TBQ wiki

Dang Dở

Dang Dở
MANGA
Thể Loại <Thể loại (shounen, seinen, kịch tích, hài, slice of life…)>
Độ tuổi18+
Nguyên tác
Tác GiảNAGIRA Yuu
Họa SĩNAGIRA Yuu
Số tập<số tập>
Sáng Tác<khoảng thời gian sáng tác>
Tình Trạng<Đang sáng tác / đã hoàn thành>
Tạp Chí<tạp chí>
NXB Nhật Bản<NXB NB>
NXB Việt NamURANIX (2021)
Tình Trạng Phát
Hành Ở Việt Nam
<Tên NXB Việt Nam & số tập>

Giới thiệu

Dang Dở (Tiếng Nhật: <tên tiếng nhật>, Romaji: <tên Romaji>) Giới thiệu sơ lược 1) về nguồn gốc bộ truyện

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung 2) của bộ truyện

Nhân Vật Chính

Nhân vật A (Tên tiếng Nhật)

Nhân vật A

Giới thiệu về Nhân Vật A

Nhân vật B (Tên tiếng Nhật)

Nhân vật B

Giới thiệu về Nhân Vật B

Review

Người review
Nội dung review #1
Người review
Nội dung review #2

Thông Tin Khác

Anime

Thông tin Anime

Truyện Liên Quan

Thông tin truyện liên quan

Light Novel

Thông tin Light Novel

Danh Sách Bìa Truyện

Tập 1
Tập 2

Lượt truy cập

Trang này đã được truy cập 1 lần vào hôm nay. Tổng lượt truy cập từ trước đến nay là: 766 lần.
1)
Chú thích #1
2)
Chú thích #2