] (current)
Moon Chan [Bản Hợp Xướng Nobunaga]
Line 16: Line 16:
 |Thể Loại| Lịch Sử | |Thể Loại| Lịch Sử |
 |Độ tuổi| Tuổi Trưởng Thành| |Độ tuổi| Tuổi Trưởng Thành|
-|Nguyên tác|<nguyên tác>|+|Nguyên tác|Ayumi Ishii|
 |Tác Giả|Ayumi Ishii| |Tác Giả|Ayumi Ishii|
 |Họa Sĩ|Ayumi Ishii| |Họa Sĩ|Ayumi Ishii|
Line 34: Line 34:
 ===== Bản Hợp Xướng Nobunaga ===== ===== Bản Hợp Xướng Nobunaga =====
 **Bản Hợp Xướng Nobunaga** (//Tiếng Nhật//: //​**信長協奏曲**//,​ //Romaji:// //​**Nobunaga Kontseruto**//​) ​ là tác phẩm của tác giả Ayumi Ishii. Bộ truyện được phát hành định kì trên Shogakukan'​s Monthly Shonen Sunday từ năm 2009. Tháng 6 năm 2014 trên tạp chÍ Monthly Shonen Sunday đã công bố rằng bộ truyện sẽ được chuyển thể thành anime, phim truyền hình, và live-action. ​ **Bản Hợp Xướng Nobunaga** (//Tiếng Nhật//: //​**信長協奏曲**//,​ //Romaji:// //​**Nobunaga Kontseruto**//​) ​ là tác phẩm của tác giả Ayumi Ishii. Bộ truyện được phát hành định kì trên Shogakukan'​s Monthly Shonen Sunday từ năm 2009. Tháng 6 năm 2014 trên tạp chÍ Monthly Shonen Sunday đã công bố rằng bộ truyện sẽ được chuyển thể thành anime, phim truyền hình, và live-action. ​
 +
 +  * **2018:** Lần ra mắt đầu tiên của tác phẩm, do NXB Trẻ phát hành với tên **Bản Hợp Xướng Nobunaga**, dưới hình thức bìa gập.
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
 Bộ truyện xoay quanh Saburo, một cậu học sinh trung học du hành thời gian đến thời đại Sengoku của Nhật Bản. Cậu trở thành Oda Nobunaga, là một trong ba người đã giúp Nhật Bản thống nhất. Bộ truyện xoay quanh Saburo, một cậu học sinh trung học du hành thời gian đến thời đại Sengoku của Nhật Bản. Cậu trở thành Oda Nobunaga, là một trong ba người đã giúp Nhật Bản thống nhất.