TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:bleach_danh_sach_cac_an_pham_lien_quan [2019/05/21 03:16]
Phuc Hong [Ấn phẩm tặng kèm]
manga:bleach_danh_sach_cac_an_pham_lien_quan [2019/05/21 03:16]
Phuc Hong [Ấn phẩm tặng kèm]
Line 124: Line 124:
 ===== Ấn phẩm tặng kèm ===== ===== Ấn phẩm tặng kèm =====
 ==== Bleach Official Invitation Book The Hell Verse ==== ==== Bleach Official Invitation Book The Hell Verse ====
-Tựa gốc: BLEACH ブリーチ INVITATION BOOK The Hell Verse +Tựa gốc: ​**BLEACH ブリーチ INVITATION BOOK The Hell Verse.** 
-Năm phát hành: 2010 (Nhật Bản)+Năm phát hành: 2010 (Nhật Bản).
 Cuốn sách này là quà tặng cho những khán giả đặt vé sớm để xem Bleach Movie 4: The Hell Verse tại Nhật Bản. Trong cuốn sách này gồm thông tin về bộ phim chiếu rạp, hồ sơ các nhân vật xuất hiện, sơ đồ và thiết kế của Địa Ngục. Đặc biệt bên trong cuốn sách là chương truyện đặc biệt, tựa là Bleach imaginary number 01. the unforgivens,​ do tác giả vẽ để quảng bá và dẫn vào cốt truyện của bộ phim chiếu rạp, chương truyện này vốn trước đó được đăng tải trên Tuần san Shounen Jump số 52 năm 2010. Cuốn sách này là quà tặng cho những khán giả đặt vé sớm để xem Bleach Movie 4: The Hell Verse tại Nhật Bản. Trong cuốn sách này gồm thông tin về bộ phim chiếu rạp, hồ sơ các nhân vật xuất hiện, sơ đồ và thiết kế của Địa Ngục. Đặc biệt bên trong cuốn sách là chương truyện đặc biệt, tựa là Bleach imaginary number 01. the unforgivens,​ do tác giả vẽ để quảng bá và dẫn vào cốt truyện của bộ phim chiếu rạp, chương truyện này vốn trước đó được đăng tải trên Tuần san Shounen Jump số 52 năm 2010.
 ==== Bleach [THE REBOOTED SOULS] ==== ==== Bleach [THE REBOOTED SOULS] ====
-Ngày phát hành: 04.06.2012 (Nhật Bản)+Ngày phát hành: 04.06.2012 (Nhật Bản).
 Cuốn sách này là quà tặng kèm khi mua bản đầu tiên của Bleach Tập 55 [THE BLOOD WARFARE] tại Nhật Bản. Cuốn databook 192 trang gồm thông tin tóm tắt serie Bleach từ tập 1 đến 54, những diễn biến then chốt, cùng những bí ẩn mà sẽ được giải đáp trong arc cuối của bộ truyện. Ngoài ra trong cuốn sách còn có hồ sơ các bankai, chương 490 của Bleach, cùng những phác thảo. Cuốn sách này là quà tặng kèm khi mua bản đầu tiên của Bleach Tập 55 [THE BLOOD WARFARE] tại Nhật Bản. Cuốn databook 192 trang gồm thông tin tóm tắt serie Bleach từ tập 1 đến 54, những diễn biến then chốt, cùng những bí ẩn mà sẽ được giải đáp trong arc cuối của bộ truyện. Ngoài ra trong cuốn sách còn có hồ sơ các bankai, chương 490 của Bleach, cùng những phác thảo.
 ==== BURN THE WITCH ==== ==== BURN THE WITCH ====