TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
manga:cong_chua_sua [2019/05/13 01:35]
Moon Chan [Review]
manga:cong_chua_sua [2019/05/13 11:12]
Vuong Quoc [Công Chúa Sứa]
Line 28: Line 28:
 <WRAP right 200px> <WRAP right 200px>
 ^  Đánh giá truyện ​ ^ ^  Đánh giá truyện ​ ^
-|{(rater>​id=tuatruyen|name=Tựa_Truyện|type=rate|trace=user)}|+|{(rater>​id=congchuasua|name=Công_Chúa_Sứa|type=rate|trace=user)}|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
Line 34: Line 34:
  
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
-Kurashita Tsukimi - một hủ nữ chính gốc có sở thích kì lạ đó là mê những bé sứa và rất e ngại khi tiếp xúc với những người ​'sành điu'. Một ngày tình cờ cô nàng gặp được bậc thầy phù thủy có khả năng phù phép biến cô trở thành ​một nàng công chúa xinh đp. Có điều phù thủy này cũng có một sở thích không giống ai. Liệu ​những ​con ngưởi kỳ quặc này khi kết hợp cùng nhau sẽ trở thành gì đây??? +Chuyện về cô bé Kurashita Tsukimi - có sở thích kì lạ là đam mê sứa và đang sống giữa ​những người ​bạn có bit danh là Amars - một dạng "Ni cô" trong lối sống ​của những ngưi trẻ. Và rồi cô gặp một chàng trai sành điệu, người sau khi tiếxúc đã có ý định xớtung cả hi Amars để thay đổi hình tượng những hủ nữ đang ẩn mình trong đó…
 ===== Nhân Vật Chính ===== ===== Nhân Vật Chính =====
 ==== Tsukimi KURASHITA (倉下 月海) ==== ==== Tsukimi KURASHITA (倉下 月海) ====