TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
manga:co_dau_phap_su [2019/08/14 14:02]
127.0.0.1 external edit
manga:co_dau_phap_su [2020/05/06 22:18]
Phuc Hong [Cô Dâu Pháp Sư]
Line 14: Line 14:
 |  {{:​manga:​manga_co_dau_phap_su1.jpg?​direct|}} ​ || |  {{:​manga:​manga_co_dau_phap_su1.jpg?​direct|}} ​ ||
 ^  MANGA  ^| ^  MANGA  ^|
-|Thể Loại| Siêu Nhiên, Bí Ẩn | +|Thể Loại| Siêu Nhiên, Bí Ẩn, Kỳ ảo, Lãng mạn, Hành động, Chính kịch ​
-|Độ tuổi|Tuổi Trưởng Thành| +|Độ tuổi|13+|
-|Nguyên tác|<​nguyên tác>|+
 |Tác Giả|YAMAZAKI Kore| |Tác Giả|YAMAZAKI Kore|
 |Họa Sĩ|YAMAZAKI Kore| |Họa Sĩ|YAMAZAKI Kore|
-|Số tập|11 Tập|+|Số tập|14 Tập+|
 |Sáng Tác|Tháng 11/2013 - Hiện Tại| |Sáng Tác|Tháng 11/2013 - Hiện Tại|
 |Tình Trạng|Đang sáng tác| |Tình Trạng|Đang sáng tác|
-|Tạp Chí|Monthly ​Comic Blade/Monthly ​Comic Garden|+|Tạp Chí|Nguyệt san Comic Blade/Nguyệt san Comic Garden|
 |NXB Nhật Bản|NXB Mag Garden| |NXB Nhật Bản|NXB Mag Garden|
-|NXB Việt Nam|NXB IPM (2017)| +|Đơn vị xuất bản tại Việt Nam|Công ty IPM liên kết với NXB Hồng Đức| 
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|10 Tập+|+|Dịch giả|Ili Tenjou ​(Tập 1 - 5), Vũ Anh (Tập 6 - 8), Thanh Trà (Tập 9,10)| 
 +|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|10 Tập+ ​(2017 - Hiện tại)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 51: Line 51:
 Nguồn gốc của Elias là một bí ẩn. Ông ta mua Chise không chỉ vì cô là một Sleigh Beggy hiếm hoi, mà ông còn hi vọng cô có thể dạy cho ông ta cảm xúc và hoạt động của con người. Ông rất ghét trẻ con vì chúng thường nhìn được ma thuật của ông và sợ ông.  Nguồn gốc của Elias là một bí ẩn. Ông ta mua Chise không chỉ vì cô là một Sleigh Beggy hiếm hoi, mà ông còn hi vọng cô có thể dạy cho ông ta cảm xúc và hoạt động của con người. Ông rất ghét trẻ con vì chúng thường nhìn được ma thuật của ông và sợ ông. 
  
-==== Rutsu (ルツ) ====+==== Ruth/Rutsu (ルツ) ====
 <WRAP left> <WRAP left>
-[{{:​manga:​rutsu.jpg?​150|**RUTSU**}}]+[{{:​manga:​rutsu.jpg?​150|**RUTH**}}]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 Ban đầu, cậu mang hình dáng là một con chó bảo vệ nghĩa địa, xua đuổi nhưng kẻ cướp mộ và linh hồn ma quỷ. Khi ở hình dáng con người, cậu luôn là người chia sẻ và tâm sự với Chise và luôn coi cô là em gái của mình. Ban đầu, cậu mang hình dáng là một con chó bảo vệ nghĩa địa, xua đuổi nhưng kẻ cướp mộ và linh hồn ma quỷ. Khi ở hình dáng con người, cậu luôn là người chia sẻ và tâm sự với Chise và luôn coi cô là em gái của mình.