TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
manga:co_dau_phap_su [2020/05/06 21:56]
Phuc Hong [Nhân Vật Chính]
manga:co_dau_phap_su [2020/05/06 22:17]
Phuc Hong [Cô Dâu Pháp Sư]
Line 14: Line 14:
 |  {{:​manga:​manga_co_dau_phap_su1.jpg?​direct|}} ​ || |  {{:​manga:​manga_co_dau_phap_su1.jpg?​direct|}} ​ ||
 ^  MANGA  ^| ^  MANGA  ^|
-|Thể Loại| Siêu Nhiên, Bí Ẩn | +|Thể Loại| Siêu Nhiên, Bí Ẩn, Kỳ ảo, Lãng mạn, Hành động, Chính kịch ​
-|Độ tuổi|Tuổi Trưởng Thành| +|Độ tuổi|13+|
-|Nguyên tác|<​nguyên tác>|+
 |Tác Giả|YAMAZAKI Kore| |Tác Giả|YAMAZAKI Kore|
 |Họa Sĩ|YAMAZAKI Kore| |Họa Sĩ|YAMAZAKI Kore|
-|Số tập|11 Tập|+|Số tập|14 Tập+|
 |Sáng Tác|Tháng 11/2013 - Hiện Tại| |Sáng Tác|Tháng 11/2013 - Hiện Tại|
 |Tình Trạng|Đang sáng tác| |Tình Trạng|Đang sáng tác|
-|Tạp Chí|Monthly ​Comic Blade/Monthly ​Comic Garden|+|Tạp Chí|Nguyệt san Comic Blade/Nguyệt san Comic Garden|
 |NXB Nhật Bản|NXB Mag Garden| |NXB Nhật Bản|NXB Mag Garden|
-|NXB Việt Nam|NXB IPM (2017)+|Đơn vị xuất bản tại Việt Nam|Công ty IPM liên kết với NXB Hồng Đức
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|10 Tập+|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|10 Tập+ ​(2017 - Hiện tại)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->