TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:cuoc_chien_mua_he [2020/09/01 22:39]
Moon Chan [Cuộc Chiến Mùa Hè]
manga:cuoc_chien_mua_he [2020/09/30 22:58] (current)
Moon Chan [Giới thiệu]
Line 34: Line 34:
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
 **Cuộc Chiến Mùa Hè** (//Tiếng Nhật//: //​**サマーウォーズ**//,​ //Romaji:// //**Samā Wōzu / Summer War**//​) ​ **Cuộc Chiến Mùa Hè** (//Tiếng Nhật//: //​**サマーウォーズ**//,​ //Romaji:// //**Samā Wōzu / Summer War**//​) ​
 +
 +**Tại Việt Nam**:
 +  * 2020: Tác phẩm được IPM **công bố bản quyền**.
 +  * 10/2020: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do IPM phát hành với tên **Cuộc Chiến Mùa Hè**, dưới dạng boxset trọn bộ 3 tập.
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
 KOISO Kenji là một thần đồng toán học. Trong một ngày hè, một nữ học sinh lớp trên là Natsuki đã kéo cậu về quê của cô ấy để "đi làm thêm"​. Tại đó, gia đình Natsuki đang tấp nập chuẩn bị lễ thượng thọ 90 tuổi cho cụ bà Sakae. Và Kenji đã sớm phát hiện ra rằng công việc làm thêm của mình là giả làm bạn trai của Natsuki trong lễ thượng thọ ấy. KOISO Kenji là một thần đồng toán học. Trong một ngày hè, một nữ học sinh lớp trên là Natsuki đã kéo cậu về quê của cô ấy để "đi làm thêm"​. Tại đó, gia đình Natsuki đang tấp nập chuẩn bị lễ thượng thọ 90 tuổi cho cụ bà Sakae. Và Kenji đã sớm phát hiện ra rằng công việc làm thêm của mình là giả làm bạn trai của Natsuki trong lễ thượng thọ ấy.