TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
manga:co_dau_phap_su [2020/05/06 21:56]
Phuc Hong [Nhân Vật Chính]
manga:co_dau_phap_su [2020/05/06 22:18]
Phuc Hong [Cô Dâu Pháp Sư]
Line 14: Line 14:
 |  {{:​manga:​manga_co_dau_phap_su1.jpg?​direct|}} ​ || |  {{:​manga:​manga_co_dau_phap_su1.jpg?​direct|}} ​ ||
 ^  MANGA  ^| ^  MANGA  ^|
-|Thể Loại| Siêu Nhiên, Bí Ẩn | +|Thể Loại| Siêu Nhiên, Bí Ẩn, Kỳ ảo, Lãng mạn, Hành động, Chính kịch ​
-|Độ tuổi|Tuổi Trưởng Thành| +|Độ tuổi|13+|
-|Nguyên tác|<​nguyên tác>|+
 |Tác Giả|YAMAZAKI Kore| |Tác Giả|YAMAZAKI Kore|
 |Họa Sĩ|YAMAZAKI Kore| |Họa Sĩ|YAMAZAKI Kore|
-|Số tập|11 Tập|+|Số tập|14 Tập+|
 |Sáng Tác|Tháng 11/2013 - Hiện Tại| |Sáng Tác|Tháng 11/2013 - Hiện Tại|
 |Tình Trạng|Đang sáng tác| |Tình Trạng|Đang sáng tác|
-|Tạp Chí|Monthly ​Comic Blade/Monthly ​Comic Garden|+|Tạp Chí|Nguyệt san Comic Blade/Nguyệt san Comic Garden|
 |NXB Nhật Bản|NXB Mag Garden| |NXB Nhật Bản|NXB Mag Garden|
-|NXB Việt Nam|NXB IPM (2017)| +|Đơn vị xuất bản tại Việt Nam|Công ty IPM liên kết với NXB Hồng Đức| 
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|10 Tập+|+|Dịch giả|Ili Tenjou ​(Tập 1 - 5), Vũ Anh (Tập 6 - 8), Thanh Trà (Tập 9,10)| 
 +|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|10 Tập+ ​(2017 - Hiện tại)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->