TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:black_clover [2020/06/30 16:34]
Phuc Hong [Phiên bản truyện và quà tặng kèm]
manga:black_clover [2020/06/30 16:37] (current)
Phuc Hong [Nhân Vật Chính]
Line 63: Line 63:
 [{{:​manga:​black_clover_yami-sukehiro.jpg?​150|**Yuno (ユノ)**}}] [{{:​manga:​black_clover_yami-sukehiro.jpg?​150|**Yuno (ユノ)**}}]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-Đoàn trưởng của Hắc Bộc Ngưu, người đã thu nhận Asta khi các đoàn trưởng khác không ai thừa nhận cậu bé xuất thân hèn mọn, lại không có chút ma thuật ​nào đy.+Đoàn trưởng của **Hắc Bộc Ngưu**, người đã thu nhận Asta khi các đoàn trưởng khác không ai thừa nhận cậu bé xuất thân hèn mọn, lại không có chút ma thuật ​này. Tuy sở hữu vẻ ngoài bặm trợn, tính khí hoang dại, Yami rt được các thành viên trong đoàn ngưỡng mộ.